Rikard Gartmyr, Seniordesigner

Designeren Rikard Gartmyr innså hvor forsømt skolemiljøet er da han selv fikk i oppdrag å skape en ny innredning og identitet for en skole. Fra å ha vært en av de viktigste faktorene i skolen, har miljøet i dag havnet i skyggen av andre spørsmål, selv om miljøet er en del av løsningen på nettopp disse spørsmålene. Siden den gang har han jobbet mye med skolemiljø, og har lært mye på veien.

"Det er møtene og samtalene med mennesker fra ulike deler av samfunnet og med ulike synspunkter som er grunnlaget for alt. Det er samtalen som fører til noe, som legger grunnlaget for at vi skal kunne endre verden."

Rikard Gartmyr etter å ha sittet ned sammen med skolegrunnleggeren og virksomhetslederen Christer Holger

lær at kende de andre mennesker i samtalen