Case: Voldsløkka skole

Case-fakta

Lærelyst og fellesskap

«Veien inn i fremtiden går gjennom meningsfulle aktiviteter som stimulerer til lærelyst og fellesskap»

Dette er skolens visjon, og med denne visjonen har de et ønske om å utvikle aktive og nysgjerrige elever, utfordre elevene til å bidra positivt inn i egne og andres liv, og å utvikle et sterkt engasjement for miljø og egen fremtid. Utgangspunktet for innredningsløsningene var at de skulle støtte måten de ønsket å undervise på. Samtidig skulle løsningene være robuste og fleksible, og vare i mange år. Det var også essensielt å ivareta arkitekturen og byggets særegenhet.

Elevstol Xact med FreeFloat™-mekanisme som oppmuntrer til bevegelse ved at ryggstøtten og setet beveger seg uavhengig av hverandre.

Fleksible Vagabond bord med hjul til elevstolene, som kan flyttes rundt ved behov. Oberon kateter/lærerpult med justerbar høyde for god ergonomi, samt oppbevaring Space.

God ergonomi handler også om et godt lydbilde. I et lokale med mange harde materialer, hjelper den høyryggede Monolite sofa til med bedre akustikk. Bordet Uni i en smal variant, som gir godt samarbeid eller gode samtaler.

Voldsløkka skole i bydel Sagene i Oslo, omfatter et nybygg samt rehabilitering av det verneverdige Heidenreich-bygget. Ungdomsskolen har plass til 810 elever fordelt på 8.–10. trinn. Prosjektet er gjennomført av Oslobygg på vegne av Utdanningsetaten, Oslo kommune, og åpnet dørene i august 2023.


Tildeling 

Fleksible løsninger

Det ble lagt vekt på at løsningene skulle være fleksible, slik at de enkelt kan ommøblere ved behov. Basert på visjonen om å stimulere lærelyst og fellesskap, var det viktig å enkelt kunne endre innredningsløsningen for å tilpasse ulike undervisningssituasjoner. I tillegg var god ergonomi for elevene viktig, og at løsningene innbyr til å kunne jobbe på ulike måter, og oppmuntrer elevene til bevegelse gjennom dagen.

Samarbeid

Tone Bergstrøm jobber som rådgiver/prosjektleder inventar og sier samarbeidet med Kinnarps har fungert veldig godt hele veien, med flere møter i showrommet og tett oppfølging da endelig løsning skulle landes. Utdanningsetaten ved Helene Damsgaard, Oslobygg samt brukere og rektor var involvert ved valg av tekstiler, fargepalett og løsning.

De er stolte av at resultatet har ført til gode, ergonomiske løsninger for både elever og lærere.

 

«Innredningsløsningene ble levert av hyggelige montører, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger»

- Tone Bergstrøm, rådgiver/prosjektleder inventar

Likte du prosjektet? Trenger du hjelp med ditt prosjekt?

Ta kontakt