Bedre arbeidsmiljø
med helhetlig ergonomi

Medarbeiderne er den viktigste ressursen i organisasjonen. Sørg for at de føler seg velkommen, trygge, inspirerte, friske og motiverte når de kommer om morgenen, og når de går hjem på slutten av dagen. Det handler om helheten, og at alle faktorene skal fungere sammen, som et puslespill. I Kinnarps kaller vi det helhetlig ergonomi - en verden der alt henger sammen.

Hva er helhetlig ergonomi?

Helhetsergonomi dreier seg om samspillet mellom det fysiske, sosiale og organisatoriske miljøet. Det handler om å forstå hvordan disse faktorene sammen påvirker trivsel, produktivitet, suksess og mye annet. Helheten er større enn summen av delene.

Hvordan sørge for helhetlig ergonomi:

Oppmuntre til
bevegelse

Det er viktig å skape miljøer og oppgaver som oppmuntrer til bevegelse. Bevegelse er viktig for den fysiske og psykiske helsen, og bidrar til at folk gjør en bedre jobb. Din neste posisjon er din beste posisjon!

Reduser negative distraksjoner

Det er mange faktorer som kan gjøre deg ufokusert. Det kan være distraksjoner som støy, visuelle forstyrrelser, utilstrekkelig lys, dårlig ventilasjon, feil møblering med hensyn til din måte å jobbe på, og mye mer. Sørg for minst mulig distraksjoner.

Skap et positivt arbeidsmiljø

Et positivt arbeidsklima reduserer stress, bedrer samarbeidet og arbeidsflyten, og styrker samtidig ditt varemerke som arbeidsgiver. Arbeidsklima og kultur er helt sentralt for enhver organisasjon.


Hvilke resultater kan du forvente?

Økt trivsel

Hvis du fremmer både det fysiske miljøet, samt det organisatoriske og det sosiale miljøet, vil du oppleve både sunnere og gladere medarbeidere.

Høyere effektivitet

Et arbeidsmiljø som er utformet etter kartlagte og faktiske aktiviteter og arbeidsmetoder, skaper bedre flyt og effektivitet.

Lavere sykefravær

Ved å forebygge fysiske problemer og psykisk uhelse, vil du redusere sykefraværet.

Styrket arbeidsmoral

Gi folk mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet sitt slik at de kan gjøre en så god jobb som mulig. De vil føle seg mer motiverte, respekterte og satt pris på.

Attraktiv arbeidsgiver

Helse og trivsel øker medarbeidertilfredsheten, hjelper deg å beholde ansatte, gjør rekruttering enklere og styrker organisasjonens merkevare.

Kontakt våre eksperter og rådgivere for å lære mer

Book et møte

Alle synlige og usynlige aspekter ved ergonomi har en dyp innvirkning på folks helse, trivsel og produktivitet. I Kinnarps helhetlige verden er kropp, sinn og sjel sterkt sammenknyttet. Nøkkelen er å forstå hvordan alt henger sammen.

icon_movement.png

Bevegelse

icon_minimize-distractions.png

Færre forstyrrelser

icon_work-climate.png

Positivt arbeidsklima

icon_acoustics.png

Akustikk

icon_colours.png

Jordfarger

icon_light.png

Lys

Hvilke ergonomiske faktorer påvirker arbeidsdagen din?

Helhetlig ergonomi dreier seg om en balanse mellom synlige og usynlige faktorer. Noen av dem er åpenbare og selvforklarende, mens andre er mer diffuse. Du ser det kanskje ikke, men kroppen og sansene føler det.

Du ser det kanskje ikke, men
kroppen og sansene føler det

Har du lyst til å ta grep? Vi viser deg hvordan!

Book et møte

Du kan sammenligne helhetlig ergonomi med et vakkert musikkstykke – et eget språk som overskrider grenser, gir nytt perspektiv og forener mennesker. Det er først når hvert enkelt element utfører sin stemme i en bestemt takt og tone, at harmoni oppnås.

Ergonomi er som musikk