Arbeidsro med riktig lydmiljø

Et dårlig lydmiljø er ikke bare frustrerende, men kan også påvirke både produktiviteten og kreativiteten på arbeidsplassen. Vi veileder deg i hvordan du innreder for god akustikk, uansett innredning eller type miljø.

Lydmiljøet på kontoret påvirker både hvordan vi har det og hvordan vi utfører jobben vår. Alle har nok vært i en situasjon hvor det har vært vanskelig å konsentrere seg på grunn av støy. Et dårlig akustisk miljø fører ikke bare til frustrasjon, men kan også påvirke produktiviteten og den generelle trivselen på arbeidsplassen. Derfor er det å investere i god akustikk en viktig del av helheten når du innreder et arbeidsmiljø, uansett planløsning eller type kontor. Arbeidsplasser med et balansert lydnivå fremmer både trivsel og suksess. Det handler om å forstå hvordan lyd fungerer og hvordan det påvirker oss.

De beste forutsetningene for et godt akustisk miljø får du ved å tenke på romakustikken allerede tidlig i planleggingsfasen. Det lønner seg alltid med grunnleggende akustiske elementer i tak og gulv. Ved hjelp av innredningen, forsterker man så et godt lydmiljø med kledde møbler, lydabsorbenter, gardiner, tepper, lyddempende bordplater og møbler med hjul. Å velge myke materialer gir også en hyggelig følelse, og fremmer rolig atferd.

I rom med harde overflater reflekteres lyden frem og tilbake og gir lang etterklangstid. Etterklangstiden er et mål på ekkoet i et rom, og kan måles ved for eksempel å klappe høyt i hendene og deretter måle hvor lang tid det tar før lyden forsvinner. Folk som snakker, er hovedårsaken til høye lydnivåer, og avhengig av hva rommet brukes til og hvordan det er utformet, anbefales ulike etterklangstider. En etterklangstid på 0,4–0,6 er en god målestokk. Generelt sett, jo viktigere det er å forstå tale, desto kortere bør etterklangstiden være.

Mange kontorlokaler skal kunne fungere for ulike typer aktiviteter, både individuelt arbeid og samarbeid. Det betyr at du må kunne tilpasse innredningen for å opprettholde et godt lydmiljø for alle aktiviteter. Det er også viktig å dele inn kontoret i soner for ulike grader av fokus, med klare regler for hvordan disse ulike områdene skal brukes. Åpne rom kan deles inn i mindre soner ved hjelp av skjermvegger, oppbevaringsløsninger, møbler med høy rygg eller tekstiler for å begrense lydspredningen.

Square big_akustik.jpg

Arbeidsplasser med et balansert lydnivå fremmer både trivsel og suksess. Det handler om å forstå hvordan lyd fungerer og hvordan det påvirker oss.

Ulike måter å påvirke lyd på

Et dårlig akustisk miljø kan skyldes flere faktorer. Støy innenfra, som snakking og folk som går forbi, skrapelyder fra møbler eller skap som åpnes og lukkes. Andre distraherende lyder kan være summende vifter, teknologi og lys, eller lyden av heiser. Forstyrrende lyder utenfra kan for eksempel dreie seg om trafikkstøy.

Diffundere Icon_diffuse.png

Bryt opp og endre retningen på lydbølgene. Gjennom eksempelvis bokhyller, planter, skjermvegger eller oppbevaringsløsninger med uregelmessige fasonger.

Redusere Icon_reduce.png

Reduser forekomsten av lyd. Ved å bruke lydabsorberende plater, tepper, gardiner, møbler med hjul, skjermvegger og soft-closing på skuffer og skap.

Top Image_akustik2.jpg

Space oppbevaring finnes i mange ulike moduler, farger og materialer, som kan kombineres etter behov. Her vist med ekstra lydabsorbenter.

kin-product-vibe-vflex420w-vnb139-vhook-vmi-vbag4--24200.jpg

kin-product-vibe-vfh816-vfh814-vfh1214-36135.jpg

kin-product-vibe-18241.jpg

Vibe-familien omfatter ulike lydabsorberende og lyddempende gulv-, vegg-, tak- og bordskjermer som gir uendelige muligheter for god ergonomi og et helhetlig uttrykk.

Absorbere Icon_absorb.png

Demper lyden. Lydabsorbering er et viktig begrep innen romakustikk. Lydabsorbenter som polstrede møbler, samt vegg-, tak-, bord- og gulvskjermer brukes for å hindre at lyden sprer seg videre inn i rommet. Dette forkorter etterklangstiden i et rom, noe som bidrar til et bedre lydmiljø. Når energien i enlydbølge absorberes på grunn av varmetap, dempes lyden. For å absorbere menneskelig tale, må en lydabsorbent være minst 40 mm tykk.

Top Image_akustik3.jpg

Sone for høyt fokus. Vibe båser, kombinert med takmonterte lydabsorbenter og skjermende oppbevaring, signaliserer at dette er et miljø for individuelt arbeid med høyt fokus.

kin-product-fields-fihb1cusbu-23518.jpg

kin-product-fields-fi1t-22448.jpg

kin-product-fields-fihb3cubu-23522.jpg

Fields-serien bestående av lenestoler, puffer og sofaer i ulike utførelser bidrar til å sikre et godt lydmiljø. Med høy rygg får du en personlig, rolig sone.

Blokkere Icon_block.png

Blokker lyd fra å gå fra ett sted til et annet. Gjennom vegger i et rom eller vegger som blokkerer trafikkstøy utenfra.

God akustikk på arbeidsplassen handler ikke om å skape et helt stille kontor, men om å balansere lydnivået og finne egnede lydmiljøer for alle typer aktiviteter.

Ønsker du hjelp til å skape et godt lydmiljø på din arbeidsplass?

Kontakt oss!

Relaterte produkter

Vibe

Vibe

Vibe Gulvskjermer

141 Farger og materialer | 110 Varianter

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Lyddemping vegg og tak

141 Farger og materialer | 27 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Focus Bordskjermer

141 Farger og materialer | 41 Varianter

Oktav

Oktav

50 Farger og materialer | 2 Varianter

Deep Forest

Deep Forest

Point

Point

Monolite High

Monolite High