Kinnarps – miljøer for suksess

Kinnarps skaper innredningsløsninger og møbler for kontor, skole og helse – vi hjelper deg med alt fra behovsanalyse til implementering. Med fokus på høy kvalitet, ergonomi og innovativ design siden 1942.

Kinnarps' designfilosofi har vært dypt forankret i vårt DNA siden starten i 1942. Vi utvikler møbler og innredningsløsninger som utgjør en positiv forskjell i menneskers liv. Kjernen i denne filosofien ligger i et sømløst samspill mellom estetikk, funksjonalitet, ergonomi og bærekraft.

Design med et formål

Mennesker, innredning og miljø som varer over tid. Vi produserer bærekraftige kvalitetsmøbler og fleksible løsninger som kjennetegnes av lav miljøpåvirkning og lange livssykluser.

Bærekraft hele veien

Se vårt brede møbelsortiment

Få inspirasjon, og se våre bærekraftige møbler og fleksible innredningsløsninger. Design med et formål, der funksjon og estetikk går hånd i hånd.

Kundeprosjekter

Kundene våre står i sentrum for alt vi gjør. Les historiene deres og se utvalgte referanser fra virkeligheten.

Alle kundeprosjekter