Kinnarps – miljøer for suksess

Kinnarps skaper innredningsløsninger og møbler for kontor-, skole- og helsemiljøer – vi hjelper deg med alt fra behovsanalyse til implementering. Med fokus på høy kvalitet, ergonomi og innovativ design siden 1942.

Kinnarps Colour Studio er vårt materialsortiment for kontor, skole og helse, med fokus på bærekraft, kvalitet og harmoni. Her finner du attraktive og bærekraftige materialer som er grundig testet og utprøvd for å passe til ulike typer miljøer. Et gjennomtenkt sortiment som gir et harmonisk og bærekraftig helhetsinntrykk, og som gjør det enkelt å velge riktig materiale og farge, til riktig sted og aktivitet.

Kinnarps Colour Studio

Medarbeiderne er den viktigste ressursen i organisasjonen. Sørg for at de føler seg velkommen, trygge, inspirerte, friske og motiverte når de kommer om morgenen, og når de går hjem på slutten av dagen. Det handler om helheten, og at alle faktorene skal fungere sammen, som et puslespill. I Kinnarps kaller vi det helhetlig ergonomi - en verden der alt henger sammen.

Helhetlig ergonomi

Kinnarps designfilosofi har vært dypt forankret i vårt DNA siden starten i 1942. Vi utvikler møbler og innredningsløsninger som utgjør en positiv forskjell i menneskers liv. Kjernen i denne filosofien ligger i et sømløst samspill mellom estetikk, funksjonalitet, ergonomi og bærekraft.

Design med et formål

Mennesker, innredning og miljø som varer over tid. Vi produserer bærekraftige kvalitetsmøbler og fleksible løsninger som kjennetegnes av lav miljøpåvirkning og lange livssykluser.

Bærekraft hele veien

Se vårt brede møbelsortiment

Få inspirasjon, og se våre bærekraftige møbler og fleksible innredningsløsninger. Design med et formål, der funksjon og estetikk går hånd i hånd.

Kundeprosjekter

Kundene våre står i sentrum for alt vi gjør. Les historiene deres og se utvalgte referanser fra virkeligheten.

Alle kundeprosjekter