The Better Effect
UTVIDET PERSPEKTIV PÅ BÆREKRAFT

EN NY GENERASJON STILLER NYE KRAV TIL FORETAKENES BÆREKRAFTSARBEID

«Stadig flere ønsker å ta bærekraftige valg, og derfor må vi gjøre det lettere å velge. Vi tydeliggjør bærekraftsarbeidet vårt innenfor seks ulike områder som vi vet gir bedre effekt»

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

OMRÅDER DER EFFEKTEN KAN BEDRES

RÅVARER OG RESSURSER

Bruk av riktige råvarer og fornuftig ressursbruk er sunt folkevett. Det er forutsetningen for en bærekraftig virksomhet og en viktig del av bedriftskulturen vår. Vi tar ansvar for materialene våre, og velger ikke råvarer eller produksjonsmetoder som belaster miljøet unødig.

MÅL

I år 2020 skal alle treråvarer komme fra FSC®-sertifiserte skoger eller tredjepartskontrollerte kilder.

ANSVARLIG eller
verifisert treråvare
96%

Utslipp av 
karbondioksid
-27%

KLIMA

Våre egne «blåbiler» gir oss en unik mulighet til å redusere CO2-utslippene. Det smarte lastekonseptet vårt gjør at vi kan pakke mye mer i lastebilene. Vi klarer oss med to lastebillass der andre trenger opptil tre. Dessuten kan vi selv velge drivstoff til transporten. Nå har vi som mål å bli klimanøytrale.

MÅL

Innen 2020 skal vi redusere våre utslipp med 35% sammenlignet med 2014.

RENE MATERIALER

Møblene våre brukes i miljøer der barn og voksne tilbringer store deler av livet. For oss er det en selvfølge at produktene våre ikke skal inneholde skadelige stoffer som påvirker menneskers helse og evne til å gjøre en god jobb.

MÅL

I 2020 er utslippene av VOC i vår egen produksjon redusert med 50 % sammenlignet med basisåret 2015.

Forbruk av
løsemidler
-46%

Innkjøp med
lav risiko
eller revisjon
99%

SOSIALT ANSVAR

Verden endres stadig. Og, det er viktig å huske at vi har muligheten nå til å sikre fremtiden på en bedre måte. vi kan sikre ved å se på alternative måte og produsere og frakte på, og påse at produksjon skjer under trygge forhold.Dette gjelder både oss som privatpersoner i bedrifter vi representerer. Ta valg for å sikre fremtiden.  

MÅL

I 2020 skal 100 % av innkjøpsvolumene som er klassifisert som høy risiko, være kontrollert med en revisjon.

GJENBRUK

Muligheten til å trekke om en sofa eller skifte ut en slitt bordplate burde være en selvfølge. Men slik har det ikke vært i møbelbransjen. Vi hjelper kundene våre med å spare på ressursene ved å tilby sirkulære tjenester og ved å utvikle nye, sirkulære forretningsmodeller.

MÅL

I 2020 går 35 % av avfallet fra virksomheten vår til materialgjenvinning. På sikt skal ikke noe avfall sendes til deponi.

 

Andel
materiale til
gjenvinning
28%

Sitter
hele dagen
21%

ERGONOMI

Stressrelaterte sykdommer og belastningsskader på kontoret er et voksende samfunnsproblem. Stillesittende arbeid øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og slag. Likevel oppgir 21 % av kundene vi har spurt at de sitter og jobber hele dagen. Dette vil vi endre på.

FRISKERE MEDARBEIDERE. Ergonomiske løsninger gir mer opplagte og kreative medarbeidere, bidrar til reduksjon av helseplager og færre sykmeldinger.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER. En inspirerende og sunn arbeidsplass styrker virksomhetens varemerke. Det blir lettere å beholde og tiltrekke seg nye talenter.

ØKT TRIVSEL. God ergonomi er avgjørende for at man skal lykkes med et aktivitetsbasert kontor. Hvis medarbeiderne føler seg hjemme, lett kan tilpasse arbeidsplassene og selv får velge når de vil være sosiale eller arbeide konsentrert, øker trivselen og produktiviteten.

 

TA EN TITT I VÅR RAPPORT OM BÆREKRAFT

Det er én ting å snakke om hva man vil gjøre. Å virkelig gjøre det, er en helt annen sak. Vi i Kinnarps har valgt full åpenhet om bærekraftsarbeidet vårt. Vi opplyser om både det som er bra og identifiserer områder vi har forbedringspotensiale.  Det er slik man blir bedre. Les hva som har skjedd siden sist i den nye bærekraftsrapporten vår.

Last ned

EN VERDIKJEDE SOM ER UNIK I BRANSJEN

Foretakene i Kinnarps-konsernet har en felles verdikjede som forenkler bærekraftsarbeidet for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi finner hele tiden nye løsninger som gir bedre effekt. Der andre ser en stol eller et skrivebord, ser vi hundre måter å endre dem på. Endringer som påvirker deg, medarbeiderne dine og samfunnet på en positiv måte. Samtidig som vi gir naturen bedre mulighet til å gjøre sitt.

1. DESIGN

Allerede på tegnebrettet, tenker og designer vi produkter med fokus på ergonomi, og som har omsorg for, og inkluderer alle. Vi skaper produkter som er fleksible og kan tilpasses den som bruker dem. Vi forsikrer oss om at våre produkter inneholder komponenter og materialer som enkelt kan splittes for resirkulering.Vi setter en høy standard for materialer brukt i våre produkter - dette for å sikre en lav mijøpåvirkning.

2. RÅVARER

Vi har utviklet et verktøy - Kinnarps Evaluation System - for å være oppdatert på hvilken miljøpåvirkning råvarene vi bruker har. Dette gir oss ekstra god kontroll på hva våre produkter inneholder. Vi bruker enten sertifisert trevirke eller trevirke fra en kilde som vi har risikovurdert og verifisert. Mange av stoffene vi bruker har miljømerke. Vi bruker resirkulert metall hvis mulig, og lager vår egen stopning, noe som gir oss full kontroll over materialene i produktene våre. 

3. PRODUKSJON

For oss er det viktig å holde oss til materialer som ikke skader miljøet. Det gjelder alle våre produktsjonsprosesser. Etter å ha klart optimale resultat i SMETAs etiske undersøkelse, er vi stolte av å love å fortsette og kreve mye av oss selv. Kinnarps har et eget whistle-blower system, slik at ansatte anonymt kan kommunisere følsomme problem. I tillegg krever vi at våre leverandører signerer vår etiske retningslinjer.

4. KONTRAKT

Vi har lang erfaring i å skape gode arbeidsforhold. Ved hjelp av Kinnarps Next Office-analyseverktøy jobber vi med hver klient for å finne en aktivitetsbasert løsning som passer hver enkelt bedrifts behov. Flere av våre forhandlere er ISO sertifisert og jobber systematisk med å forbedre kvaliteten og redusere miljøpåvirkningen. For eksempel, vi byttet til energieffektiv belysning i mange av våre utstillingslokaler.

5. DISTRIBUSJON

Vi har et eget distribusjonssystem med høy grad av utnyttelse - over 90%. Istedenfor engangsemballasje, pakker i våre produkter inn i filt tepper. Dette kan brukes igjen, igjen og igjen. I tillegg sparer teppene våre kunder kunder for 6,5 tonn emballasje hver dag. Våre bilder kjører på miljødiesel.

6. BRUK

Vi skaper inkluderende interiørløsninger basert på folks reelle behov. Med Kinnarps’ Next Office-konseptet, kan de ansatte bevege seg mellom en rekke ergonomisk riktige miljøer. Ved å bruke lydabsorbenter, skaper vi balanserte akustiske miljøer, noe som fører til lavere spenning og økt trivsel. Vi er i stand til å sammenligne de akustiske egenskapene til ulike produkter ved å studere deres individuelle fakta. Vi stiller høye krav til våre materialer og unngå unødvendige kjemikalier, som betyr et sunt inneklima.

7. GJENBRUK

I våre kunderelasjoner ser vi på muligheten av å bruke eksisterende møbler og gjenbruke disse i tråd med nye designbehov. Noen produkter kan oppgraderes eller renoveres - for eksempel ved å bytte bordplater eller stopping på stolen. For produkter som dette ikke går på, så tilbyr vi ansvarfull avhending med kildesortering for gjenbruk. 

KRYSS AV FOR DINE BÆREKRAFTSMÅL MED THE BETTER EFFECT INDEX

The Better Effect Index er det første helhetlige verktøyet for deg som vil ta bærekraftige innredningsvalg. Indeksen gir karakterer på Kinnarps produkter innen seks viktige bærekraftsområder, og viser deg mulige verdier.

Les mer

NOEN AV VÅRE SERTIFIKATER OG MERKER