Firmainformasjon

+1,700

ANSATTE I KINNARPS-GRUPPEN

+250

SALGSSTEDER

+40

LAND VI ER VIRKSOMME I

+4,50

ÅRLIG OMSETNING PÅ +3,83 MILLIARER SEK I 2022/2023

Våre produksjonsenheter

Kinnarps har seks produksjonsanlegg i Sverige. Produksjon og montering utføres i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv og Tranås (2). Det største anlegget ligger i Kinnarp.

Vårt blåbilkonsept

Vi tar ansvar for hele vår forsyningskjede – fra produksjon til levering. Vi kan levere og installere over hundre arbeidsplasser per kunde per dag. Bestillinger innenfor Europa fullføres innen fire til seks uker. Vi leverer også til resten av verden. Hver dag kjøres 24 fulle containere fra anleggene våre for levering av arbeidsplassløsninger som er skapt for fremgang og velvære. I stedet for tradisjonell emballasje bruker vi tepper og papp til å beskytte møblene med. Tepper og papp blir deretter returnert og gjenbrukt gang på gang. Det betyr en besparelse på 270 kg med emballasje per container. Leveringsveiene er optimalisert ved bruk av et avansert ruteplanleggingssystem, som er knyttet til produksjonen. Vi har også investert i en moderne flåte med miljøvennlige biler for å redusere miljøpåvirkningen. Hver lastebil er bemannet av våre Kinnarps montører. Ved levering fører de inn møblene, pakker dem ut og monterer dem. Tanken er at kundene skal få sine møbler plassert raskt og effektivt med minst mulig forstyrrelser.

Verdiene våre skaper de beste ideene

«Våre kjerneverdier er viktige for oss. De har en gunstig effekt på forretningene våre på mange nivåer – helt fra hvordan vi utvikler produktene til den måten vi samarbeider med andre. De er en arv fra mine foreldre, Evy og Jarl Andersson, og et viktig bidrag til selskapets suksess.»

Sibylla Jacobsson, styreleder, Kinnarps Holding AB

FREMTIDSRETTET TENKNING OG KREATIVITET

Vi satser på utvikling og prøver alltid å oppdage nye muligheter. Vi har som mål å være kreative, våge å være annerledes og våge å gjøre det ingen har gjort før. Vi arbeider med effektivitet og utholdenhet, og etterstreber alltid å gjøre det bedre.

UAVHENGIGHET OG PROFESJONALITET

Vi har tillit til vår egen kunnskap og ferdigheter og har tro på de mulighetene som dukker opp. Vi utfører arbeidet på en slik måte at vi kan være stolte av yrket vårt, og etterstreber personlig utvikling.

ÆRLIGHET OG YDMYKHET

Vi etterstreber åpenhet og ærlighet i all kommunikasjon, og viser respekt for alle mennesker uavhengig av status eller rolle. Vi følger lover og forskrifter og holder det vi lover.

ANSVARLIGHET OG FORSTÅELSE AV SAMMENHENGER

Vi tar ansvar, er sparsomme i bruk av ressurser og driver virksomheten på en bærekraftig måte. Vi går direkte til problemkilden og finner ut hva som kreves for å oppnå en langsiktig løsning. Vi forstår forbindelser, forutser konsekvenser, tar hensyn til alle aspekter, evaluerer og balanserer.

Fakta om selskapet

Drift

Kinnarps tilbyr komplette arbeidsplassløsninger for alle typer arbeidsmiljøer. Høy kvalitet og lav miljøpåvirkning kjennetegner hele kjeden – fra råmaterialer til ferdige løsninger for arbeidsområdet.

 

omsetning

Kinnarps regnskapsår 2022/2023 resulterte i en årlig omsetning på SEK 4.50 milliarder (400 millioner euro).

 

Salg

Kinnarps er en av Europas største leverandører av arbeidsområde-løsninger. Selskapet har salgsavdelinger i ca. 40 land med 250 salgspunkter.

produksjon

Kinnarps har seks produksjonsanlegg i Sverige. Produksjon og montering utføres i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv og Tranås (2). Det største anlegget ligger i Kinnarp.

 

 

Hovedkvarter

Gruppens ledelse og drift er basert i Kinnarp i Sverige.

 

Ansatte

Ca. 1700 personer jobber for konsernet.

Varemerker

Kinnarps Group designer, utvikler og markedsfører følgende varemerker: Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert og MartinStoll.

 

HISTORie

Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Jarl og Evy Andersson.

 

eiere

Kinnarps er 100 % familieeid av barna og barnebarna til Jarl og Evy. Noen av eierne arbeider også i selskapet.

Organisasjonen

Kinnarps AB

Kinnarps AB har en rekke sentrale bedriftsavdelinger som jobber med konsernovergripende funksjoner, koordinering, ledelse og kontroll. Disse avdelingene støtter også andre deler av organisasjonen på sine respektive ansvarsområder. Kinnarps AB har også kommersielt ansvar og produktutviklingsansvar for konsernets produktmerker; Kinnarps, Drabert og MartinStoll. Kinnarps AB er ansvarlig for Materia Group.

Materia Group er ansvarlig for merkevarene Materia, Skandiform og NC Nordic Care

Kinnarps AB er ansvarlig for produksjon av produkter ved de tre produksjonsenhetene i Kinnarp, Jönköping og Skillingaryd i Sverige. Funksjoner, inkludert anskaffelse, logistikk, produksjon og teknisk design, koordineres for å effektivisere best mulig.

Salgsselskaper

Kinnarps eier en rekke salgsselskaper over hele verden. Hvert selskap ledes av en administrerende direktør med et nasjonalt team og andre ressurser for å utføre salgsaktiviteter på en effektiv måte. Hvert selskap har kommersielt ansvar for sin region.

Agenter

Kinnarps sysselsetter også et nettverk av uavhengige agenter. De fungerer som forhandlere av Kinnarps interiører for arbeidsrom. Kinnarps har rundt 200 salgssteder rundt om i verden.

 • Robert Petersson
  Robert Petersson, CEO

 • Jenny Hörberg
  Jenny Hörberg, Director Global Range & Design, MD Materia Group

 • Anders Hermansson
  Anders Hermansson, Production Director

 • Joakim Prior
  Joakim Prior, Director Purchasing

 • Nicklas Magnusson
  Nicklas Magnusson, CFO

 • Ann Cederwall
  Ann Cederwall, Director Global Marketing & Communications

 • Dan Molander
  Dan Molander, Director Sales

 • Sofia Modée
  Sofia Modée, Director Human Resources

Interessert i å lære med om Kinnarps?

Kontakt oss

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.