et rom for velvære

DET Å DESIGNE PRODUKTER TIL HELSE, ER SNAKK OM Å FINNE FASILITETER SOM SKAPER VELVÆRE. FÅ MENNESKER TIL Å FØLE TRYGGHET OG HJEMME. LØSNINGENE VI SKAPER SKAL REFLEKTERE DEN ENKELTES BEHOV.

helhetsløsninger

Vi tilbyr bærekraftige helhetsløsninger. Alt fra resepsjonsområder til flotte dagrom både for ansatte og kunder. Ved å bruke vår erfaring, jobber vi oss frem til de mest smidige løsningene.

konsept

Et varmt miljø som inviterer til samhandling, føles trygt og godt. Et godt design åpner dørene for effektive møter og produktivitet. Et gjennomtenkt venterom gjør at tiden går fort unna. Når vi skaper et arbeidsmiljø og løsninger til en arbeidsplass - tenker vi akkurat på dine ønsker, kundenes behov og tester konspet som passer til dette. .

Nysgjerrig på hvilke løsninger som kan være best for deg?

Kontakt oss
ENTreen - skap et førsteinntrykk ønsker velkommen

Hvordan entreen ser ut påvirker hele besøket. En varm og møtende mottakelse av ansatte som utstråler trygghet kan være forskjellen mellom et godt og et dårlig besøk. Vi er gode til å skape entreer og venteområder som ønsker velkommen. 

fellesrom - for samvær og underholdning

Attraktive, innbydende rom for både individuelle og gruppeaktiveter som å lese, spille, se TV eller bare lene seg tilbake og gjøre ingenting. Fellesrom med god sittekomfort og lett tilgjengelig oppbehvaring av bøker, aviser o. er populære.

spiserom - for mat, samtale og trivsel

Hvor vi spiser har også betyndning for vår allmentilstand. Å designe spiseplasser er mer enn å skape effektive fastfood-restauranter. Lyd og lukt må også hensyntas. I et rolig og luftig miljø blir maten bedre og menneskene lykkeligere. 

Eget rOm - FOR RO OG rekonvalisens

Alle trenger en trykk plass, et stille rom for vende tilbake fra livets stress og mas. Dette er spesielt viktig i forbindelse med innredning av og til helseinstitusjoner. Med dette i tankene, designer vi ergonimisk gode og behagelige miljøer som underbygger hvile og rekonvalisens. 

SAMLINGSLOKALER - for møter og sammenkomster

Disse fellesområdene skal romme større grupper og arrangementer. Vår store erfaring med å skape møterom gir oss innsikt i hvordan man minimerer forstyrrelser slik at deltakernes fokus opprettholdes. 

for de ansatte - kontorjobb og samtaler

Det skal selvfølgelig finnes områder for de ansatte. Uansett om det gjelder "skrivebordsjobb" eller samtale med kolleger. Vi former miljøer som er både ergonomiske og trivelige - for konsentrasjon og ettertake. 

Ønsker du å se flere eksempler på ulike helse arbeidsplasser?

Kontakt oss

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.