INNREDNING OG MØBLER FOR FREMTIDENS PLEIE OG OMSORG

Fremtidens pleie og omsorg kommer til å stille nye krav til miljøene. Vi kommer til å leve lenger, men når det er tid for helse- og omsorgsbolig kommer vi til å ha større behov for hjelp. Demenssykdommer kan bli den nye folkesykdommen. Gruppen eldre blir også stadig mer sammensatt, med flere som er født i utlandet – en endring som også kommer til å bli merkbar på personalsiden. Stikkordene blir mangfold og fokus på individet. Med riktig utforming kan helse- og omsorgsmiljøene ha stor betydning for trivselen vår. Vi i Kinnarps utvikler helhetsløsninger for innredning av helse- og omsorgsmiljøer med beboere, personale og pårørende i sentrum.

FLEKSIBLE HELSE- OG OMSORGSMØBLER

Innenfor rammene av Kinnarps Next Care® tilbyr vi ikke bare møbler, men også en metode som gjør det mulig å skape funksjonelle, vakre og fremtidssikre innredninger for pleie og omsorg. Våre individtilpassede helse- og omsorgsmøbler bygger på fleksibilitet og inkluderende design. Møblene skal kunne brukes av alle, og skal enkelt kunne flyttes på etter hvert som behovene endrer seg. Spisegrupper, sittegrupper, bord, sofaer, lenestoler og funksjonelle stoler produseres i høy kvalitet med fokus på ergonomi, hygiene og holdbarhet. Vi vet at resultatet blir aller best når de harde og de myke verdiene får fungere sammen, med individet i sentrum.