Helse- og omsorgsmiljøer for livskvalitet

Kinnarps tilbyr inkluderende innredningsløsninger for en rekke ulike helse- og omsorgsmiljøer. Vi setter individets behov og krav i sentrum og forenkler hverdagen for brukere, personale og pårørende. Vi skaper helsefremmende miljøer med våre inkluderende, brukervennlige og ergonomiske møbler. Først og fremst gjør vi det lettere for mennesker å trives og ha det bra.

Trenger du hjelp til innredningen i helsemiljøet?

Kontakt oss

Velfungerende pleie- og omsorgsmiljøer må utformes på en helsefremmende og inkluderende måte for å støtte både brukere, personale og pårørende.

Inspirerende pleiemiljøer

Next Care® behovsanalyse

Next Care® behovsanalyse er en prosess som gir deg de rette forutsetningene for å skape et bærekraftig og helsefremmende helse- og omsorgsmiljø. Det skaper i sin tur rom for livskvalitet, og et mer inkluderende miljø som støtter brukere, personale og pårørende.

Lær om Next Care®

Mennesker er den viktigste ressursen i alle organisasjoner. Invester i helhetlig ergonomi for å hjelpe mennesker til å prestere bedre. Vår ekspertise innen ergonomi og vårt brede produktsortiment gir deg forutsetninger for trivsel, engasjement og prestasjon.

Mennesker først

Se vårt brede møbelsortiment

Finn inspirasjon og bli kjent med våre bærekraftige møbler og fleksible innredningsløsninger for kontorer. Design som har et formål, der funksjon og estetikk går hånd i hånd.

Mennesker, innredning og miljø som varer over tid. Vi produserer bærekraftige kvalitetsmøbler og fleksible løsninger som kjennetegnes av lav miljøpåvirkning og lange livssykluser.

Bærekraft hele veien

Innredning og møbler for fremtidens pleie og omsorg

Fremtidens pleie og omsorg kommer til å stille nye krav til miljøene. Vi kommer til å leve lenger, men når det er tid for helse- og omsorgsbolig kommer vi til å ha større behov for hjelp. Demenssykdommer kan bli den nye folkesykdommen. Gruppen eldre blir også stadig mer sammensatt, med flere som er født i utlandet – en endring som også kommer til å bli merkbar på personalsiden. Stikkordene blir mangfold og fokus på individet. Med riktig utforming kan helse- og omsorgsmiljøene ha stor betydning for trivselen vår. Vi i Kinnarps utvikler helhetsløsninger for innredning av helse- og omsorgsmiljøer med beboere, personale og pårørende i sentrum.

Fleksible helse- og omsorgsmøbler

Innenfor rammene av Kinnarps Next Care® tilbyr vi ikke bare møbler, men også en metode som gjør det mulig å skape funksjonelle, vakre og fremtidssikre innredninger for pleie og omsorg. Våre individtilpassede helse- og omsorgsmøbler bygger på fleksibilitet og inkluderende design. Møblene skal kunne brukes av alle, og skal enkelt kunne flyttes på etter hvert som behovene endrer seg. Spisegrupper, sittegrupper, bord, sofaer, lenestoler og funksjonelle stoler produseres i høy kvalitet med fokus på ergonomi, hygiene og holdbarhet. Vi vet at resultatet blir aller best når de harde og de myke verdiene får fungere sammen, med individet i sentrum.