VEIEN TIL DITT NESTE HELSEBRINGENDE MILJØ

Hvordan skaper man et attraktivt og velfungerende miljø, der beboere, personale og pårørende trives og har det bra? På Kinnarps skreddersyr vi alltid en prosess som passer for deres unike prosjekt. Med vår erfaring ser vi fire tydelige faser som involverer alle interessentene i prosjektet, alltid med utgangspunkt i den spesifikke bedriften og med individet i sentrum.

I den første fasen anbefaler vi vår analyse Next Care® der visjon og mål fastsettes, utfordringer og muligheter identifiseres, og nåværende og fremtidige behov kartlegges. Resultatet sammenstilles og analyseres før det gjøres om til konkrete forslag på en innredningsløsning som er tilpasset etter behov. Implementering skjer i form av dato for levering, installasjon, og gjennomgang av produkter og de nye miljøene med personalet for å sikre at alle vet hvilke muligheter det nye miljøet gir og hvordan den fungerer. I den siste fasen blir det utført en oppfølging for å evaluere, analysere og eventuelt justere slik at miljøet fungerer på den beste måten for alle individer.

Slik fungerer Kinnarps analyse

vision.png

Visjon og mål

Først samler vi ledelse eller prosjektgruppe for å skape konsensus rundt prosjektet. Vi holder en forelesning om fremtidens helsefremmende miljø med utgangspunkt i forskning og erfaring, i tillegg til å gjennomføre en workshop for å identifisere utfordringer og muligheter. Sammen formulerer gruppen verdiord, visjon, mål og strategi. Det er viktig at ledelsen har et tydelig og felles bilde av bedriftens mål og verdier.

mapping.png

Kartlegging og involvering

I neste steg involverer vi personalet og andre interessenter i prosjektet for å samle så mange ulike perspektiv som mulig. Vi gir informasjon om kravstilling og innredning og kartlegger nåværende og fremtidige behov. Gjennom ulike workshops tester vi nye ideer og tenkemåter, går gjennom de forskjellige rommene og hvilke aktiviteter som foregår i dem, og diskuterer harde og myke verdier.

result.png

Resultat og anbefalinger

Alt som kommer under møter, diskusjoner og workshops, blir oppsummert i en rapport. Sammen går vi gjennom resultatet og konklusjonene til rapporten . Med utgangspunkt i visjon og mål, gir vi anbefalinger om det fysiske miljøet og hva som er viktig å tenke på i neste trinn, når en tegning skal utformes og innredning kjøpes inn. Med rapporten og den nye kunnskapen som utgangspunkt, har vi forutsetninger for å skape et bedriftstilpasset miljø.

Fra analyse til et nytt helsebringende miljø

Vi konkretiserer miljøet gjennom å tegne en innredningsløsning som tar utgangspunkt i resultatene fra analysen. Med møbler i nøye utvalgte materialer og farger, designer vi et fysisk miljø som realiserer bedriftens visjon. Kinnarps eget personale leverer og installerer innredningen og gir samtidig en introduksjon til det nye miljøet. Sammen går vi gjennom hvilke funksjoner og muligheter som finnes, hvordan miljøene skal brukes på en ergonomisk korrekt måte, og hvordan de fungerer i henhold til de fremhevede retningslinjene for den spesifikke aktiviteten.

Vil du vite mer om Next Care og hvordan vår analyse kan hjelpe din virksomhet?

Kontakt oss

HELSEØKONOMISKE EFFEKTER

Effekten dere får av en analyse av miljøet, er et bærekraftig og helsefremmende miljø som skaper rom for livskvalitet. Det er miljøer som er utformet etter kartlagte behov, og i oppfordrer til måltider, selskap, møter, aktiviteter og hvile – alene eller sammen. De tar også hensyn til både harde og myke verdier, støtter beboerne, personalet og pårørende over tid, og skaper helseøkonomiske effekter ut i fra tre parameter:

Mennesker som fungerer sammen

 • Inkludering og involvering av alle interessenter i prosjektet fra første stund for å skape delaktighet og styrke kulturen.
 • Et miljø som inspirerer, stimulerer og aktiverer både beboere og personale i tillegg til pårørende.
 • Et trygt miljø med hjemmefølelse som er avlastende og støtter individet i hverdags aktiviteter.
 • Økt velvære for alle gjennom muligheten til variasjon – ved å bevege seg mellom ulike typer sanseopplevelser og ergonomisk riktige miljøer.
 • Følelse av tilhørighet og stolthet over miljøet man bor i (hjem, arbeidsplass og møteplass).

Bærekraftige læringsmiljø

 • Rette innredningsløsninger på rette plasser som gir miljøer som effektivt støtter faktiske aktiviteter.
 • Variasjon av fleksible og multifunksjonelle miljøer som kan tilpasses etter type omsorg.
 • Fremtidssikre miljøer når det gjelder kvalitet, tidløst design og mulighet til å tilpasses over tid.
 • Et miljø som er inkluderende og kan individtilpasses etter mange ulike behov.
 • Omgivelser som er trygge, lett å forstå og enkelt å bevege seg i.

Bærekraftig økonomi

 • Effektiv bruk av lokaler, som utnytter alle områder av rommet.
 • Helseøkonomiske effekter som et resultat av at alle miljøer er vel gjennomtenkte og støtter hverdagen.
 • Rett innredningsløsning helt fra begynnelsen – en fremtidssikker og bærekraftig investering basert på kartlagte behov.
 • Et miljø som styrker, skiller og markerer virksomhetens visjon og varemerke og i tillegg gjør det lettere å rekruttere både beboere og personalet.
 • Redusert risiko for ulykker og sykemeldinger.

Få mer inspirasjon om kunnskap i vår brosjyre

Les her

Ta gjerne kontakt!

Vil du vite mer om KinnarpsNext Care® og hvordan vår omsorgsmiljøanalysekan utvikle deres bedrift? Eller er du kanskje interessert i spesifikke aspekt av metoden vår? Vi tilpasser alt etter behov og hvor i prosessen dere befinner dere. En inspirerende forelesning? Opplæring i kravstilling på innredning for omsorgsmiljøer før innkjøp av innredning? Produktrådgivning? Arbeidsseminarer for å skape en felles visjon i personalgruppen? En analyse av den nåværende situasjonen eller en komplett omsorgsmiljøanalyse? Ta kontakt, så finner vi en skreddersydd løsning som fungerer for deg.

Kontakt oss