Analysen viser vei

Forskning viser tydelig at det fysiske miljøet påvirker menneskers trivsel og livskvalitet. Når miljøet og innredningen utformes etter kartlagte behov, med en gjennomtenkt flyt i lokalene og riktige krav, kan man skape miljøer med fokus på trivsel, funksjon og inkludering. Verdigrunnlaget i en slik løsning bygger på empati, forståelse og respekt. Å investere handler om å ville forbedre, endre og skape en langsiktig bærekraftig løsning. Da er det nødvendig med tidlig fokus på avgjørende spørsmål, analyse og kunnskapsinnsamling. Prosessen krever også tverrfaglige innspill, handlekraft og et tydelig lederskap.

Trenger du hjelp til innredningen i helsemiljøet?

Kontakt oss

Vår lange erfaring med å utforme ulike miljøer innen helse og omsorg gjør at vi vet at nøkkelen til å lykkes, er et solid forarbeid. Resultatet er en god og gjennomtenkt løsning som oppfyller behovene til både beboere, personale og pårørende. En bærekraftig og helseøkonomisk investering, med andre ord. La Kinnarps hjelpe deg med ditt neste helse-og omsorgsmiljø.

1_NO.png

ANALYSE

Definer sluttresultatet

Next Care® behovsanalyse legger grunnlaget for hvordan helse- og omsorgsmiljøene skal utformes for å støtte beboere, personale og pårørende best mulig.

2_NO.png

INNREDNINGSLØSNING

Gå fra idé til handling

Vi hjelper dere med å oversette resultatet fra behovsanalysen til et designkonsept, layout og en konkret tegning. Vi går gjennom ergonomi, funksjoner og bærekraft.

3_NO.png

IMPLEMENTERING

Introduser mulighetene

Vi leverer gjennom vårt eget, effektive logistikk- og leveringssystem og installerer helt i henhold til plantegningen. Vi hjelper dere med å introdusere og implementere miljøer, møbler, ergonomi og arbeidsform slik at alle forstår hvilke muligheter som finnes.

4_NO.png

OPPFØLGING

Bedre å vite enn å gjette

Deretter kan dere bruke behovsanalysen som grunnlag for kontinuerlig å se hvordan helse- og omsorgsmiljøene fungerer, og identifisere om behovene endrer seg.

Next Care® behovsanalyse

Vår behovsanalyse Next Care® hjelper dere med å samle inn verdifull kunnskap og data før utformingen av helse- og omsorgsmiljøene. Våre erfarne helsemiljøstrateger bruker verktøy spesielt utviklet med tanke på å veilede ledelse, beslutningstakere og en referansegruppe med ulike kompetanser og profesjoner, i arbeidet med visjon, mål og rammeverk for prosjektet. Gjennom workshops, forelesninger og en nettundersøkelse hjelper vi dere med å kartlegge behov og arbeidsmønstre, samt involvere ansatte, beboere og pårørende. Vi tenker fremover, og inspirerer til å åpne opp for nye ideer om hvordan det fysiske miljøet kan optimaliseres og utnyttes for å støtte daglige aktiviteter. Innsatsen fra deres side består av tid, planlegging, ledelsesstyrt endringsarbeid og medarbeiderengasjement. Analysen gir dere fakta, en solid kunnskapsbase og et kvalitativt grunnlag for hvordan helse- og omsorgsmiljøer kan utformes for å dekke behovene deres best mulig.

Dette får dere med Next Care®

Situasjonsanalyse

• Vurdering av hvor godt de nåværende miljøene støtter beboere, personale og pårørende ut fra:

   - Trygghet og selvbestemmelse
   - Stimulans og deltakelse
   - Arbeidsmiljø for personalet
   - Inkludering
   - Akustikk, lys og luft
   - Arbeidsmetoder og aktiviteter

Hjelp til
endringsreisen

• Ledelsesperspektiv

• Personal-, beboer- og pårørendeperspektiv

• Involvering og onboarding

• Anbefalinger rundt det fysiske miljøet knyttet til ulike aktiviteter

Arealplanlegging

• Type miljøer

• Antall miljøer

• Innhold i respektive miljøer

• m² per miljø samt totalflate

Aktiviteter i analysen

Visjon
og mål

progress-01.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAKERE

 1. 1. Oppstartsmøte
 2. 2. Foredrag Helsefremmende miljøer for livskvalitet
 3. 3. Workshop visjon, mål og strategi
 4. 4. Rammeverk
 5. 5. Prosjekt- og tidsplan
 6. 6. Budsjett

Kartlegging
og involvering

progress-02.png

PERSONALE/REFERANSEGRUPPE

 1. 1. Foredrag Helsefremmende miljøer for livskvalitet
 2. 2. Informasjon og involvering
 3. 3. Kartlegging av arbeidsformer og behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Intervjuer
 6. 6. Studier av inspirerende miljøer
 7. 7. Nettundersøkelse

Resultat og
anbefalinger

progress-03.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAKERE

 1. 1. Gjennomgang av resultatrapport
 2. 2. Beslutning om veien videre
 3. 3. Anbefalinger for det fysiske miljøet knyttet til ulike aktiviteter
 4. 4. Arealplanlegging
 5. 5. Anbefalinger av layout
 6. 6. Kvalitetsunderlag for tegning og valg av innredning

Spørsmål å ta stilling til ved utforming av helse- og omsorgsmiljøer

• Gir miljøene trygghet og selvbestemmelse?

• Fremmer miljøene stimulering og deltakelse?

• Støtter miljøene personalet i arbeidet?

• Inkluderes alle, inkludert pårørende, på en naturlig måte?

• Hvordan opplever vi akustikken, lyset og luften?

• Er miljøene utformet for vår måte å jobbe på, og de aktivitetene som finner sted?