Inspirerende pleie- og omsorgsmiljøer

Velfungerende pleie- og omsorgsmiljøer må utformes på en helsefremmende og inkluderende måte for å støtte både brukere, personale og pårørende. Innredningens egenskaper, utforming og plassering skal forenkle, invitere til og støtte ulike aktiviteter og skape forutsetninger for trygghet, stimulans, selvbestemmelse og god hygiene. Bli inspirert av ulike innredningsløsninger for pleie og omsorg.