Arbeidsplassanalysen viser veien videre

Endrede arbeidsmønstre og nye måter å jobbe på i en hybrid verden stiller nye krav til arbeidsplassen. Kontoret må være et attraktivt, verdiskapende og bærekraftig sted der folk trives, og har forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Trenger du hjelp til innredningen av kontoret?

Kontakt oss

Vår lange erfaring innen arbeidsplasstrategi gjør at vi vet at et solid forarbeid gir et vellykket resultat. Nøkkelen er å kartlegge deres unike behov og arbeidsmønstre. Det gir dere forutsetninger til å oppnå den beste og mest bærekraftige løsningen. Gjennomtenkte og godt planlagte arbeidsmiljøer som møter både organisasjonens og medarbeidernes behov fremmer alt fra trivsel og kreativitet til effektivitet og produktivitet. Med andre ord en god og bærekraftig investering. La Kinnarps hjelpe dere på veien til det perfekte kontoret.

1_NO.png

ANALYSE

Definer sluttresultatet

Next Office® behovsanalyse legger grunnlaget for hvordan kontormiljøene skal utformes for å støtte medarbeidere og organisasjonen på best mulig måte.

2_NO.png

INNREDNINGSLØSNING

Gå fra idé til handling

Vi hjelper dere med å omsette resultatet fra behovsanalysen til et designkonsept, en layout og en konkret tegning. Vi går gjennom ergonomi, funksjoner og bærekraft.

3_NO.png

IMPLEMENTERING

Introduser mulighetene

Vi leverer til dere gjennom vårt eget, effektive logistikk- og leveringssystem og installerer helt i henhold til plantegningen. Vi hjelper dere med å introdusere og implementere miljøer, møbler, ergonomi og arbeidsform slik at alle forstår hvilke muligheter som finnes.

4_NO.png

OPPFØLGING

Bedre å vite enn å gjette

Med behovsanalysen som grunnlag kan dere kontinuerlig se hvordan kontoret fungerer og identifisere om behovene endrer seg.

Next Office® arbeidsplassanalyse

Vår arbeidsplassanalyse Next Office® hjelper dere med å samle inn verdifull kunnskap og data før kontoret utformes. Med spesielt utviklede verktøy veileder våre erfarne arbeidsplasstrateger ledelsen i arbeidet med visjon, mål og rammeverk for prosjektet. Gjennom workshops, forelesninger og en nettbasert spørreundersøkelse hjelper vi dere med å kartlegge behov og arbeidsmønstre, samt involvere ansatte på en gjennomtenkt måte. Vi er opptatt av å tenke fremover, og inspirerer til å åpne opp for nye ideer om hvordan kontoret kan brukes til å støtte daglige aktiviteter på best mulig måte.
 
Innsatsen fra deres side består av tid, planlegging, ledelsesstyrt endringsarbeid og medarbeiderengasjement. Analysen gir fakta, solid kunnskapsbase og et kvalitativt grunnlag for hvordan kontoret kan utformes for å dekke dine behov på best mulig måte.

Dette får dere med Next Office®

Situasjonsanalyse

 • Vurder hvor godt deres nåværende kontor støtter dine medarbeidere ut fra:

  • Produktivitet og kreativitet
  • Samarbeid
  • Helse og trivsel
  • Akustikk, lys og luft

Hjelp til endringsreisen

 • Ledelsesperspektiv
 • Medarbeiderperspektiv
 • Involvering og onboarding
 • Anbefalinger rundt arbeidsform og det fysiske miljøet

Arealplanlegging

 • Type miljøer
 • Antall miljøer
 • Innhold i respektive miljøer
 • m² per miljø samt totalflate

Aktiviteter i analysen

Visjon
og mål

progress-01.png

LEDELSEN

 1. 1. Oppstartsmøte
 2. 2. Foredrag Suksessrike og bærekraftige kontorer
 3. 3. Workshop visjon, mål og strategi
 4. 4. Rammeverk
 5. 5. Prosjekt- og tidsplan
 6. 6. Budsjett

Kartlegging
og involvering

progress-02.png

ANSATTE

 1. 1. Foredrag Suksessrike og bærekraftige kontorer
 2. 2. Informasjon og involvering
 3. 3. Kartlegging av arbeidsformer og behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Intervjuer
 6. 6. Studier av inspirerende miljøer
 7. 7. Nettundersøkelse
 8. 8. Dekningsmåling

Resultat og
anbefalinger

progress-03.png

LEDELSEN

 1. 1. Gjennomgang av resultatrapport
 2. 2. Beslutning om veien videre
 3. 3. Arealplanlegging
 4. 4. Anbefalinger av layout
 5. 5. Kvalitetsunderlag for tegning og valg av innredning

Spørsmål å fundere på ved en arbeidsplassendring

• Støtter kontormiljøet fokusert arbeid, produktivitet og kreativitet?

• Oppmuntrer kontormiljøet til samarbeid?

• Fremmer kontormiljøet helse og trivsel?

• Hvordan opplever vi akustikken, lyset og luften?

• Er kontoret utformet for vår måte å arbeide på?

Ditt neste kontor er i godt selskap

350

Utførte Next Office®
arbeidsplassanalyser

40 000

Respondenter på nettundersøkelse

2 500

Intervjuer med ansatte

1 400

Intervjuer med ledere

5 000

 Timer med workshops

1 000

Timer offentlige presentasjoner av arbeidsplasstrategi