System.String[]

Skap arbeidsro med våre lydabsorbenter

Skap arbeidsro med våre lydabsorbenter

Les mer

Det er viktig å velge riktig type lydabsorbent på kontoret. En variant som virkelig absorberer lyden på best mulig måte. Kinnarps tak- og veggabsorbenter har høy absorpsjonsevne, og de gjør det daglige arbeidet lettere for kontorpersonale som ofte har behov for å sitte ved skrivebordet og arbeide uforstyrret. Lydabsorbenter fungerer også svært godt i andre miljøer på kontoret, for eksempel i kantinen – eller i klasserom på skoler der mange personer oppholder seg.

Lydabsorbenter for vegger og tak gjør underverker for kontoret

Med Kinnarps vegg- og takhengte skjermer kan dere forbedre lydmiljøet på kontoret på en effektiv måte. Det praktiske med tak- og veggskjermene er at de ikke tar opp plass på gulvet eller bordet. I tillegg til at de er estetisk tiltalende, gjør de det lettere å rengjøre kontoret.

Hvis kontoret har begrenset areal, er tak- og veggskjermer det perfekte valget. De finnes i ulike størrelser og former, og kan kombineres til et helt unikt system.

Arbeid mer konsentrert og uforstyrret med våre lydabsorbenter

Ofte kan det være vanskelig å skape et balansert lydnivå i et åpent kontorlandskap. Denne kontorutformingen er svært vanlig i våre dager, og har mange fordeler. En negativ konsekvens er imidlertid at lydnivået nesten alltid blir skadelidende. Det åpne arbeidsområdet gjør at du enkelt kan snakke med kolleger og kaste ideer frem og tilbake. Men det kan være vanskelig å konsentrere seg når du har behov for å fokusere ved skrivebordet. Dette fører til økt stress og mindre effektivitet.

Med lydabsorbenter som henges opp i taket eller festes på veggene skaper man bedre forutsetninger for et effektivt kontor. Lydabsorberende veggabsorbenter kan settes opp i ulike rom for å skape en følelse av fred og ro. Men også direkte i det åpne kontorlandskapet. Eller hvorfor ikke i møterommet?

Takskjermer begrenser lydinnslippet fra omgivelsene, samtidig som de er lydabsorberende. De kan enkelt monteres i taket og tilpasses til ønsket høyde.

Et helt stille kontor er ikke ideelt

Det handler ikke om å skape et helt stille kontor, men om å balansere lyden og finne passende lydmiljøer for alle typer aktiviteter. Kreativt arbeid med kollegene kan for eksempel være lettere hvis det er litt bakgrunnsstøy. Men hvis du skal sitte for deg selv og konsentrere deg ved skrivebordet, kan samtaler i omgivelsene skape problemer for arbeidsroen. Her kan lydabsorbenter være til hjelp.

Ved å plassere lydabsorbenter på hele kontoret, ikke bare på utvalgte steder, skaper du gode forutsetninger for et behagelig lydnivå. Det viktigste er kanskje å plassere lydabsorbenter i taket, siden det er den største overflaten. Kinnarps har også gulvskjermer og bordskjermer som krever minimal montering.

Hvert kontor trenger sin egen løsning. Ta utgangspunkt i virksomheten din og se over hvilke behov som finnes. Et moderne kontor har godt av åpne og kreative arealer, samtidig som det alltid bør finnes områder der det er mulig å arbeide mer uforstyrret. Dette er noe tak- og veggabsorbenter bidrar med.