Lyddemping vegg og tak

SKAP ARBEIDSRO MED VÅRE LYDABSORBENTER. Et godt og behagelig lydmiljø krever ofte lydabsorbenter. F.eks veggabsorbenter fungerer aller best når de er montert i personalets hodehøyde – der det meste av lyden oppstår når vi snakker i et kontorlandskap.