Resultat

Endre forutsetningene på arbeidsplassen

Endre forutsetningene på arbeidsplassen

Les mer

En skjermvegg  er den perfekte innredningen for kontoret, men skjermvegger kan også brukes i andre typer miljøer, for å hindre innsyn og redusere lydnivået. Skjermveggene er perfekte fordi de enkelt kan dele av store arealer uten å skape helt isolerte kontorer. De kan også tilpasses, og er lette å flytte slik at du kan skape midlertidige rom på kontoret. Perfekt for et moderne kontor som stiller høye krav til fleksibilitet når det gjelder arbeidsarealer.

Gulvskjerm for økt konsentrasjon

Kontorer med mye aktivitet krever løsninger som gir personalet arbeidsro midt i all bevegelsen. Kinnarps har skjermvegger som gir medarbeiderne et eget areal i det moderne og åpne kontoret. Bordskjermer monteres på selve skrivebordet, mens gulvskjermer ganske enkelt settes på gulvet. Det er lett å flytte på dem, slik at arbeidsplassen enkelt kan tilpasses etter behov. Vi har også gulvskjermer som kan bli arbeidsbåser, som skaper en mer adskilt arbeidsplass i det åpne kontorlandskapet.

I visse situasjoner kan et åpent kontorlandskap oppleves som forstyrrende og stressende, noe som gjør at du kan miste konsentrasjonen under viktige arbeidsoppgaver. En skjermingsvegg eller gulvskjerm kan fungere godt som romavdeler – noe som bidrar til at du kan arbeide uforstyrret når du har behov for det.

Flere varianter av gulvskjermer

En vanlig skjermvegg på kontorer er en såkalt gulvskjerm. Den plasseres på gulvet, og strekker seg oppover. Skjermveggene finnes i flere ulike varianter. Det er også mulig å plassere gulvskjermer inntil hverandre for å oppnå en enda mer lyddempende effekt.

Med flere gulvskjermer fanger hver skjerm opp en del av lyden som reflekteres i lokalet, slik at det totale lydnivået på kontoret reduseres.

Det finnes ulike typer lyddemping. Avskjerming er når skjermen har en lyddempende effekt og når den skjermer mot lydkilden. Lydabsorberende skjermvegger inneholder et tykkere, lydabsorberende materiale, som både skjermer av og er lydabsorberende. Kinnarps gulvskjermer finnes i ulike størrelser og med ulike typer ben. Det finnes også varianter på hjul og vegger som kan kobles sammen.

Det er naturligvis også mulig å kjøpe tilbehør til gulvskjermene. Det finnes blant annet hengere og kroker der du kan henge opp klesplagg og vesker. Du kan også montere speil og oppbevaringslommer, slik at du får mer arbeidsflate på skrivebordet.

Tenk på dette når du kjøper gulvskjerm

Når det gjelder skjermvegger, er det en fordel å være oppmerksom på at de ikke fjerner all lyd. Formålet med veggene er å redusere taleforståelsen mellom kolleger. Det er nettopp denne spesifikke lyden som påvirker konsentrasjonen og produktiviteten mest – når vi forstår tale rundt oss. Når lyden dempes slik at vi fortsatt kan høre at noen snakker, men ikke hører hva de sier, blir produktiviteten ikke påvirket så mye.

Riktig plassering av gulvskjermene er et svært viktig aspekt. Hvis arbeidsplassen har hev- og senkbare skrivebord, blir sannsynligvis bordhøyden justert frem og tilbake. Med gulvskjermer har skjermene alltid samme høyde – noe som skaper et helhetlig estetisk uttrykk. Vi har også bordskjermer som festes på baksiden av bordplaten, slik at de tilpasses til høyden på skrivebordet.