Case: Midsommargården sykehjem

Case-fakta

Kunde:
Varberg kommune

Sted:
Varberg

Arkitekt:
D Office Arkitekter AB

Antall leiligheter:
60, fordelt på 6 enheter

Areal:
ca. 6700 m²

Ferdigstilt:
1. mars 2021

Innredning som stimulerer sanser og minner

Med Midsommargården ville Varberg kommune sette en ny standard for fremtidens sykehjem. Visjonen er at det skal være et sted der sanser og minner stimuleres. For å lykkes tenkte man på estetikk og funksjon fra starten av. Med støtte i Kinnarps behovsanalyse Next Care® har Midsommargården fått en langsiktig og bærekraftig innredning med fokus på de eldres livskvalitet og på personalets arbeidsmiljø.

I likhet med mange svenske kommuner har Varberg en aldrende befolkning, samtidig som de eksisterende sykehjemmene begynner å bli slitte og utdaterte. Da Midsommargården skulle planlegges, var ambisjonen derfor å skape et sykehjem som kunne bli en referanse også for fremtidige prosjekter.

VEIEN TIL DITT NESTE OMSORGSMILJØ

Vår behovsanalyse Next Care®, gir oversikt over hva som trengs for å skape et godt miljø for akkurat dere. Den gir gode forutsetninger for et støttende miljø, og et grunnlag å gå ut i fra når innredningsforslaget skal tegnes. En viktig del av analysen er å lære opp de ansvarlige i å stille de riktige kravene til innredningen. En annen del er å involvere, inkludere og forberede alle som skal bruke de fremtidige miljøene. Enkelt sagt handler det om å forstå og analysere, for å kunne foreslå de beste løsningene for dere. Les mer om Next Care® her.

Vi begynte tidlig i prosessen med brede samarbeidsgrupper som virkelig gikk i dybden på hva man ville med den nye boligen, og hvordan vi skulle oppnå dette. Det har vært en spennende kunnskapsreise der ikke minst Kinnarps har stått for mange aha-opplevelser.

Marie Sundqvist, prosjektleder i sosialforvaltningen i Varberg kommune

Innredningen og planløsningen på Midsommargården har som formål å skape fellesskap, trygghet og delaktighet for beboerne, særlig med tanke på demenssykdom. Prosjektet har, som Marie Sundqvist påpeker, vært preget av dialog mellom mange ulike kompetanseområder. Alt fra demenseksperter og rådgivere til arkitekter og byggherrer. Visjonen om å stimulere minner og sanser er i dag synlig blant annet i form av en lett tilgjengelig hage, og i valget av materialer og farger.

Midsommargården skal være et sted der helheten gjenspeiler aspekter som respekt, omtanke og individets verdighet. Det fysiske miljøet skal føles varmt og innbydende for å øke de eldres livskvalitet, samtidig som det skal gi personalet mer tid til pleie og omsorg, og sikre at kommunens investering er langsiktig bærekraftig.

Marie Sundqvist, prosjektleder i sosialforvaltningen i Varberg kommune

Column var.1_midsommargården.jpg

Column var.1_midsommargården5.jpg

Marie forteller at prosessen begynte med en rekke møter med Kinnarps. Det innledende arbeidet handlet først og fremst om at kommunens arbeidsgruppe, med representanter fra både helse- og byggesiden, skulle innhente kunnskap, få felles referanserammer og skape en stabil plattform som utgangspunkt.

"Vi satte pris på Kinnarps' erfaring og kompetanse, og at vi også fikk se produktene deres for å få mer konkret kunnskap om hvordan innredningen for eksempel skaper en bedre totalergonomi.  Kinnarps forsto hva vi trengte og ønsket, kunne tilby den nødvendige kompetansen for å levere en helhetsløsning og har de produktene som kreves for å realisere visjonen vår", sier Marie Sundqvist.

Kinnarps fungerte på en måte som en bro mellom arbeidsgruppens ulike kompetanser, og kunne bidra med viktige perspektiver når det gjaldt innredningen. Vi hadde stor nytte av Next Care®-metoden, og også håndboken om omsorgsmiljøer som Kinnarps hadde utviklet.

Marie Sundqvist, prosjektleder i sosialforvaltningen i Varberg kommune

Se vår håndbok for helse- og omsorgsmiljøer!

Last den ned her

Image_midsommargården3.jpg

Column var.3_midsommargården.jpg

Image_midsommargården2.jpg

Column var.3_midsommargården3.jpg

"I dette prosjektet var kunden tydelig på at man virkelig ville gjøre det riktig fra start til slutt. De forsto hvor viktig det var å bruke tid og engasjement fra starten av for å oppnå et vellykket sluttresultat, og vår behovsanalyse Next Care® var en støtte i prosessen deres", sier Johan Franzén, ansvarlig for Next Care® i Kinnarps. "I første fase jobbet vi med å identifisere utfordringer og muligheter, samt definere verdigrunnlag. Deretter fortsatte vi gjennom flere workshops med å kartlegge behovene og involvere alle relevante grupper. Vi fokuserte på helhetsfunksjon snarere enn enkeltprodukter", fortsetter han. 

I neste trinn handlet det om å lage konkrete forslag til innredningsløsninger basert på analysen, for å skape en fremtidssikret innredning basert på kunnskap om virksomhetens unike og faktiske behov. "Kunnskap og kvalitet i alle ledd gir en langsiktig god og bærekraftig investering, når det gjelder kommunens økonomi, beboernes og personalets helse og opplevelsen for de pårørende", sier Johan Franzén.

Liker du dette prosjektet? Vi vil gjerne høre mer om prosjektet ditt.

Kontakt oss

Pia Lindskog er en av to avdelingsledere på Midsommargården. Hun vet av erfaring at det fysiske miljøet utgjør en stor forskjell i den daglige virksomheten.

"Denne boligen står virkelig for noe nytt. Her er det en hjemmekoselig atmosfære som føles trygg og hyggelig for de eldre, samtidig som arbeidsmiljøet avlaster de ansatte slik at de rekker å bruke mer tid på beboerne. Vi som jobber her har vært med å påvirke innredningen, det er en stor fordel. Kinnarps var virkelig lydhøre, samtidig som de bidro med nye perspektiver. Man forstår med en gang at de tar dette området på alvor", sier hun.

Pia Lindskog understreker at det er viktig med kombinasjonen av estetikk og funksjon i møblene – og innredningen som helhet. For å unngå institusjonsfølelsen, fremme beboernes opplevelse av selvstendighet og trygg orientering, og skape et arbeidsmiljø der også de ansatte trives og har det bra.

Vi ønsket møbler som stimulerer sansene og følelsene, samtidig som vi må ha respekt for at vår virksomhet stiller spesielle krav. Det kreves både myke og harde verdier. Vi kan ikke velge det ene eller andre, men må ha helheten. Nøkkelen til å leve opp til de høye ambisjonene våre, er at Kinnarps har innredning som både er pen og funksjonell.

Pia Lindskog, avdelingsleder ved Midsommargården

Marie Sundqvist har rukket å pensjonere seg etter at Midsommargården åpnet i mars 2021. Nå ser hun tilbake på prosjektet med stolthet og glede.

Jeg synes virkelig at vi har satt en ny standard for sykehjem med Midsommargården. Her har Varberg og andre kommuner et godt eksempel på hva som kreves for å skape fremtidens sykehjem. Ta den tiden dere trenger, analyser behovet, tenk innredning fra begynnelsen, sats på langsiktig kvalitet og kombiner estetikk med funksjon!

Marie Sundqvist, prosjektleder i sosialforvaltningen i Varberg kommune

Image_midsommargården4.jpg

Column var.1_midsommargården3.jpg

Relaterte produkter

Kurbits chair

Kurbits chair

Jackie

Jackie

Be a part of

Be a part of

Humlan

Humlan

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Nivå sofabord

Nivå sofabord

Maja table

Maja table

Gustav

Gustav

Ram

Ram