Når forskning møter omsorg

Valgfrihet og stimulans, riktig lys og farge. Forskningen vet hva som kreves av et fysisk omsorgsmiljø for at eldre skal ha det bra. Forsker Helle Wijk forklarer de viktigste funnene – og hvorfor de altfor sjelden blir til virkelighet.

Vi blir stadig eldre. Og behovet for omsorgsmiljøer for eldre ser ikke ut til å minske. Men hvordan skal de utformes for å gi oss det anstendige livet vi fortjener i alderens høst? Helle Wijk, professor i sykepleie ved Göteborgs universitet og gjesteprofessor i helsearkitektur ved Chalmers, har forsket lenge innen dette fagfeltet. De siste 25 årene har det skjedd mye innen forskningen, sier hun. "I dag forsker helse- og arkitekturvitenskapene sammen, både nasjonalt og internasjonalt. Det sier en del om utviklingen. De som finansierer forskningen satser også mer på denne typen spørsmål, og kommunene har blitt mer bevisste på at det må forskes på miljøene."

Omsorgsmiljøer som er personsentrerte og hjemmekoselige skaper de beste forutsetningene for trivsel og velvære, ifølge Helle Wijk. I sin egen avhandling fra 2001 viste hun hvordan farger kan brukes til å forbedre eldres omsorgsmiljøer. "Når vi blir eldre, svekkes synet og evnen til å oppfatte kontraster. Fargekoder og kontraster kan brukes til å vekke gjenkjennelse, innby til bruk og tydeliggjøre romligheten." Lyssettingen er en annen faktor. Riktig lys kan gjøre det lettere for eldre å se hva som er på tallerkenen, eller lese dagens avis.

Eldre kan også ha problemer med å gå langt og orientere seg, spesielt om natten. Derfor bør sykehjem være småskala, uten for lange avstander. "Avstanden mellom soverom og bad er et viktig punkt, for der skjer det mange fallulykker. I et godt fysisk omsorgsmiljø skal man ikke behøve å virre rundt på ustabile ben i mørket, på jakt etter badet."

Et godt planlagt omsorgsmiljø for eldre innebærer også valgfrihet for brukerne, understreker Helle Wijk. Det kan handle om plass til egne møbler, men også om muligheter for både privatliv og sosialt samvær. "Eldre mennesker er jo individer med ulike behov, akkurat som deg og meg. Noen ganger har man kanskje lyst til å spise med andre, andre ganger har man ikke det. For eksempel kan lenestoler plasseres enkeltvis for den som vil lese i fred og ro, og sofagrupper for de som vil samles."

Så hvor godt utformet er sykehjemmene våre?

"Det er veldig varierende. Mange ble bygget på sytti- og åttitallet, som små sykehus med lange korridorer og rom. Det finnes også fantastiske eksempler som er bygget senere, der man har satset på sykehjem med hjemmekoselig atmosfære, både ute og inne."

Hva kan sies om dagens utemiljøer for eldre?

"Altfor ofte har alders- og sykehjem ikke noe utemiljø i det hele tatt, og hvis de har det, er de vanskelig tilgjengelige eller mangler beskyttelse mot sol og vind. Alle burde ha tilgang til gode utendørsmiljøer, uansett alder."

Hva kan gjøres bedre for fremtiden?

"Det ville være en god begynnelse å la eldres meninger få mer plass. Deltakelsesdesign, der man tar utgangspunkt i hva brukerne selv ønsker, har vært benyttet lenge innen forskningen. Det burde også gjøres innen kommunal helse og omsorg. Rent generelt tar implementeringen av resultatene altfor lang tid."

Hva skyldes dette?

"Det har vært for lite dialog mellom akademia og helsevesenet. Nå må vi sørge for at all den forskningen vi har også blir praksis – gjennom samarbeid med samfunnet, næringslivet, politikerne og media."

"Eldre mennesker er jo individer med ulike behov, akkurat som deg og meg."

Helle Wijk, professor i sykepleie

6 tips for bedre aldersog sykehjem

1.

Valgfrihet og stimulans

Variasjon i utformingen er like viktig ute som inne.

2.

Bruk fargekontraster og koder

Gjør det lettere å orientere seg og forebygger ulykker.

3.

Tilpass lyssettingen

Viktig for både sikkerheten og livskvaliteten.

4.

Riktig høyde på møblene

Det skal være lett å sette seg ned, og å reise seg opp.

5.

La eldre delta i utformingen

Brukerens egne meninger bør være et sentralt utgangspunkt.

6.

Tilpasse utendørsmiljøet

Skal være lett tilgjengelig og sikkert, variert og med ly for sol og vind.