Case: Psykiatriens kvarter

Case-fakta

Oppdragsgiver:
Psykiatriens kvarter ved Västfast og Södra Älvsborg sykehus

Arkitekt:
White Arkitekter

Virksomhet i den renoverte bygningen:
Psykiatrisk poliklinikk og administrasjon

Virksomhet i nybygget:
Sykehusavdelinger, akuttavdeling med 80 senger for voksne psykiatriske pasienter, en avdeling med 10 senger for pediatriske psykiatriske pasienter, en rehabiliteringsenhet og kontorer til administrasjonen

Sted:
Borås, Sverige

Etasjer:
6

Ferdigstillelse: 
2022

Bærekraftig sirkularitet og gjenbruk i fokus

Psykiatriens kvarter er en stor investering for å samle psykiatrisk helse ved én klinikk ved Södra Älvsborg sykehus i det sørvestlige Sverige. Det er også en betydelig investering i resirkulerte møbler for å skape en bærekraftig, sirkulær flyt. «Innredningen er en viktig del av helsesektoren, og vi er positivt overrasket over hvor godt gjenbrukte møbler kan fungere når løsningen er gjennomtenkt og godt planlagt», forteller prosjektleder Pernilla Jansson.

Psykiatriens kvarter i Borås består av en ny, stjerneformet bygning og en renovert eldre bygning som er knyttet sammen av en nybygd hovedinngang. Formålet med prosjektet har vært å samle all psykiatrisk helse i nedslagsfeltet på ett sted, og skape mer egnede lokaler for både pasienter og personale. «Vi ønsker ikke at klinikken skal føles som en lukket institusjon – vi vil at den skal føles innbydende og trygg for pasientens uavhengighet, frihet og selvstendighet, samtidig som det skal føles fredelig, trygt og sikkert for alle som beveger seg rundt i bygningen», sier Pernilla Jansson. Det som også gjør prosjektet spesielt, er at ca. tre fjerdedeler av møblene i den eldre bygningen er gjenbrukt, og mange av dem er renovert, fornyet og tilpasset av Kinnarps.

Vi trodde ikke at vi kunne beholde så mye av den gamle innredningen, men etter renoveringen ser man ikke forskjell på de gjenbrukte og de nyproduserte møblene. Alt føles like nytt, og passer godt sammen.

Pernilla Jansson, prosjektleder, psykiatriens kvarter ved Södra Älvsborg sykehus

Sofaer og lenestoler fra Humlan-serien fikk beholde bena i bjerk, men ble trukket om med kunstskinn.

I begynnelsen av prosjektet ble den eksisterende innredningen kartlagt for å se hvilke av de gamle møblene som var egnet for innredningskonseptene til White Arkitekter, og som kunne renoveres og oppdateres. Kinnarps oppdaterte og fornyet 600 av til sammen ca. 900 møbler.

«Etterspørselen etter bærekraftige løsninger og gjenbruk øker, og vi har gode systemer som kan håndtere omfattende og komplekse prosjekter. På den måten blir alle vinnere, ikke minst miljøet», sier Peter Göransson i Kinnarps Borås. Men selv om noe er sirkulært, betyr det ikke automatisk at det er bærekraftig. Først må det foretas en profesjonell vurdering for å fjerne produkter som ikke er bærekraftige eller egnet.

Kravet var at både de nye og de gjenbrukte møblene skulle oppfylle de samme høye miljøkravene og kravet om gjennomtenkte innredningskonsepter som skulle vare over tid.

Pernilla Jansson, prosjektleder, Psykiatriens kvarter ved Södra Älvsborg sykehus

Nytt og gjenbrukt i harmoni. På venterommet får den nyproduserte Noon-sofaen selskap av gjenbrukte Vigor og Afternoon stoler og bord – alle i enhetlige grønne fargetoner.

Stolen Jig ble trukket om i en harmonisk og dempet grønnfarge.

Ønsker du å oppgradere og fornye miljøene dine? Vi vil gjerne høre mer om prosjektet ditt.

Kontakt oss

Før og etter. Kinnarps' stolklassiker Valv fikk et helt nytt og moderne utseende!

En annen viktig faktor i en bærekraftig sirkulær produktflyt er at møblene er laget på en bærekraftig måte helt fra starten av, med miljøvennlige materialer av høy kvalitet. En stor del av møblene som ble gjenbrukt, ble opprinnelig laget i Sverige av Kinnarps. Dette forenklet prosessen og bidro til å opprettholde den sirkulære flyten i prosjektet. I Kinnarps' fabrikk i Skillingaryd i Sverige ble seter og rygger trukket om med nytt bærekraftssertifisert tekstil/kunstlær, og understellene ble sprøytelakkert eller pulverlakkert. Deretter ble møblene ble transportert tilbake til Borås på Kinnarps' spesielle måte, pakket inn i gjenbrukbare tepper i stedet for engangsemballasje og transportert i Kinnarps' egne lastebiler som går på fossilfritt brensel.

«Først ble vi fortalt at det ikke var mange møbler som kunne gjenbrukes, men da vi dro ut og kikket, så vi et stort potensial. Og det er ofte tilfelle. Det er nesten alltid mulig å gjenbruke mer enn man tror, uten å gå på kompromiss med funksjon eller utseende. Designkunnskapene våre er viktig for sluttresultatet», sier Susanna von Eyben fra White Arkitekter.

I dette tilfellet fikk 20 år gamle produkter nytt liv og kan fortsette å være relevante og støtte klinikkens aktiviteter. Jo lengre livssyklus et møbel har, desto mindre er miljøpåvirkningen. Derfor er det svært viktig for oss at møblene våre kan brukes over lang tid, og dermed oppnå lave livstidskostnader.

Peter Göransson, Kinnarps Borås

Pernilla Jansson er også mer enn fornøyd, og er overbevist om at gjenbruk vil bli stadig mer vanlig i Västra Götaland-regionen og ved Södra Älvsborg sykehus.

«Bærekraftsargumentene er overbevisende. De miljømessige og økonomiske aspektene er åpenbare, men det finnes også sosiale aspekter. Alle som jobber her kan være stolte av den effektive ressursbruken, og siden vi er en virksomhet som finansieres av skattebetalerne, skaper gjenbruk også legitimitet for oss i lokalsamfunnet, sier hun.

Selv om vi har prøvd å gjenbruke så mye som mulig tidligere, har vi ikke alltid hatt tilstrekkelig kunnskap, ressurser og prosedyrer. Nå har vi lært mye av både White og Kinnarps, og vi har sett at det fungerer fantastisk bra hvis man jobber bevisst og metodisk både i design- og implementeringsfasen.

Pernilla Jansson, prosjektleder, Psykiatriens kvarter ved Södra Älvsborg sykehus

Rom for pauser. Invito lenestol ble trukket i en dempet blåfarge.

Populært lunsjrom. Oppdaterte stoler og sofa i jordfarger forenes i lunsjrommet.

Vigor lenestol ble oppdatert med herlige grønne fargetoner.

Bærekraftig sirkularitet

Selv om noe sirkulært, betyr det ikke automatisk at det er bærekraftig. Bærekraftig og sirkulær innredning handler om å ta bevisste valg, skape fleksible løsninger og velge høy kvalitet. Vi tilbyr alt fra analyser, inventar og innredning til rådgivning om ergonomi, fargevalg, materialer og oppgradering av eksisterende møbler.

Les om våre sirkulære tjenester

Relaterte produkter

Humlan

Humlan

Jig

Jig

319 Farger og materialer | 4 Varianter

Invito

Invito

265 Farger og materialer

Noon Addition

Noon Addition

Afternoon

Afternoon

Monroe

Monroe

315 Farger og materialer | 8 Varianter