Skap arbeidsro: Reduser distraksjoner i arbeidsmiljøet

Det kan være utfordrende å opprettholde konsentrasjonen på arbeidsplassen. Kolleger som snakker, bevegelser i øyekroken, skrapelyder fra møbler, summende vifter, dårlig ventilasjon, sollys som blender eller visuelle forstyrrelser som sterke farger, mønstre og rotete bokhyller. Det er viktig å redusere negative forstyrrelser i arbeidsmiljøet, fordi det har direkte innvirkning på både trivsel, effektivitet og produktivitet. I denne artikkelen skal vi se på noen effektive strategier for å redusere distraksjoner, og skape et sunt og attraktivt arbeidsmiljø.

1. Skap et balansert lydnivå

De beste forutsetningene for et godt lydmiljø får man ved å ta hensyn til romakustikken allerede i planleggingsfasen. Det lønner seg alltid med akustikktak og lyddempende gulvbelegg som grunnlag. Deretter bruker man innredningen til å forsterke et godt lydmiljø gjennom polstrede møbler, lydabsorbenter, gardiner, planter, tepper, lyddempende plater og møbler med hjul. God akustikk på arbeidsplassen handler ikke om å skape et helt stille arbeidsmiljø, men om å balansere lyden, og finne egnede lydmiljøer for de forskjellige aktivitetene.

Les mer om akustikk og hvordan du skaper forutsetninger for et godt lydmiljø

2. Skap soner med ulik fokusgrad

Når man planlegger arbeidsmiljøet, er det viktig å tenke på hvordan ulike miljøer plasseres i forhold til hverandre. Miljøer for konsentrasjonskrevende arbeid må for eksempel skilles fra områder der det er mye bevegelse og interaksjon mellom mennesker. En god start er derfor å dele inn arbeidsplassen i ulike soner, for eksempel sone med lavt fokus, der det er aktivitet, puls og bevegelse, sone for medium fokus der man kan arbeide fokusert, men med en viss grad av lyd, samt sone for høyt fokus der man arbeider uforstyrret uten samtaler. Da skaper man forutsetninger for at alle kan gjøre en så god jobb som mulig.

Vil du redusere sykefraværet, øke effektiviteten og skape en arbeidsplass som medarbeiderne setter pris på?

Les om helhetlig ergonomi

3. Reduser visuelle inntrykk

En rotete arbeidsplass med mange inntrykk, bevegelser, informasjon og sterke farger gjør at vi alltid har noe distraherende i øyekroken, enten bevisst eller ubevisst. Et strukturert og rolig arbeidsmiljø, hvor mengden av inntrykk er begrenset, gjør at vi lettere klarer å konsentrere oss om jobben vi skal gjøre. I innredningen kan man tenke på at lukket eller delvis lukket oppbevaring gir et roligere inntrykk enn for eksempel åpne hyller fylt med ting. Ved hjelp av takhengte eller gulvstående skjermer, myke sittemøbler med høy rygg eller oppbevaringsløsninger, kan man dele inn arbeidsmiljøet slik at blikket ikke vandrer så langt innover i lokalet. Et annet eksempel er å legge folie på deler av glassvegger eller vindusflater hvor det er mye bevegelse utenfor. Da reduserer man distraksjoner, uten å fjerne det naturlige lyset.

4. Velg en fargepalett i jordfarger

Farger som ligger nær naturens egen fargeskala, som jordfarger og grønne nyanser, har en spesiell effekt på menneskets evne til restitusjon, og er derfor anbefalt i de fleste arbeidsmiljøer. Jordfarger og dempede farger som går ton i ton, gir et rolig inntrykk og er enkle å kombinere med hverandre, samtidig som det helhetlige og harmoniske inntrykket består. Unngå mønstre på store flater, sterke farger eller for mange forskjellige farger på samme flate.

Les mer om hva farger har å si for trivselen

5. Oppmuntre til bevegelse

En ubehagelig arbeidsstilling kan i seg selv være en negativ distraksjon. Vi mennesker er ment for å være i bevegelse, og derfor er det viktig at planløsningen og innredningsløsningen i seg selv oppmuntrer til dette. Velg møbler som er designet for å oppmuntre til bevegelse og fremme variasjon i løpet av dagen, og sørg for at det er ulike miljøer å veksle mellom. Den beste posisjonen er den neste posisjonen!

Les mer om å oppmuntre til bevegelse i arbeidsmiljøet

6. Sørg for at lyset kan reguleres

Behovet for lys varierer i løpet av dagen og årstiden, og av hva du skal gjøre. Det varierer også i løpet av livet – eldre mennesker trenger ofte mer, og annen type lys enn yngre. Fleksible løsninger og muligheten til å styre lyset individuelt har mange fordeler, fordi vi alle har ulike preferanser og behov. Det kan for eksempel dreie seg om dimbare lamper, gardiner, persienner eller flyttbar belysning.

Les mer om lys og belysning på kontoret

7. Digitale distraksjoner

Mobiltelefoner og datamaskiner kan være en forstyrrelse hvis de ikke brukes på en produktiv måte. For å redusere digitale distraksjoner, kan du slå av varsler eller bruke app-blokkere som hindrer tilgang til sosiale medier og andre forstyrrelser i arbeidstiden. Du kan også bruke e-postfiltrering til å prioritere viktige mail, og slå av umiddelbare varsler.

Menneskets evne til å multitaske er en myte, faktisk kan hjernen vår bare konsentrere seg om, og ta inn, én ting om gangen. Hjernen vår har bare én prosessor, og så snart vi multitasker, må hjernen veksle mellom ulike aktiviteter. Blir vi forstyrret, kan det ta opptil tjue minutter før vi finner tilbake til konsentrasjonen igjen.

Å skape arbeidsro ved å minimere distraksjoner på arbeidsplassen, er viktig for å øke produktiviteten og trivselen. Trenger du hjelp med en behovsanalyse eller rådgivning av innredningsløsninger til arbeidsmiljøet?

Har du lyst til å gjøre endringer?