Lys og belysning på kontoret

Arbeidsresultat, atferd og trivsel. Lys påvirker ikke bare hvordan vi har det, men kan også brukes som et verktøy for å hjelpe oss med romforståelse, avstandsvurdering og navigering i et miljø. Dårlig belysning gjør oss trøtte – mens god belysning i kombinasjon med innredning kan markere, og invitere til ulike miljøer eller soner på en arbeidsplass. Dette gir positive effekter på helse og prestasjon.

Du har sikkert opplevd hvordan øynene prøver å kompensere for dårlig og svakt lys i arbeidsmiljøet, med hodepine og spenninger i nakke, skuldre og rygg som en konsekvens. Kanskje har du også begynt å gjespe og har problemer med å holde deg våken når belysningen er dunkel. Det er helt naturlig og grunnleggende biologi. Mørke får nemlig kroppen til å tro at det er på tide å sove, og skiller ut hormonet melatonin, som gjør deg søvnig. Bra om kvelden, dårligere om dagen når du heller vil ha lys for å frigjøre kortisol som gjør deg opplagt. Evolusjonsmessig er vi mennesker tilpasset et liv utendørs i dagslys – og det er også der vi, og øynene våre fungerer best. I dag tilbringer mange av oss store deler av livet innendørs, og vi må derfor komplettere dagslyset med elektrisk belysning for å ha det bra, og prestere.

Helhet med variasjon

Hvor flinke er vi til å ta vare på lysets superkrefter? Henrik Clausen er lysforsker og sjef for det svenske belysningsselskapet Fagerhults ljusakademi. Han sier at bevisstheten om lysets estetiske kvaliteter er relativt etablert, men at det området som har utviklet seg mest den siste tiden, er en dypere kobling mellom lys og helse. «På begynnelsen av 2000-tallet oppdaget man at vi har ekstra reseptorer i øyet som påvirker oss på ulike måter, for eksempel hvor godt døgnrytmen fungerer. I omsorgsmiljøer er forbindelsen mellom belysning og velvære lettere å se enn for eksempel på kontorer eller skoler, men vi vet at den er sterk også i disse miljøene», sier han. Grunnlaget for all belysningsplanlegging er å bruke flere ulike typer lys. Utgangspunktet er det naturlige dagslyset som kompletteres med annen, variert belysning. Den klassiske oppdelingen bygger på ideen om tredelt lyssetting, det som på norsk ofte kalles allmennbelysning/generell belysning, funksjonslys og aksentlys.

Det handler om å dekke ulike behov og skape en funksjonell og stimulerende helhet med variasjon og dynamikk. Tenk på når du går i en skog og lyset faller inn fra forskjellige retninger i en lysning, det er på sett og vis den ideelle lyssettingen.

Henrik Clausen, lysforsker og leder ov Fagerhult Lighting Academy

Tre typer lys

Almennbelysning/generell belysning

Allmennbelysningen, eller den generelle belysningen som det også kalles, kompletterer dagslyset og skaper riktig grunnlysnivå. Den lyser opp miljøet, hjelper til med grunnleggende navigering og sørger for at det er passe lyst i rommet når som helst på døgnet, og uansett vær.


Allmänljus4.png

Funksjonslys

Funksjonslyset gir øynene dine de beste forutsetningene for å utføre arbeidet ditt. Nøyaktig hvilket lys du trenger avhenger av dine individuelle egenskaper, type aktivitet og forutsetningene for det spesifikke rommet, men det er alltid viktig å ha jevnt lys over hele arbeidsområdet. Et tips er å holde en penn rett ned på arbeidsflaten – hvis du bare ser én (1) skygge fra den, faller lyset riktig. Lyset bør kunne dimmes, slik at det kan tilpasses individuelt.

Funktionsljus3.png

Aksentlys

Aksentlys, eller dekorasjonslys som det også kalles, gir den ekstra touchen som skaper atmosfære, og den emosjonelle opplevelsen av et miljø. Det kan være dimbare spotlys eller hengende belysning som forsterker følelsen av en spesifikk innredningsløsning, men også lys som hjelper til med navigeringen, inviterer til å sitte i en rolig loungedel eller oppmuntrer til kreativitet ved et prosjektbord. Det kan også være indirekte belysning på vegger for å forstørre eller redusere oppfatningen av miljøet.
Accentljus3.png

I tillegg finnes det viktige dagslyset, som gjør deg opplagt, positiv og frisk, og forbedrer søvnkvaliteten. Derfor bør innendørsbelysningen være så lik dagslys som mulig, og helst skal vi aldri være mer enn 3 meter fra et vindu. Et tips er å ta en kort spasertur utendørs i løpet av dagen for å få mer dagslys.

Fleksibel belysning for individet

Dette er de grove trekkene. Behovet for lys varierer deretter i løpet av dagen og året, avhengig av hva oppgaven er, og også i løpet av livet – eldre mennesker trenger ofte andre lyskilder og mer lys enn yngre. Fleksible løsninger som flyttbare armaturer, dimming og muligheten til å markere ulike soner og miljøer med variert belysning gir medarbeideropplevelsen et løft. Muligheten til å styre belysningen individuelt har mange fordeler, fordi vi alle har ulike preferanser og behov. Noen vil kanskje starte dagen med litt svakere belysning, mens andre foretrekker sterkere lys for å kunne utføre oppgaven optimalt. Følelsen av kontroll gjør også at vi føler oss trygge og komfortable i et miljø. Lys er kort sagt et viktig tannhjul i et helhetlig perspektiv på ergonomi. Et uttrykk som brukes i denne forbindelsen er Human Centric Lighting – menneskesentrert belysning.

 

Det handler om å forsøke å gjenskape den naturlige døgnrytmen som dagslyset gir oss, med kunstig lys. Begrepet er nytt, men synet vårt på belysning er, og har alltid vært at det skal ta utgangspunkt i menneskers behov, og på beste måte gjøre livet og arbeidet enklere for alle.

Henrik Clausen, lysforsker og leder ov Fagerhult Lighting Academy

Forsterk innredningsløsningen med lys og belysning

Dagslys og elektrisk lys påvirker altså hvordan vi opplever, presterer og har det i et rom, men lyskvaliteten avgjøres også av hvordan belysningen spiller på lag med innredningen. Det beste resultatet oppnås når arkitektur, lys og innredning planlegges sammen, ettersom farger og teksturer på møbler påvirker helheten. Ved å planlegge innredning og belysning parallelt, skapes et stimulerende miljø med positiv effekt på både helse og arbeidsresultater. Ved å «male» med lyset kan man fremheve hvor fokuset skal ligge, eller styrke det visuelle inntrykket av et miljø. En vanlig feil er å innrede med for flatt lys, det vil si med bare én type armatur. Da skapes det ingen kontraster eller skygger, og miljøet mangler tydelige skiller og dynamikk. Det kan sammenlignes med å bare ha én type møbel i arbeidsmiljøet.

Noen grunnleggende ting å tenke på er:

Lys gir lys

Med hensyn til menneskets biologiske behov, er det viktig at det finnes tilstrekkelig lys på riktig sted for å få positive effekter på velvære og prestasjon. Husk at lyse farger lettere fanger opp lys, og sammen skaper et høyere lysnivå. Jo mørkere fargevalget er i et miljø, desto mer belysning kreves. Det indirekte og reflekterte lyset fra vegger og tak, og fra gulv- og bordskjermer er like viktig som det direkte lyset.

Tenk på kontrastene

Unngå å ha for sterk lyskontrast mellom arbeidsflaten og resten av arbeidsmiljøet, ettersom det skaper for store kontraster for øyet å skifte mellom. Velg gjerne en mild farge eller naturlig tre på bordplaten for å unngå forstyrrende kontraster, og forsøk å etterstrebe et jevnt lys på arbeidsflaten. Ved presentasjoner er det en fordel å bruke TV-skjermer i stedet for projektorer, ettersom de gir bedre kontrast og man slipper å slukke lyset i resten av rommet.

Så lite blendende lys som mulig

Ikke plasser skrivebord mot et vindu, da du kan bli blendet. Heller ikke med et vindu bak deg – da vil dagslyset bli reflektert i skjermen. Plasser i stedet skrivebordet ved siden av vinduet, slik at dagslyset kommer fra siden. Hvis lyset er for sterkt, kan du bruke persienner til å justere dagslyset.

3 tips for bedre belysning

Ulike typer
lys

Nøkkelen til god belysning er å ha ulike typer lys. Ta alltid utgangspunkt i dagslyset, og legg deretter til allmennbelysning/generell belysning, funksjonslys og aksentlys. De ulike lysene skaper en funksjonell helhet, fremhever spesifikke miljøer og bidrar til en behagelig variasjon i rommet.

Tilstrekkelig
lys

På den nordlige halvkulen er dagslys en mangelvare deler av året. Det må kompenseres med elektrisk lys for å opprettholde prestasjonsnivå og helse. Når vi får for lite lys, utskilles hormonet melatonin, som gjør at vi blir trøtte og kan få hodepine, mens høyere lysnivåer frigjør kortisol, som gjør oss mer opplagte og hjelper oss med å prestere bedre. 

Fleksibelt
lys

Vårt behov for lys endrer seg i løpet av dagen, året og livet. Muligheten til å styre og endre belysningen gjør at vi kan tilpasse lyset etter behov, individ og aktivitet. Følelsen av kontroll påvirker trivsel og trygghet, og gir positive effekter på vår evne til å utføre jobben på best mulig måte – og hjelper oss dessuten med å være mer energieffektive.

Holdbar belysning for nye behov

På organisasjonsnivå bidrar en fleksibel belysning til å fremtidssikre virksomheten, men Fagerhults produktsjef Cecilia Niva peker også på økte strømkostnader, og det stadig viktigere bærekraftaspektet. «Behovet for lys er sjelden konstant i alle rom og hele døgnet, og vi vil ikke sløse unødvendig med energi. Med automatisert styring av belysningen kan vi redusere strømforbruket betydelig», sier hun. Et annet behov som er blitt aktualisert de siste årene, er hvordan lyset skal tilpasses i møtemiljøer for å fungere i både fysiske møter, digitale møter og hybridmøter. Det handler ikke bare om at vi vil se best mulig ut på skjermen, men om hvordan lyssettingen skal fremme den menneskelige kommunikasjonen, uten for eksempel forstyrrende skygger.   

Selv i et fysisk miljø med dårlig lyskvalitet er det vanskelig å lese de andres reaksjoner og ansiktsuttrykk, og dette forsterkes på skjermen. For videomøter er den grunnleggende regelen å ha et sylindrisk lys som kommer fra ulike vinkler forfra.

Cecilia Niva, produktsjef ved Fagerhult

Kinnarps skaper helhetsløsninger med fokus på bærekraft og ergonomi. Vi designer skreddersydde innredningsløsninger som fremmer trivsel og suksess. Det er en trygghet og en ressurs for deg som jobber på kontor,  i skolen eller i helsesektoren. Uansett hvor du er i prosessen med utformingen av de ulike miljøene, bidrar vi gjerne med kunnskap og råd for å skape det beste miljøet akkurat for deg.

Kontakt oss

Les mer om helhetsergonomi