Hvordan påvirkes vi av lyd på jobben?

Forskning viser at lydmiljøet rundt oss påvirker både hvordan vi har det og hvor produktive vi er. Derfor er lyd en viktig del av helhetsbildet når man innreder et nytt arbeidsmiljø, uavhengig av planløsning eller kontortype. Arbeidsplasser med et balansert lydnivå fremmer både vekst og suksess. Det handler om å forstå hvordan lyd fungerer og hvordan lyd påvirker oss.

Hva er lyd?

Lyd er vibrasjoner i luften som vanligvis illustreres som bølger. Harde overflater som flate vegger, gulv, tak og glasspartier gjør at lydbølgene spretter frem og tilbake, dette skaper et ubehagelig ekko i rommet. Når man snakker om akustikkløsninger i rom, måler man derfor ofte etterklangstiden. Dette er den tiden det tar for lyden å minske 60dB fra sitt opprinnelige lydnivå. For å skape et behagelig lydmiljø kan det noen ganger være nødvendig å hjelpe de harde overflatene med å absorbere eller dempe lydbølgene, slik at etterklangstiden reduseres.

Hvordan vet man at lydnivået er for høyt?

De fleste vet nok at lydstyrke ofte måles i desibel, men når er lydnivået på kontoret for høyt? Dette er jo til en viss grad subjektivt; noen er mer følsomme enn andre når det gjelder lydnivåer. Det finnes en hel del forskning og retningslinjer som kan være greit å sette seg inn i. For eksempel øker risikoen for hjerteinfarkt ved 65 dB, noe som er et normalt lydnivå på kontorene våre. Allerede ved 55 dB opplever 40 % av dem som jobber på kontor nedsatt konsentrasjon.

15 dB

Raslende løv

30-35 dB

Bibliotek

Hva skjer?
WHOs anbefalte lydnivå for sykehusrom og klasserom

50-55 db

Stille kontor

Hva skjer?
44 % av dem som jobber på kontor opplever nedsatt konsentrasjonsevne

Helsepåvirkning
Høyt blodtrykk, søvnvansker og økt risiko for hjerte- og karsykdommer

65 dB

Kontor med høy lyd

Hva skjer?
Gjennomsnittlig lydnivå i klasserom og på kontor

Helsepåvirkning
Risikoen for hjerteinfarkt øker

70-85 dB

Gatetrafikk

Hva skjer?
I mange land er det påbudt med hørselsvern ved langvarig eksponering

Helsepåvirkning
Permanent hørselsnedsettelse og førhøyede kolesterolverdier

Lydmiljø og produktivitet

Arbeidsplasser med høy lyd kan lett skape irritasjon og konsentrasjonsproblemer. En forskningsstudie viste for eksempel at vi presterer dårligere når vi er omgitt av tydelige og forståelige samtaler som ikke har noe med vår egne arbeidsoppgaver å gjøre. Tre forskjellige miljøer ble testet og sammenlignet:

  • et separat kontor med stengt dør
  • et åpent kontorlandskap med egnede akustiske løsninger
  • et åpent kontorlandskap uten akustiske løsninger

Studien viste at prestasjonsnivået i det åpne kontorlandskapet med egnede akustiske løsninger var like høyt som i kontoret med stengt dør. I det åpne kontorlandskapet uten gjennomtenkte akustiske løsninger var derimot prestasjonsnivået dårligere. Man kan altså skape bedre arbeidsforhold for individuelt arbeid ved å minske forståelsen av andre samtaler rundt individet. Med lydabsorbenter og skjermer kan man skape soner for mer konsentrert arbeid der samtaler og annen lyd rundt oss ikke forstyrrer, til tross for at vi sitter mer åpent.

Hvordan påvirker lyden helsen vår?

Det er ikke bare konsentrasjons- og prestasjonsnivået som påvirkes av høye lydnivåer på kontoret. Forskning viser også at stresset noen opplever i et bråkete arbeidsmiljø kan føre til hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk. Man har også sett en forbindelse mellom lydnivå og ergonomi. I en studie publisert i Journal of Applied Psychology ble det undersøkt hvordan lavintensitetsstøy i et kontormiljø påvirket den ansatte. Dette ble sammenlignet med det å arbeide i et stille miljø. Selv om man ikke fant noen produktivitetsforskjell, så fant man at det var mindre sannsynlig at testgruppen i det bråkete miljøet endret arbeidsstilling. I det stille miljøet justerte de stolen og fotstøtten oftere. Altså var ergonomien betydelig verre i testgruppen som satt i det bråkete lokalet. Man kunne til og med se økede stressnivåer som et resultat av vedvarende lavintensitetsstøy.

Slik skaper du et sunt lydmiljø på kontoret

Ta utgangspunkt i organisasjonen din og din måte å arbeide på og bygg opp kontoret med forskjellige soner, hver sone er skreddersydd for en spesiell type aktivitet. Det skal alltid være mulig å arbeide i fred og ro uten å bli forstyrret av andre kollegers samtaler. Samtidig må det også finnes områder som oppmuntrer til samtaler og samarbeid. Husk at vi alle har forskjellige personligheter og dermed forskjellige behov. Derfor er det å høre på og inkludere medarbeiderne ofte en viktig nøkkel til å lykkes med å skape et lydmiljø der alle trives og har det bra. Et enkelt og effektivt verktøy er å jobbe med lydabsorberende og lyddempende skjermer. Med sammenkoblingsbare gulvskjermer kan du for eksempel raskt skape et avskilt rom i rommet, midt i et åpent kontorlandskap. På denne måten får du et fleksibelt kontor som enkelt kan tilpasses etter behov og situasjon. Faste veggskjermer forhindrer effektivt bråk og murring, noe som skaper et bedre lydmiljø på hele kontoret Med hyller, tilbehør og fargevalg kan du dessuten enkelt sette et personlig preg på det hele. Dermed forbedrer du ikke bare lydmiljøet, men også arbeidsmiljøet i sin helhet.

Vi har forskjellig følsomhet for lyd, og dagens kontor må kunne imøtekomme alles behov – i alle situasjoner. Derfor er nettopp et kontor som har innredet med ulike soner en bra løsning, en fleksibel og dynamisk arbeidsplass der hver overflate er lydmessig optimert for en spesifikk aktivitet. De foretak som lykkes får bedre mulighet til å øke kontorets produktivitet, vekst og langsiktig lønnsomhet. Å prioritere lydmiljøet er rett og slett en smart investering som ofte lønner seg i lengden.

Kinnarps Next Office®


Analyse, strategi og råd for det perfekte kontor

Vårt konsept Next Office består av verktøy til å kartlegge dette samspillet. Vi bruker konkrete verktøy, workshops og analyser til å legge grunnlaget for en ny arbeidsplass som er spesielt utformet for dere. Et miljø som støtter de ulike aktivitetene du utfører i løpet av en dag, både når du vil arbeide alene med høyt fokus og sammen med andre.

Les mer

Haapakangas, A., Haka, M., Keskinen, E.O., & Hongisto, V.O. (2008). Effect of speech intelligibility on task performance-an experimental laboratory study.
Evans, G.W., & Johnson, D.L. (2000). Stress and open-office noise. The Journal of applied psychology, 85 5, 779-83.
European Commission. (2006). Noise Increases the Risk of Heart Diseases. News Alert, issue 5.

Vil du ha hjelp med lydmiljøet på ditt kontor?

Kontakt oss