Farger påvirker hvordan vi har det, og hvordan vi presterer

Fargene vi omgir oss med i hverdagen, har ikke bare en estetisk betydning. De påvirker våre opplevelser, atferd og prestasjoner, og hjelper oss å navigere i det fysiske miljøet. Gjennom å arbeide bevisst med farger, skapes grunnlag for velvære, trygghet, kreativitet og effektivitet.

Fargenes betydning

Flere psykologer har studert farger og hvilken betydning de har, og har kunnet konstatere at farger oppfattes forskjellig, og skaper en eller annen form for reaksjon hos de fleste mennesker. Det har vært vanskelig å få fullstendig klarhet i hva ulike farger får oss til å føle, fordi disse følelsene til en viss grad også avhenger av kultur, tid og sted. Men, selv om det eksisterer delte meninger om hvordan fargene påvirker oss, kan man være enige om at de har stor betydning, og at de ofte styrer oss mer enn vi tror. I dag vet vi at menneskets fargeoppfatning finnes i det limbiske systemet, den delen av hjernen som håndterer blant annet affekt og underbevisste tanker. Det tyder i seg selv på at vår opplevelse av farger er sterkt knyttet til evnen til å bearbeide følelser, lære nye ting og øke motivasjonen. Derfor er det viktig å tenke på hvilke aktiviteter som skal utføres i et miljø, slik at man velger riktig farge for å oppmuntre til disse aktivitetene. Det øker muligheten til å skape, eller endre atferd.

Farge er én av mange ergonomiske faktorer som må fungere sammen i et miljø for å fremme trivsel, kreativitet og produktivitet. Sammen med valg av planløsning, møbler, akustikk, lys og luft, samt organisatoriske og sosiale faktorer, skapes helhetsopplevelsen av et arbeidsmiljø. Les mer om helhetlig ergonomi.

Naturens farger viser veien til det tidløse og bærekraftige

Det som er trendy og ser bra ut akkurat nå, kan være kontraproduktivt. Fargevalgene avhenger av hva du skal gjøre, hva du vil oppnå og av menneskene som oppholder seg i miljøet. Tidløse farger som er valgt ut fra sammenhengen, øker verdien på investeringen din. Riktig fargevalg på riktig sted reduserer dessuten slitasjen og behovet for vedlikehold. Mye tyder på at farger som ligger nær naturens egen fargeskala, som grønne og jordfargede nyanser, har en spesiell effekt på menneskets evne til restitusjon, og derfor er egnet i de fleste arbeidsmiljøer. Jordfarger og dempede farger som går ton i ton, skaper en rolig følelse og er dessuten enkle å kombinere med hverandre, samtidig som det helhetlige og harmoniske inntrykket består. Dette gjør det enkelt å kombinere møbler fra ulike deler av organisasjonens lokaler etter hvert som behovene oppstår, for å skape et fleksibelt og bærekraftig miljø.

5 tips når du velger farge

1.

Ta utgangspunkt i rommets formål når du velger farge, ikke personlig smak eller trender.

2.

Jordfarger og dempede farger ton i ton gir et enhetlig og harmonisk totalinntrykk, og gjør det også enkelt å ommøblere etter behov.

3.

Bruk farge for å markere ulike typer soner, og gjøre det lettere å navigere.

4.

Tenk på kontraster for å forsterke en funksjon eller ønsket atferd.

5.

Unngå å kombinere flere ulike sterke farger og mønstre sammen på store flater. Det kan føre til negative forstyrrelser.

Ulike farger påvirker på ulike måter

Farger påvirker alt fra humør til nevrofysiologiske reaksjoner. Noen farger kan oppmuntre til samtale, puls eller aktivitet, mens andre farger innbyr til stillhet eller refleksjon. Alle individer påvirkes naturligvis på ulike måter av farger, og smaken varierer avhengig av hvem man spør. Det er med andre ord svært viktig å vite hvem som skal oppholde seg i miljøene og hvilke aktiviteter de skal utføre, før man velger farger.
 
En farge er ikke bare en farge. Det er viktig å tenke på at farger kan være kalde eller varme, og at de finnes i en rekke ulike nyanser. Grønt er med andre ord ikke bare behagelig, det kan være noe helt annet på grunn av samspillet mellom farge, tone, lys, kulde, varme og kontrast. Små forskjeller kan endre opplevelsen av et rom, og rommets proporsjoner. Det som gir ett inntrykk på en jevn overflate, kan se helt annerledes ut når det brukes på en annen måte i et rom. Inntrykket kan også endres avhengig av dagslys og belysning. Dessuten påvirker fargene hverandre når man ser dem sammen, noe som kan endre oppfatningen av rommets høyde, bredde, dybde, balanse og retning.
 
Lys og varme påvirker i stor grad hvordan mennesker oppfatter farger. Rommets farge og helhetsinntrykk kan endres betydelig hvis du skifter belysning. Tiden på døgnet er også avgjørende for hvordan vi mennesker ser på en farge. En blåfarge på en kald vinterdag kan oppfattes som en helt annen blå nyanse når solen skinner på fargen og varmer opp rommet. Lyse farger har den fordelen at de tar opp lys utenfra, noe som gjør oss mer opplagte i løpet av dagen. Mørkere farger stopper derimot lyset, og bør brukes med omhu. Det finnes studier som tyder på at kalde farger har en tendens til å bli vurdert mer negativt, og varme farger som noe positivt. Samtidig vil kalde, svale farger senke blodtrykket og bidra til konsentrasjon.

Fargeguide

Menneskets øye kan skille mellom ca. 10 millioner forskjellige fargenyanser. Så hvordan skal du vite hvilke farger du skal bruke i dine omgivelser? I fargeguiden nedenfor gir vi noen overordnede retningslinjer for et utvalg av farger, og hvordan de påvirker mennesker.

Grønt, blått og beige for konsentrasjon

Generelt kan man si at kjølige farger, som lyse nyanser av grønt, blått og beige, er å foretrekke der du skal arbeide lenge med høy konsentrasjon. Lyse farger tar opp mer lys utenfra, noe som gjør oss mer opplagte i løpet av dagen. Grønne nyanser symboliserer også naturen og virker naturlig avstressende og oppfriskende.

Gule nyanser fremmer kreativitet

Gult er det universelle solsymbolet, og vi assosierer det ofte med optimisme og glede. Den fanger oppmerksomheten vår og sies å skjerpe hukommelsen og tankegangen vår. Gule nyanser virker energigivende og får mennesker til å snakke. Bruk dem derfor gjerne i arealer for å fremme kreativitet. Gult er også bra for å vekke oppmerksomhet og skape kontrast. Unngå derimot overdreven bruk av skarpe gule toner, som kan irritere synssansen og oppleves ubehagelig.

Blått for trygghet og ro

Blå nyanser signaliserer fred og ro. De virker beroligende og bidrar til at vi slapper av. Det finnes studier på at vi puster roligere og blunker sjeldnere i blå miljøer. Blått skaper også tillit og trygghet. Bruk blå nyanser der du vil skape en fredelig og harmonisk følelse.

Rødt trigger følelsene våre på ulike måter

Den røde fargen fanger raskt oppmerksomheten vår, virker stimulerende og får hjertet vårt til å slå raskere. Men røde toner skal brukes med moderasjon, siden de også kan fremkalle sinne og panikk. Det kan i seg selv føre til forhøyet blodtrykk og kortisol, som er et tegn på stress. Røde og gule nyanser kan imidlertid passe godt i miljøer der man vil fremme aktivitet og energi. I kantiner er det også en fordel med varme toner som går mot oransje eller dus rød, da mye tyder på at det stimulerer smakssansen. Blant mennesker med demens har man også funnet ut at varme, myke røde farger i ulike nyanser bidrar til ro.

Farge kontra kulørthet

Når man innreder et miljø, spiller altså fargevalget en sentral rolle, men det er ikke så enkelt som bare å velge riktig farge. Man må også ha begrepet kulørthet i tankene. Enkelt forklart er farger grønt eller blått, og kulørthet selve intensiteten av grønt eller blått. Kulørtheten angir altså hvor sterk eller intens fargen er. Begrepet brukes først og fremst innenfor NCS-skalaen (Natural Color System®) og betegnes med c i fargekoden på en 100-graders skala. To farger kan ha samme kulørthet, men kan ha varierende svarthet og hvithet. Jo mindre kulørthet, desto mer går fargen mot gråskalaen. En gul farge med kulørthet 99 er sterk gul, mens en gul farge med kulørthet 5 går mot grått. Tilhørende farger kan dermed oppfattes på helt ulike måter avhengig av fargenes kulørthet. Studier viser at farger med sterkere kulørthet vekker sterkere følelser, uansett om de er negative eller positive.

Kontraster i hverdagen

Valget av farger påvirker altså hvordan mennesker opptrer i ulike situasjoner og miljøer. Alt avhenger av hvem som skal oppholde seg i miljøet, hvilke aktiviteter de skal utføre og hva du faktisk vil at personene skal gjøre og føle. Kort sagt kan farger styre mennesker i en bestemt retning, eller påvirke atferden deres. Ett eksempel er at ulike fokussoner eller områder kan markeres ved å arbeide med en enhetlig fargeskala. Det gjør det lettere å finne frem, og alle vet hva som gjelder i akkurat det området. Gjennomtenkte fargevalg kan dermed øke tryggheten, tydeligheten og navigeringen i et miljø.

Kontraster er en annen viktig faktor for å orientere seg i et miljø. Kontraster gjør det mulig å fremheve eller skjule overflater. Et armlene kan for eksempel ha en kontrastfarge for å vise at det har en viktig funksjon. Et annet eksempel er at en dør kan males i samme farge som veggen for å skjule den, og signalisere at denne døren ikke skal brukes. En dør i avvikende farge kan derimot vise tydelig at «her skal du gå inn». Et teppe i kontrastfarge kan også markere en sone og invitere til en bestemt type aktivitet.

Fargevalg i ulike miljøer

office.jpg

Fargevalg på kontoret

 • Bruk farge for å markere ulike fokussoner og gjøre det lettere å navigere i lokalet.
 • En fargeskala med jordfarger ton-i-ton gjør det enkelt å flytte og kombinere møbler i lokalet, uten å ødelegge det harmoniske helhetsinntrykket.
 • Husk at mørke farger stopper lyset, så man må kompense med riktig belysning.
 • La større flater være i rolige og ensfargede toner for å redusere distraksjoner.
 • Husk at lyse, blanke flater som reflekterer lys kan være forstyrrende for øyet.

education.jpg

Fargevalg i læremiljøer

 • Unngå mønstre, sterke farger og mange forskjellige farger i samme rom, for å minimere distraksjon.
 • Merk av områder og soner med farger for å bidra til trygghet og navigering.
 • Planlegg bevisst hvilke farger som egner seg best på hvilke overflater. Tenk for eksempel på at smuss vises bedre på lyse nyanser enn mørke.
 • Jobb med kontraster for å oppmuntre til ulike typer atferd. Et teppe i avvikende farge skaper for eksempel enkelt en innbydende sone.
 • Fargesett mindre detaljer i innredningen separat, for eksempel håndtak på en oppbevaring, i stedet for store flater. Det gjør innredningen mer varig og fleksibel, og minimerer synsinntrykkene.

care.jpg

Fargevalg i omsorgsmiljøer

 • Unngå pastellfarger, siden et eldre øye ikke kan oppfatte farger med samme intensitet som et yngre øye.
 • Arbeid bevisst med kontraster i fargevalget for å gjøre det lettere å orientere seg i rom og mellom møbler.
 • Unngå mønstre, da mennesker med demens kan oppleve det som negativ distraksjon. Det kan for eksempel oppfattes som småkryp som beveger seg.
 • Et møbel med en attraktiv farge som skiller seg ut fra bakgrunnen, er lettere å se og blir dermed brukt mer. Hvis en dør derimot males inn i samme farge som veggen, skjules den og signaliserer at her skal man ikke gå inn.
 • Unngå tepper i mørke farger mot lyst gulv, da det kan oppleves som dype hull av mennesker med demens.

Utforsk helhetsergonomi

”Kinnarps Color Studio er vårt materialsortiment for kontor, skole og helse med fokus på bærekraft, kvalitet og harmoni. Sortimentet består av attraktive materialer som er nøye testet for bruk i ulike typer miljøer. Vårt mål er å tilby et sortiment som gjør det enkelt å finne det uttrykket og den funksjonaliteten man ønsker. Treverk, metall, plast og tekstil, fargetoner og mønster som er enkle å matche med hverandre, og med øvrig innredning."

Christina Wiklund, Colour, Material and Finish Manager, Kinnarps AB

Spør Kinnarps om farger

Kinnarps' helhetlige perspektiv på fargenes betydning innen ergonomi tar utgangspunkt i vitenskapen, som fargelære og fargepsykologi, men også fra vår lange erfaring som strekker seg tilbake til 1940-tallet. Det er en trygghet og en ressurs for deg som arbeider innen kontor, skole eller helse og omsorg. Kort sagt vet vi at ergonomien forbedres betydelig hvis du legger stor vekt på farge, og dessuten ser på farge som en like viktig del som selve innredningen. Med den samlede forskningen og Kinnarps' kunnskap om ergonomi kan du være sikker på at vi ikke gjetter når vi kommer med anbefalinger, råd eller produktforslag som på har med farge å gjøre. Vi ser på helheten og detaljene i ergonomien.

Kontakt oss

Kilder

 •  ”Färg, ljus och människa – ett miljöpsykologiskt perspektiv”, Rikard Küller
 • «Rummet som färgernas mötesplats», Monica Billger 
 • «Varmt och kallt i norr och söder», Maud Hårleman
 • «Forskare och praktiker om färg - ljus – rum», Karin Fridell Anter
 • «Verkan av färg och ljus – beteenden och reaktioner», Thorbjörn Laike
 • «The ultimate guide to office color psychology», Ergonomic Trends 
 • «Fysisk lärmiljö - optimera för trygghet, arbetsro och lärande», Malin Valsö og Frida Malmgren
 • «Vårdmiljöns betydelse», Helle Wijk, Morgan Andersson, Anna Bengtsson, Ingegerd Bergbom og Monica Berglund
 • «Färg och ljus för människan - i rummet», Karin Fridell Anter, Ulf Klarén, Leif Berggren, Monica Billger og Pär Duwe
 • «Work week productivity, visual complexity, and individual environmental sensitivity in three offices of different color interiors», Nancy Kwallek, Kokyung Soon och Carol M. Lewis
 • «Goethes färglära», Per Sällström