creating-harmony.png

Hos Kinnarps handler ergonomi om å se på helheten. Vi kaller det helhetlig ergonomi, som betyr den komplette opplevelsen av et rom. Et perspektiv som tar hensyn til alle faktorer innen ergonomi. Tenk på produktene våre som instrumenter i et orkester. De kan gjøre ekstraordinære ting enkeltvis, men det er ikke meningen at de skal være soloartister. Det er umulig å gjøre en bedre jobb, redusere sykefravær eller skader og skape et sunt arbeidsmiljø hvis ting ikke er samstemte, og i balanse. Man trenger harmoni.
 
La oss skape det sammen.

to-bts.jpg

Bak kulissene

Ideen bak harmonien
i helhetlig ergonomi

Slik skapte vi harmoni

5 grunner til å skape harmoni på arbeidsplassen

Reduser kostnadene

Det er vanskelig å fokusere og prestere når man jobber i en ubehagelig stilling eller i et forstyrrende miljø. Man mister tid og gjør feil. Ergonomiske endringer øker produktiviteten og presisjonen. Det er et faktum.

Reduser Sykefraværet

Helhetlig ergonomi kan redusere alt fra daglige fysiske smerter i kroppen, til langvarig sykefravær forårsaket av stress og engstelse. En sunn, lykkelig og harmonisk kollega kan trives og vokse på jobben. Så enkelt er det.

Styrk moralen

Smerter, frustrasjoner, stress og annet ubehag forårsaket av et dysfunksjonelt arbeidsmiljø er demoraliserende, og kan danne grobunn for misnøye. Helhetlig ergonomi styrker de ansattes moral. Det er sunn fornuft.

Inkluder alle medarbeiderne

Ved å involvere folk i utformingen av arbeidsmiljøet, øker man de ansattes trivsel og skaper ambassadører fremfor arbeidstagere.  Ergonomi styrker også organisasjonens image og skaper et bedre arbeidsmiljø. Det er et løfte.

Alltid i bevegelse

Når man oppmuntrer til bevegelse og fremmer ulike varianter av sittende og stående stilling, skjer det magiske ting. Man forebygger dårlig holdning, får fart på prosessene i kroppen og skaper samarbeid mellom mennesker. Det er en garanti.

Lær å spille instrumentene

Det fysiske miljøet

 

 

De fysiske aspektene ved helhetlig ergonomi dreier seg om selve den fysiske plassen. Det handler først og fremst om møbler, layout, luft, temperatur, lys, farge, materialer, lyd og bevegelse. Faktorer som menneskets anatomi, fysiologi, biomekanikk og antropometri er viktige, fordi de er forbundet med fysisk aktivitet samt kroppens muskler, ledd, sener, leddbånd og nerver. Kort sagt fokuserer denne delen av ergonomien på alt man kan føle og oppleve med sansene. Forskning viser at vellykket implementering av et godt fysisk miljø gjør mennesker sunnere og lykkeligere på grunn av økt trivsel. Dette har igjen positive effekter og fører til økt kreativitet, produktivitet og effektivitet.

I harmoni med omgivelsene

Organisatoriske og sosiale faktorer

 

 

Møbler i det fysiske rommet er viktige brikker i puslespillet, men ikke nok til å skape en harmonisk helhet.
Man må også ta hensyn til ergonomiens organisatoriske og sosiale faktorer. Ting som kultur, lederskap, individualitet, inkludering, atferd og etikette har stor innvirkning på opplevelsen. Det spiller ingen rolle om man sitter i den beste stolen som noen gang er laget, hvis man ikke trives på grunn av manglende lederskap eller en dårlig kultur. For å få ny innsikt, avdekke blindsoner og skape et miljø der folk når sitt fulle potensial, må man se på ergonomi fra et bredere perspektiv. Det er avgjørende for ytelsen og produktiviteten, akkurat som selve stolen.

Få alle til å spille sammen

Slå sammen ulike verdener

 

 

Helhetlig ergonomi kombinerer elementer fra ulike perspektiver. Tenk på det som et orkester. Det spiller ingen rolle om det er et rockeband eller et symfoniorkester, suksessen avhenger av de samme grunnleggende elementene. Man trenger instrumenter, profesjonalitet, øving, gode sanger og fremfor alt dedikerte musikere. Derfor må den ergonomiske løsningen tilpasses til den aktuelle arbeidsoppgaven, og man må bruke en tilnærming som er basert på en visjon, identifiserte behov og faktiske arbeidsmetoder. Helhetlig ergonomi er et perfekt verktøy for å involvere og styrke mennesker, og for å etablere en følelse av tilhørighet. Ergonomi, akkurat som musikk, er en positiv forsterkning for ideer, kreativitet og samarbeid. Det fører mennesker, produkter og prosesser sammen.

Hemmeligheten bak god ergonomi er å treffe de riktige notene på riktig tidspunkt.