Innred med naturen for økt trivsel

At naturen har positiv innvirkning på oss mennesker, har vi visst lenge – men går det an å gjenskape samme effekt innendørs? De siste årene har det vokst frem en tydelig trend der man kobler innemiljøet med naturen gjennom arkitektur og innredning. Den kalles biofil design, og det finnes mange fordeler ved å bringe naturen inn i arbeidsmiljøet. Fra å ha vært noe som man tenker på helt til slutt, er planter på arbeidsplassen nå noe som planlegges helt fra starten.

For mange er det helt åpenbart; en spasertur i parken, sitte på en brygge og høre lyden av bølgeskvulp, en tur i skogen eller å innrede med planter gjør oss lykkelige. Men hvilke bevis støtter det vi tror om naturens påvirkning på oss mennesker? Et eksempel hvor det gis vitenskapelig støtte for påstanden om at kontakt med naturen er avgjørende for menneskers funksjon, helse og velvære, er boken Biophilic Design (Stephen R. Kellert, Judith H. Heerwagen, Martin L. Mador). Studiene viser blant annet at:

1.

Kontakt med naturen er forbundet med forbedret kognitiv funksjon ved oppgaver som krever konsentrasjon og hukommelse.

2.

Kontakt med naturen forbedrer restitusjon etter sykdom og større kirurgiske inngrep, for eksempel gjennom dagslys og planter, men også symbol på naturelementer (for eksempel i form av bilder).

3.

Kontormiljøer med dagslys, naturlig ventilasjon og elementer fra naturen minsker stress, samtidig som det gir økt arbeidsprestasjon og motivasjon.

4.

Menneskehjernen reagerer funksjonelt på sensoriske mønstre og elementer fra naturen.

5.

Personer som bor i nærheten av naturen rapporterer færre helse- og sosiale problemer, uavhengig av utdanningsnivå og inntekt, eller om de bor i byen eller på landet. Til og med begrensede mengder vegetasjon som gress og noen få trær viser en positiv effekt.

Biofil design

Biofil design betyr kjærlighet til naturen. Det forklarer menneskets tiltrekning til naturen og et ønske om å være i og rundt den. Begrepet ble skapt av den tysk-amerikanske sosialpsykologen Eric Fromm i sin bok fra 1964, The Heart of Man, men ble popularisert av den amerikanske biologen Edward O. Wilson som brukte begrepet i boken Biophilia fra 1984. Wilsons studier er det som har hatt mest påvirkning på design med naturlige elementer. Etter å ha skrevet Biophilia, samarbeidet Wilson med professor Stephen R. Kellert, et annet ikon innen biofil design, i The Biophilia Hypothesis i 1993.

Biophilia.png

Biofil design består hovedsakelig av to deler;

• Den første delen består av former i det oppbygde miljøet som direkte (f.eks. planter, dagslys og vann), indirekte eller symbolsk (f.eks. former, mønstre, farger, bilder og filmer) speiler naturen.

• Den andre delen handler om opplevelsen av miljø og sted. Biofil design er mer enn bare ting vi er omgitt av, det handler om den helhetlige opplevelsen, og utsikten over miljøet vi befinner oss i.

«Kunnskapen om hvordan naturen påvirker oss mennesker er en viktig del av utviklingen av nye produkter. Grow er et tydelig eksempel på dette. En blomsterkasse i flere ulike utførelser som gjør det enkelt å innrede med planter på kontor, på skolen eller i et pleie- og omsorgsmiljø. Planter påvirker også akustikken i et miljø ettersom bladene i et løvverk har en diffuserende effekt og reflekterer lydbølgene i ulike retninger. Det skaper et behagelig lydmiljø.»

Jenny Hörberg, Director Global Range & Design, Kinnarps

Redusert stress og økt trivsel med innslag av naturen

Forskningen fastslår at innslag av naturen i innemiljøet fremmer trivsel, kreativitet og produktivitet, reduserer stress og forbedrer restitusjon. Rapporten «Human Spaces – The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace» viser for eksempel at vi mennesker kan øke produktiviteten med 6 % gjennom naturlige innslag som sollys og planter i inneklimaet. Samtidig øker både kreativiteten og det opplevde velværet med 15 % ifølge samme studie.

En annen studie viser at dagslys og utsikt har en enorm innvirkning på den kognitive utviklingen og på utdanningsresultater. Blant 2593 grunnskoleelever i Barcelona viste det seg at barn på skoler med mer grønt rundt seg hadde betydelig bedre kognitiv utvikling i løpet av året. Undersøkelsen viste forbedringer i arbeidshukommelsen og færre problemer med manglende oppmerksomhet. Det støttes av forskning ved Karolinska Institutet, som viser at når man oppholder seg i miljøer med innslag av naturen, reduseres negative følelser og stress, samtidig som positive følelser, mental restitusjon og prestasjon økes. Studien viser også at man presterer bedre på tester som omhandler oppmerksomhet og hukommelse. Folk som bor i bymiljøer med mye vegetasjon, er friskere enn de som bor i områder med mindre grøntarealer. De er mindre stresset, lever lenger og har lavere risiko for hjerte-karsykdom, høyt blodtrykk, type 2-diabetes og mentale helseproblemer.

Forskning allerede fra 1984 av Roger S. Ulrich, Ph.D. Chalmers (View through a window may influence recovery from surgery) viste at 23 kirurgiske pasienter som ble tildelt rom med vinduer og utsikt over trær og busker kunne dra raskere hjem etter operasjonen, trengte mindre smertestillende medisin og hadde en mer positiv innstilling (ifølge sykepleierne) enn 23 andre pasienter i lignende rom, men med en mur som utsikt.

Eksempler på biofile designelementer:

Image var.2_jordnarafarger.jpg

Farge

Jordnære farger som følger naturens egen fargeskala. Grønne og jordnære nyanser har for eksempel en spesiell effekt på menneskets evne til å hente seg inn igjen. Dempede kulører som går ton-i-ton gir et harmonisk inntrykk og bidrar til velvære.

Image var.2_solljus3.jpg

Sollys

Tilgang til dagslys i stedet for kunstig lys. Dagslys fremmer vitalitet, helse og positive følelser samt forbedrer søvnkvaliteten. Helst skal man aldri være mer enn 3 meter fra et vindu.

Image var.2_utblick.jpg

Utsikt

Mennesker har en spesiell preferanse for utsikt, spesielt hvis den består av naturlige elementer.

Image var.2_former.jpg

Naturlige former og mønstre

Former og mønstre som knytter seg til naturen som trær, blader, skjell, spiraler, rørformer, ovale former, kupler og buer har en positiv innvirkning på oss mennesker. Organiske former som står i kontrast til rette linjer og rette vinkler er eksempler på typiske biofiliske designelementer.

Image var.2_sensoriskt.jpg

Sensoriske variasjoner

Menneskets overlevelse har alltid vært avhengig av alle sanser, som å reagere på lys, lyd, berøring og duft. En sensorisk variasjon i innemiljøet vil dermed påvirke hvordan vi har det. Det kan for eksempel dreie seg om taktile faktorer, som tekstiler med struktur eller ekte og varme materialer som tre eller finér.

Image var.2_vaxter3.jpg

Planter

Planter er helt grunnleggende for menneskets eksistens som kilde til mat, fiber og andre aspekter av ernæring og sikkerhet. Å legge til planter i det oppbygde miljøet fremmer trivsel, tilfredshet, velvære og prestasjon.

«Å bringe naturen inn, handler også om hvilke materialer man bruker i innredningen. Finér er for eksempel et naturlig og taktilt materiale som oppleves varmt og mykt ved berøring. Vi liker rett og slett å ta på det, og har samtidig godt av det.»

Christina Wiklund, Colour, Material and Finish Manager, Kinnarps

5 måter å innrede med planter på arbeidsplassen!

Å få inn grønt på arbeidsplassen handler om mer enn å stille planter i vinduskarmene. Arealet er en dyrebar ressurs som må utnyttes effektivt, og det krever smarte løsninger for å gjøre innredningen bærekraftig, også sett fra et økonomisk perspektiv. Innredning der planter og naturelementer er integrert i øvrige funksjoner som for eksempel vegger, avdelere og oppbevaring er noen eksempler på hvordan man bruker biofil design i moderne arbeidsmiljøer.

• Tenk forbi planter i krukke i en vinduskarm eller på en hylle. Planter kan brukes i større romavdelere, hengende fra taket eller som plantevegger.

• Bruk planteoppbevaring til å dele opp et åpent område, markere en sone eller skape en hyggelig rom-i-rommet-løsning.

• Skap grønne oaser eller atrium for enten avslapning eller kreative samarbeid ved å gruppere planter i ulike høyder som etterligner et naturlig landskap.

• Plassér planter der det er behov for bedre akustikk. Bladene diffuserer lydbølgene og reflekterer dem i ulike retninger, noe som reduserer lyden.

• Ikke glem møterommene! Planter i møterom gjør lydbildet mer behagelig, samtidig som at det blir mer hyggelig og innbydende.

     

Skap et sunt arbeidsmiljø

Å planlegge og innrede en arbeidsplass, handler egentlig om å jobbe med mennesker. Egentlig fungerer vi nesten på samme måte som vi gjorde for tusenvis av år siden, da vi levde av jakt og jordbruk. Da tilbrakte vi en mye større del av livet utendørs med de naturlige elementene som konstante følgesvenner. I dag tilbringer de fleste av oss det meste av tiden innendørs, uten tilknytning til naturlige elementer – noe vi jo egentlig ikke er tilpasset for. Vår biologiske arv gjør at vi har det bedre og presterer bedre der naturen har flyttet inn.

La Kinnarps hjelpe deg med å skape et sunt arbeidsmiljø!

Kontakt oss

Kilder

D. Browning, William and O. Ryan, Catherine. 2020. Nature Inside: A Biophilic Design Guide. London: RIBA Publishing. 

Heerwagen, Judith; Madror, Martin and R. Kellert, Stephen. 2013. Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life. Hoboken: Wiley.

Human Spaces. 2015. The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace. Link

Karolinska Institutet. 2022. De ser nyttan med naturen. Link

Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015. Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. Link

H. Matsuoka, Rodney. 2010. Student performance and high school landscapes: Examining the links. Landscape and Urban Planning 97(4): 273-282. Link

S. Ulrich, Roger. 1984. View Through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 224(4647): 420-421. Link

Relaterte produkter

Grow

Grow

6 Farger og materialer | 4 Varianter

Allé

Allé

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Kalmia

Kalmia

32 Farger og materialer | 21 Varianter

Space

Space

Space Open storage

52 Farger og materialer | 170 Varianter

Fendo

Fendo

Nexus

Nexus

34 Farger og materialer | 17 Varianter

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Allé

Allé