Læringsmiljøanalysen viser veien

I en verden der utviklingen stadig går raskere og mange ulike behov og individer skal gis like forutsetninger for optimal læring, stilles det stadig høyere krav til skolens fysiske miljø. Hvordan utformer man verdiskapende læringsmiljøer der elevene har det bra og klarer å fokusere, og der skolepersonalet gis forutsetninger for å utføre arbeidet sitt på best mulig måte?

Trenger du hjelp til dine læringsmiljøer?

Kontakt oss

Med vår lange erfaring innen læringsmiljøstrategi, vet vi at et solid forarbeid gir vellykket resultat. Nøkkelen er å kartlegge deres unike behov og arbeidsmønstre. Det gir dere forutsetninger til å oppnå den beste og mest bærekraftige løsningen. Gjennomtenkte og godt planlagte læringsmiljøer som møter både elever og skolepersonalets behov fremmer alt fra fokus og læring til trygghet og trivsel. Med andre ord en god og bærekraftig inves­tering. La Kinnarps hjelpe dere til det beste læringsmiljøet og den beste arbeidsplassen!

1_NO.png

ANALYSE

Definer sluttresultatet

Next Education® behovsanalyse legger grunnlaget for hvordan læringsmiljøene skal utformes for å støtte elever og skolepersonale på best mulig måte.

2_NO.png

INNREDNINGSLØSNING

Gå fra idé til handling

Vi hjelper dere med å oversette resultatet fra behovsanalysen til et designkonsept, layout og en konkret tegning. Vi går gjennom ergonomi, funksjoner og bærekraft.

3_NO.png

IMPLEMENTERING

Introduser mulighetene

Vi leverer til dere gjennom vårt eget, effektive logistikk- og leveringssystem og installerer helt i henhold til plantegningen. Vi hjelper dere med å introdusere og implementere miljøer, møbler, ergonomi og arbeidsform slik at alle forstår hvilke muligheter som finnes.

4_NO.png

OPPFØLGING

Bedre å vite enn å gjette

Med behovsanalysen som grunnlag kan dere kontinuerlig se hvordan læingsmiljøene fungerer og identifisere om behovene endrer seg.

Next Education® læringsmiljøanalyse

Vår læringsmiljøanalyse Next Education® hjelper dere å samle inn verdifull kunnskap og data før utformingen av læringsmiljøene. Våre erfarne læringsmiljøstrateger bruker spesielt utviklede verktøy til å veilede ledelsen i arbeidet med visjon, mål og rammeverk for prosjektet. Gjennom workshops, forelesninger og en nettbasert spørreundersøkelse hjelper vi dere å kartlegge behov og arbeidsmønstre, samt involvere skolens ansatte på en gjennomtenkt måte. Vi fokuserer på å tenke fremover, og inspirerer til å åpne opp for nye ideer om hvordan skolens fysiske miljø kan optimeres og utnyttes for å støtte de daglige aktivitetene på best mulig måte. Innsatsen fra deres side består av tid, planlegging, ledelsesstyrt endringsarbeid og medarbeiderengasjement. Analysen gir dere fakta, en solid kunnskapsbase og et kvalitativt grunnlag for hvordan læringsmiljøene kan utformes for å dekke behovene deres på best mulig måte.

Dette får dere med Next Education®

Situasjonsanalyse

• Vurdering av hvor godt de nåværende miljøene støtter elever og personale ut fra:

   - Trygghet og fokus
   - Samarbeid
   - Helse og trivsel
   - Akustikk, lys og luft
   - Arbeidsmetoderog læringssituasjoner

Hjelp til
endringsreisen

• Ledelsesperspektiv

• Personal- og elevperspektiv

• Involvering og onboarding

• Anbefalinger om det fysiske miljøet knyttet til ulike aktiviteter

Arealplanlegging

• Type miljøer

• Antall miljøer

• Innhold i respektive miljøer

• m² per miljø samt totalflate

Aktiviteter i analysen

Visjon
og mål

progress-01.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAKERE

 1. 1. Oppstartsmøte
 2. 2. Foredrag Læringsmiljøer for trygghet og fokus
 3. 3. Workshop visjon, mål og strategi
 4. 4. Rammeverk
 5. 5. Prosjekt- og tidsplan
 6. 6. Budsjett

Kartlegging
og involvering

progress-02.png

PERSONALE/REFERANSEGRUPPE

 1. 1. Foredrag Læringsmiljøer for trygghet og fokus
 2. 2. Informasjon og involvering
 3. 3. Kartlegging av arbeidsformer og behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Intervjuer
 6. 6. Studier av inspirerende miljøer
 7. 7. Nettundersøkelse

Resultat og
anbefalinger

progress-03.png

LEDELSE/BESLUTNINGSTAKERE

 1. 1. Gjennomgang av resultatrapport
 2. 2. Beslutning om veien videre
 3. 3. Anbefalinger for det fysiske miljøet knyttet til ulike aktiviteter
 4. 4. Arealplanlegging
 5. 5. Anbefalinger av layout
 6. 6. Kvalitetsunderlag for tegning og valg av innredning

Spørsmål å ta stilling til ved utforming av skolemiljøer

• Støtter læringsmiljøene trygghet og fokus på læring?

• Oppmuntrer læringsmiljøene til samarbeid?

• Fremmer miljøene våre helse og trivsel hos elever og skolepersonale?

• Hvordan opplever vi akustikken, lyset og luften?

• Er skolen utformet for vår arbeidsmåte og ulike læringssituasjoner?