SLIK SKAPER DERE DET BESTE
UNDERVISNINGSMILJØET FOR AKKURAT
DERE – EN HELHET MED LØSNINGER

Slik fungerer det!       Derfor skapte vi Next Education

Læringsmiljøanalysen vår tar for seg det som trengs for å skape det aller beste læringsmiljøet for nettopp dere. Det gir gode forutsetninger for et støttende læringsmiljø og et grunnlag å gå ut fra når innredningsforslaget skal lages. En viktig del av analysen er å involvere, inkludere og forberede alle individer som skal være en del av de kommende miljøene. Enkelt sagt handler det om å forstå og analysere hele situasjonen for å kunne foreslå de beste løsningene
akkurat for dere.

MED KINNARPS NEXT EDUCATION® FÅR DU EN HELHETSLØSNING SOM IVARETAR ALL KUNNSKAPEN SOM FINNES OG SOM SKAPER ET UNIKT LÆREMILJØ:

Et miljø som støtter aktivitetene som elever og pedagoger utfører på skolen.

Bedre arealeffektivitet og utnyttelse av alle skolens lokaler.

En holdbar og fleksibel innredning.

Arealer for spontane møter og mulighet til å dele kunnskap også utenfor klasserommet.

Økt trivsel hos elever og ansatte som kan bevege seg mellom ulike ergonomisk riktige miljøer.

SLIK FUNGERER DET – 5 ENKLE TRINN TIL FREMTIDENS LÆREMILJØ:

1.
VISJON

Først samler vi ledelsen eller prosjektgruppen for visjon oginspirasjon. Vi holder en forelesning om fremtidens undervisningsmiljø med grunnlag i forskning og erfaringer, utfører studiebesøk og gjennomfører et arbeidsseminar for arbeide sammen med dere. Sammen formulerer gruppen verdier, visjon og strategi framover. Det er viktig at ledelsen har en tydelig idé om hvorfor endringen skal gjennomføres.

2.
Arbeidsseminarer og Nettundersøkelse

I neste trinn involveres personale og elever. Nye ideer og tankemåter testes gjennom konkrete verktøy i arbeidsseminarer. Deltakerne får for eksempel mulighet til å reflektere over hvor de vil utføre ulike typer oppgaver, og de får prøve å innrede ulike miljø med klosser og spillbrett.

Kartleggingen inneholder også en nettundersøkelse der deltakerne får svare på spørsmål om det nåværende læringsmiljøet og hvordan de ønsker å arbeide i det kommende læringsmiljøet. Hvor stolt er du av skolen din? Føler du deg trygg? Finnes det plasser for konsentrasjon? Finnes det plasser for
samarbeid? Hvordan fungerer klasserommet? 

3.
Data

Alle data fra nettundersøkelsen og det som har kommet frem i møter, diskusjoner og arbeidsseminarer, blir oppsummert i en rapport. Vi går gjennom rapporten og konklusjonene sammen med dere. Så gir vi anbefalinger om det fysiske miljøet og hva som er viktig å tenke på i neste trinn, når en tegning skal utformes. Med rapporten som grunnlag har vi forutsetninger for å skape det aller beste læringsmiljøet for nettopp dere.

4.
IMPLEMENTERING

Nå bygger vi opp det nye læremiljøet. Farge, tekstiler, armaturer, møbler – vi laster de blå bilene våre, og pakker så mye som mulig i gjenbrukbare tepper i stedet for engangsemballasje. Alt blir lastet inn, montert og satt på plass. Naturlig nok når vi leverer en helhetsløsning. Så er det klart. Nå kan læringen begynne!

5.
OPPFØLGING

Hvordan hjalp de nye læremiljøene til i undervisningen deres? Ble det slik dere hadde tenkt? Det er spørsmål vi diskuterer og evaluerer på et oppfølgingsmøte. Når vi i fellesskap ser tilbake på prosessen og ser fremover mot nye muligheter, får både dere og vi mulighet til å lære og forstå mer om hvordan vi kan gjøre læremiljøer enda bedre i fremtiden.

Nysgjerrig på hva Next Education kan innebære for dere?

Kontakt oss

Derfor skapte vi
Kinnarps Next Education®

FINNES DET NOE SOM ER LIKE OMDISKUTERT SOM SKOLEN? TIL TROSS FOR DET, HVOR OFTE HØRER DU NOEN SNAKKE OM SKOLENS FYSISKE MILJØ?

LA ALLE KNOPPENE SPRINGE UT

Skolens oppgave – å utdanne de unge for en fremtid i stadig endring – er den viktigste oppgaven som finnes. Når skolen lykkes i å ivareta elevenes nysgjerrighet og interesse, legges grunnlaget for uendelige muligheter.

Kinnarps next education® er en filosofi og en metode som handler om å ivareta alle mulighetene som finnes for å gi de unge best mulige ferdigheter for å klare noe vi bare kan gjette hva er.

I dag vet vi at det fysiske miljøet har stor betydning for læringen. Med god kroppsholdning, lys, lyd og ventilasjon og et miljø som gir deg mulighet til å variere arbeidsplassen din, blir det lettere å holde konsentrasjonen oppe. Riktige møbler og riktig utstyr støtter læringen i både formelle og uformelle læremiljøer. Gode læremiljøer styrker ganske enkelt barnas utvikling og gjør dem bedre forberedt for sitt fremtidige liv. Burde vi ikke være forpliktet til å gi dem slike miljøer så langt vi kan?

Det mener vi i Kinnarps

Derfor gjør vi hva vi kan for å bidra til det. Vi tar utgangspunkt i eksisterende forskning, og jobber kontinuerlig for å finne nye former, materialer og konsepter som skaper ergonomiske, flotte og fleksible miljøer for læring. I tillegg samarbeider vi med skoler og arkitekter for å finne læremiljøer som støtter elevene og pedagogene i læringen og utviklingen.

Nå vil vi innrede fremtidens skole sammen med deg

Sammen kan vi skape et miljø der alle elever får mulighet til å blomstre. Nå lurer vi på om du er nysgjerrig på akkurat hvordan det beste læremiljø kan se ut?

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til med læremiljøet ditt?

Kontakt oss