Kinnarps Classroom By

KAN DET FYSISKE MILJØET PÅVIRKE HVOR GODT MAN LÆRER?

Det er vi i Kinnarps overbevist om. I en undersøkelse utført av Demoskop (2016) sier for eksempel to tredjedeler av pedagogene at det fysiske miljøet er avgjørende eller svært viktig for elevenes prestasjon. I rapporten «Clever Classroms» (2015) med Peter Barret, britisk professor i eiendoms- og byggledelse, som hovedforfatter, konstaterer forskerne at utformingen av klasserommet kan øke kunnskapsutviklingen hos elevene med opptil 16 % på bare ett år*.

Ideer til tre godt innredede klasserom

Gjennom forskning, kontakt med pedagoger og andre eksperter innen skolevesenet, samt vår egen erfaring, vet vi at barn og unge lærer på ulike måter. Noen trenger fred og ro, mens andre må få mulighet til å bevege seg. Et inkluderende undervisningsmiljø skal ha variert innredning som støtter at man arbeider alene eller sammen. Elevene velger hvor de setter seg, basert på oppgavene som skal gjøres. De vil føle seg delaktige og kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Ved å øke forståelsen for hvordan det fysiske miljøet kan fremme målene, kan man bygge nye læremiljøer som støtter pedagogenes arbeid.

Vi har kontaktet personer med kunnskap innen undervisningsmiljø for å finne ut mer om hvordan det fysiske miljøet kan påvirke læringen. De fikk tegne opp sine ideelle klasserom og begrunne valgene av innredning. Vi håper at dette kan gi inspirasjon når det gjelder hvordan man kan bruke ulike typer møblering til å støtte elever med ulike behov og gi dem best mulig mulighet til å lære. Noen perspektiver går igjen, for eksempel individtilpasset, aktivt, helhet, trygghet, oversikt og bevegelse.

LAST NED BROSJYRE

LAST NED BROSJYRE

I vår brosjyre CLASSROOM BY kan du lese intervjuer med eksperter fra skolevesenet, bli inspirert av deres skisser av sine ideelle klasserom, og tenke over hvordan din skole kan bruke det fysiske miljøet som et positivt pedagogisk verktøy.

Les brosjyren