CHRISTER HOLGER, grunnlegger og virksomhetsleder ved Skapaskolan & RIKARD GARTMYR, Seniordesigner

DETTE LÆRTE VI GJENNOM SAMTALEN:

SE FLERE SAMTALER OM FREMTIDENS LÆREMILJØER