Magnus Blixt, Skoleutvikler og tidligere Rektor Glömstaskolan

Med et engasjement for skolen som strekker seg langt ut over veggene i hans egne klasserom, har Magnus Blixt i 20 år utfordret, debattert, kommunisert og demonstrert alle mulighetene som finnes for å tilpasse skolen til dagens behov. Det handler for eksempel om å utnytte potensialet i det fysiske miljøet, som virkelig påvirker læringsmulighetene – "hvordan vi møblerer skolerommet avgjør hva vi kan gjøre", sier Magnus blant annet i en samtale med Jenny Hörberg, International Product Manager i Kinnarps.

"Det er veldig morsomt å snakke med Jenny. Hun er en person som stiller de spørsmålene vi som skoleledere burde stille oss selv. Det gjør at jeg finner nye vinkler eller finner tilbake til tanker jeg har hatt tidligere. Vi må snakke mer sammen."

Magnus Blixt etter samtalen med Jenny Hörberg, sortiment- og produktutvikler i Kinnarps

lær at kende de andre mennesker i samtalen