VI ER MANGE SOM MENER NOE OM OG TENKER PÅ SKOLEN. DERFOR HAR VI SKAPT ULIKE MØTER MELLOM ELEVER, REKTORER, ARKITEKTER, LÆRERE, FYSIOTERAPEUTER, PRODUKTUTVIKLERE OG DESIGNERE.   

VELKOMMEN TIL SAMTALER OM FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER.

lær at kende de andre mennesker i samtalen

Fremtidens pedagogiske rom

I diskusjoner og forskning om kontormiljøer snakker man ofte om hvordan miljøet rundt oss påvirker hvordan vi trives og presterer. Det samme gjelder naturligvis også det pedagogiske rommet, og vi vil gjerne gi barna og ungdommene våre de beste forutsetninger for å lære, utvikles og vokse. Derfor er det viktig at vi diskuterer de ulike pedagogiske miljøene som finnes i skolen i dag, og hva vi ønsker å se mer av i fremtiden.

Hver gang elevene kommer inn i et rom på skolen, påvirkes de av rommets utforming, innredning og dekorasjon. Hvordan det pedagogiske rommet ser ut, påvirker deres oppfatning av hva som forventes av dem – hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Derfor blir skoleinnredningen og de pedagogiske miljøene våre ekstra viktig. Møblene skal støtte pedagogikken, tilrettelegge for aktiv læring og gjøre det lett å forandre rommet ut fra arbeidsoppgaver og behov.

Vi samlet elever, rektorer, arkitekter, lærere, fysioterapeuter, produktutviklere og designere for å diskutere hvordan de ser på fremtidens skole. Det er i møtet mellom ulike oppfatninger, erfaringer og kunnskapsområder vi tror at fremtidens pedagogiske rom kan finnes. Ut fra vår egen erfaring, eksisterende forskning rundt læremiljøer,  nysgjerrigheten og entusiasmen som finnes hos dem som har sitt virke i og er opptatt av skolen, kan vi skape læremiljøer som oppfyller kravene til fremtidens skole.