Vi har utviklet oss til å reagere på sensorisk stimulering, og disse opplevelsene påvirker vårt velvære og produktivitet. En arbeidsplass bør redusere skadelig sansestimulering og øke oppløftende sanseopplevelser for å forbedre trivsel og produktivitet. Lyder kan for eksempel gi oss energi, men støy kan også forårsake hodepine og konsentrasjonsproblemer, noe som kan føre til nakke- og skuldersmerter. 1 Å redusere støy kan være bra for produktiviteten, da det minsker stress og helseplager og hjelper medarbeiderne til å jobbe med full kapasitet2. Belysning og luftkvalitet er det også viktig å ta hensyn til – dårlig ventilasjon kan redusere produktiviteten med opptil 15 %.3

1 https://www.kinnarps.se/Kunskap/the-quiet-revolution/

2 Bort med bullret - en bra ljudmiljö lånar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket

3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Flere tips