Farger påvirker humøret og følelsene våre. For noen mennesker kan farger også påvirke hvordan de oppfatter romtemperaturen. Farger setter i gang en følelsesmessig respons, fordi de overfører bølgelengder som utløser hormonforandringer i kroppene våre. 1 Å velge riktige farger for arbeidsplassen kan ha stor innvirkning på medarbeidernes trivsel og produktivitet. Grå, beige eller hvite arbeidsplasser har vært knyttet til depresjon, men lysere farger kan øke motivasjonen. De beste arbeidsmiljøene kombinerer farger på en effektiv måte. Hvordan folk oppfatter farger avhenger av deres kultur og erfaringer, men generelt er grønt godt for produktivitet, blått for kreativitet, rødt for oppmerksomhet og gult for beslutningstaking.

1. Meerwein, G. et al. (2007). Color– Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag

Strategier og tips!

  • Kombiner farger for å fremme atferd og følelser som er nødvendige for produktivt arbeid
  • Bruk farger for å identifisere forskjellige arbeidsområder innenfor arbeidsplassen din
  • Lysere farger har den ekstra fordelen at de reflekterer naturlig dagslys

Flere tips