Slik kan kontordesignet fremme likestilling

Av:

Kinnarps

Kinnarps

Kvinner har kommet inn på arbeidsmarkedet for å bli. Og bra er det, både for virksomheter og for samfunnet som helhet. Å strebe etter likestilling mellom kvinner og menn er noe selvfølgelig på den moderne arbeidsplassen, og denne artikkelen viser deg hvordan du kan utfordre et design-status quo for å skape et virkelig inkluderende og likestilt arbeidsmiljø.

I boken «Lean In» forteller Facebooks operative sjef, Sheryl Sandberg, historien om en stressende spasertur da hun var gravid. En dag kom hun til et møte hos Google, men på grunn av plassmangel måtte hun parkere langt borte fra kontoret og deretter traske gjennom de eviglange korridorene i bygningen. – Man lurer jo på hvor mange kvinner som har lidd i stillhet i alle år og bare akseptert det, forteller Sheryl. Google innførte kort tid etter en parkeringsplass for gravide. Grunnen til at det ikke hadde vært en slik tidligere, var helt enkelt fordi tanken ikke hadde slått grunnleggerne.

Sheryls historie er et klassisk, men dessverre ikke helt uvanlig eksempel på at 50 prosent av befolkningen bare blir glemt. Lignende historier kommer frem i historier om yrkeskvinner, og en fellesnevner ser ut til å være at kvinners langvarige fravær fra arbeidslivet har resultert i et miljø der menns behov utgjør standarden og kvinner føler behov for å tilpasse seg, når det i virkeligheten er arbeidsplassen som bør tilpasses.

Viktigheten av en mangfoldig arbeidsplass

Vi har tidligere skrevet artikler om hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges for flere generasjoner og hvordan kontoret kan tilpasses både introverte og ekstroverte personlighetstyper. Nå er det på høy tid å vise hvordan arbeidsplassen kan gjenskapes gjennom et kjønnsperspektiv. Felles for dem alle er at man må designe arbeidsplassen for mangfold.

Data forteller oss at mangfoldige virksomheter ikke bare tjener mer penger, men er mer innovative, smartere og beholder ansatte over lengre tid. Ifølge det internasjonale konsulentfirmaet McKinsey kan tolv billioner dollar legges til det globale bruttonasjonalproduktet ved å fremme likestilling, noe som må gjøres ved å minske avstanden mellom kvinner og menn i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Hvordan kontordesign kan bidra til likestilling på arbeidsplassen

Før i tiden så alle arbeidsplasser omtrent like ut. Det var standardløsninger som gjaldt og normen var en middelaldrende mann i sin beste alder. Å designe for likestilling kommer imidlertid til å bli sentralt for alle moderne arbeidsplasser. Men hvordan gjør man det?

En undersøkelse utført av University of Toronto viser at arbeidsteam som består av flest kvinner har en tendens til å være egalitære og med delte lederroller, mens arbeidsgrupper med flest menn har en tendens til å favorisere hierarkiske strukturer. I en artikkel av Fast Company forteller Elizabeth Von Lehe i det New York-baserte innovasjons- og designstudioet ICRAVE at tradisjonelle kontorer er hierarkiske og delte, med private cellekontorer som skaper avstand og reduserer synligheten til kvinner på arbeidsplassen. Hun mener at løsningen – ikke bare for kvinner, men for alle medarbeidere – er et kontor som er fleksibelt og mulig å tilpasse.

Løsningen er nemlig ikke å lage et kontormiljø som kun er tilpasset kvinner. Svaret er å designe en arbeidsplass som tar hensyn til alle. En slik inkluderende designfilosofi dreier seg om å ta høyde for at alle mennesker er forskjellige og at løsningene i kontorlandskapet er tilpasset brukernes behov – ikke at brukerne må tilpasse seg kontorløsningene. I tillegg kan alt fra å redusere fraværet og holde seg i bevegelse på jobb til å redusere støynivået og forbedre komforten også ses på som viktige bidrag til å skape en likestilt arbeidsplass gjennom design- og interiørvalgene.

Les også: Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

En slik type inkluderende design som har med arbeidsmiljøet å gjøre, vil bare vanligere og vanligere i fremtiden. Og det gjør det mulig for virksomheter å signalisere at arbeidsplassen står for likestilling. Det er nemlig viktig å huske på at kvinner i arbeidskraften er en positiv utvikling for alle – fra individet til verden som helhet.

Mangfoldige virksomheter tjener ikke bare mer penger, men er mer innovative, smartere og beholder ansatte over lengre tid. Ta gjerne en kikk på vår guide til å skape et kontor dine ansatte vil elske for flere råd om hvordan du kan skape en mangfoldig arbeidsplass.