Vet du hvor ødeleggende dårlig støydemping er for arbeidsmiljøet?

Av:

Tomas Götesson

Tomas Götesson

De fleste kontorer er åpne løsninger med forholdsvis minimalistisk innredning.  Valg av vegg, tak, gulv, tekstiler og type løsning gir ulike utfordringer for innemiljøet. Det vi produserer av lyd i vår arbeidshverdag blir av mange opplevd som støy og de ansatte oppfatter dermed at arbeidsmiljøet forverres.

Visste du at 47% av kontormedarbeiderne* i Norge synes det er for mye støy på kontoret? Hele 82% av disse oppgir at de blir plaget hver dag av kollegaer som snakker for høyt. 43% oppgir telefonen som kilde til støy, mens 27% oppgir romakustikken som plagsom. 

89% av de som plages av støy på kontoret oppgir at dette går utover deres evne til å konsentrere seg. 55% sier at dette reduserer deres produktivitet. 

om dine kollegaer er litt gretne når dagen er over er jo ikke det så rart. Hele 40% sier at dette går utover humøret. Hva kan gjøres for å forbedre dette?

Tiltak for å bedre arbeidsmiljøet

Et tiltak for å bedre arbeidsmiljøet er å dele kontoret inn i ulike soner. En arbeidsplass bestående av mange ulike arbeidssoner, hvor det etableres leveregler, vil kunne kontrollere støysonene. Det kan være meget kostnadseffektivt å etablere ulike arbeidssoner. Riktig antall telefonrom, mindre samtalerom, møterom og lounge-områder vil fjerne støy fra områdene medarbeiderne bruker til konsentrert arbeid.

Les også: Aktivitetsbasert arbeid er fremtiden

Det kan også være lurt å måle egne lokaler regelmessig, slik at man får kunnskap om det bør igangsettes tiltak for støydemping. Det finnes klare retningslinjer om støy og støynivå på en arbeidsplass. Hjemmesiden til Arbeidstilsynet om støy kan være et fint sted å begynne. 

Mål etterklangen

Hvis du skal tenke på en ting når det kommer til lyddemping på kontoret – så er det ordet ETTERKLANG: Det er etterklang som måles, og som gir deg en indikasjon på akustikken i rommet. I rom hvor folk arbeider vil vi helst at vi skal ligge på ca 0,6 sekunder etterklang. Kjenner man etterklangen, er det lettere å velge riktige materialer og dimensjoner på lydabsorberende veggplater eller andre akustikk dempende løsninger. Vil du vite mer om akustikk og hva som kan gjøres, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen.

Les også: Hvor avgjørende er lyder og støy for arbeidsmiljøet?

Støyabsorbenter er kult. I tillegg til å redusere romklang kan de også heve det estetiske uttrykket arbeidsplassen utstråler. Mange absorbenter er som småkunstverk, og kan gjerne kombineres i spennende kreasjoner.

*Undersøkelsen er utført av YouGov i oktober 2016 på vegne av Kinnarps. 506 personer i alderen 18-55+ deltok i undersøkelse. Alle er yrkesaktive og jobber på kontor.