Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

Av:

Christina Dahl

Christina Dahl

Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet. Hvordan legger du til rette for produktivitet på arbeidsplassen din? Reflekterer den fysiske innredningen det arbeidet som faktisk skal utføres på jobb? Er det for mye av eller for lite av noe? Og ikke minst; er alle ansatte med i prosessen om å etablere et godt arbeidsmiljø? Får alle mulighet til å ta eierskap til oppgaven?

I følge undersøkelser gjort av Leesman, et firma som måler hvor godt arbeidsmiljøet støtter opp rundt arbeidsoppgavene de ansatte utfører, svarer 55 % av respondentene at designet på deres arbeidsplasser bidrar til økt produktivitet. Ville dine ansatte svart det samme?

Endringstakten i dagens samfunn er ekstremt høy. Konstant endring har blitt den nye normalen og alle kopierer alle. I denne prosessen har det blitt tydelig at verdien i de fleste selskap knyttes til selskapets ansatte. Den humane kapital er den reelle kapital.

Tør man i fremtiden satse på et kontormiljø der alle behandles likt og tør man satse på at alle trives i en type arbeidsmiljø?

Involver de ansatte

Skal du gjøre endringer i designet på kontoret, bør du først og fremst involvere dine ansatte. En stab som blir tatt med i prosesser, og opplever at de har innflytelse over egen arbeidssituasjon, vil definitivt bidra til å forbedre den. Brukernes behov er den beste fasit for hvordan du bør innrede arbeidsplassen. Nye kartleggingsverktøy gjør det enkelt å involvere alle på en enkel og tidsbesparende måte. En brukergruppe som tar valget for alle er bedre enn at en leder velger for alle, men av erfaring ser vi at brukergrupper sjeldent representerer introverte mennesker, og det er jo halvparten av oss. 

Ikke press løsningene på ansatte, men lytt til deres ønsker. Det er dårlig butikk å investere i kontorlokaler som bidrar til mistrivsel og hjemmekontorpraksis.

De selskap som har valgt å investere i oppgavestyrt arbeidsmetodikk og her etablert ulike arbeidssoner for sine ansatte, har også oppnådd mange andre lønnsomme resultater. Arealreduksjon, reduserte driftskostnader, lavere møbelbudsjett, nye leieinntekter og redusert sykefravær er noen av bieffektene.

Del kontoret inn i soner

I Kinnarps arbeider vi hele tiden aktivt med fremtidens kontor, og vi ser en tydelig trend i at bedrifter som aktivt legger forholdene til rette for sine medarbeidere, oppfattes som bedre arbeidsgivere.

En typisk tilrettelagt arbeidsplass er en arbeidsplass bestående av mange ulike arbeidssoner og ulike leveregler. En palett med forskjellige arbeidssoner gir oss mennesker bedre mulighet til å finne den arbeidsplass som får oss som individ til å prestere og trives bedre.

Les også: Aktivitetsbasert arbeid er fremtiden

Cellekontor, åpent landskap, prosjektrom, telefonrom, mindre samtalerom og lounge-områder, er eksempler på populære soner. Bruk av soner kan gi  fordeler i arbeidshverdagen:

Arbeidsro
En stillesone gir ansatte mulighet til å jobbe uforstyrret når de har behov for det. Dette bør være et atskilt areal i kontorlandskapet med et lavt lydnivå. Slike rom bør unngå harde flater som reflekterer lyd, til fordel for myke og porøse materialer som gardiner, tepper og møbler med tekstiler.

Samarbeid
Egne prosjektrom som inviterer til samarbeid og spontane møter vil styrke samhandling og samarbeid.  Bruk av smartvegger, skjermer i ulike former og størrelser og datadelingsanlegg er gode løsninger.

Fysisk aktivitet
Med litt kløkt og kreativitet kan du innrede kontoret på en måte som reduserer belastningen på kroppen og stimulerer til sunn bevegelse. En strategisk plassering av for eksempel kaffemaskin, printere og kopimaskiner kan bidra til økt bevegelse. Du bør for øvrig også sørge for at medarbeiderne har stoler og kontorpulter som stimulerer til så mye bevegelse som mulig ved kontorplassen. En stol er definitivt ikke en stol!

Bedre prosesser 
Loungeområder inviterer til spontane møter med i en annen atmosfære enn å sitte ovenfor hverandre rundt et møtebord, men det kan også være fordelaktig å trekke veksel på denne atmosfæren i både kundemøter og interne møter.

Lurer du på hva en slik arbeidsmetodikk kan gjøre for deg? Eller hvilke besparelser som ligger i å gjennomføre en analyse for din bedrift?

I vår e-bok "Next Office" kan du lese mer om hva som er viktig å tenke på når det gjelder oppgavestyrt kontor, hvilke arbeidssoner som finnes og hva de passer til, samt hva en det å investere i en analyse kan gjøre for ditt neste kontor: