Aktivitetsbasert arbeid er fremtiden

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Våre arbeidsmetoder endrer seg i takt med teknologien. For å sikre en effektiv arbeidsplass må også kontorinnredningen følge med på utviklingen. Vi gir deg grunnene til at "activity based working (ABW)" er bra for både de ansatte og økonomien.

De fleste kontoransatte har mange ulike arbeidsoppgaver. Ved hjelp av mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner og trådløse nettverk er ikke lenger arbeidet knyttet til ett bestemt kontor. For å imøtekomme disse endringene er det viktig å skape en ergonomisk arbeidsplass som fremmer bevegelighet.

Les også:Skap godt arbeidsmiljø med ergonomiske kontormøbler

Hvordan ser det ut?

Det personlige skrivebordet blir fjernet til fordel for forskjellige arbeidsrom. Det kan være små stille-rom i tillegg til store landskap der samtalen flyter. Møterom med ulike størrelser kan plasseres ved siden av en lounge. Dette gir en mer avslappet atmosfære der det gis rom for spontane sammenkomster. Det personlige arbeidsutstyret oppbevares i skap, og hver dag velger medarbeiderne arbeidsplass utfra hvilket arbeid som skal utføres. 

ABW filosofien tar utgangspunkt i et helhetlig perspektiv, som omfatter alt fra møbler til lyd, belysning og fargevalg. Hver komponent er avgjørende, for å sikre en vellykket helhet.

Les også: Hvordan godt arbeidsmiljø har betydning for bunnlinjen

Gevinsten

Det lønner seg å legge opp til aktivisertbasert jobbing. Ofte reduseres kostnader tilknyttet lokalet fordi arealet utnyttes mer effektivt. Kontoret vil også få lengre levetid ettersom det kan tilpasses endringer i mange år fremover. Muligheten til å bevege seg gjennom ergonomisk riktige miljøer, vil gjøre arbeidsplassen mer attraktiv og gi medarbeiderne økt velvære. I tillegg vil det være større rom for kreativ utfoldelse, som igjen resulterer i kvalitet i arbeidet.    

 Les mer om fremtidens trender innen kontormiljø i vår Next Office e-bok