Hvordan redusere sykefraværet med enkle grep

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Her i Norge har vi et høyt registrert sykefravær. Nå skal du få du tips om enkle grep du kan benytte deg av for å redusere sykefraværet blant medarbeiderne dine. Det ligger mye verdi i forberedelser og det å tenke all innredning, ikke bare stolen og bordet du bruker.

Tilrettelegg for økt bevegelse og bedre sittestillinger

Vi mennesker er skapt for bevegelse. Våre funksjoner er avhengig av at vi beveger på oss. Derfor bør du skape en ergonomisk arbeidsplass som gir gode forutsetninger for fysisk aktivitet. 

Kontorstoler som tillater gode arbeidsstillinger og hev- og senkbare skrivebord, kan gjøre underverker for sykefraværstallene dine. Det finnes stoler med såkalt «free-seat» som skaper små bevegelser hele tiden. Materialer som endrer farge når du har sittet for lenge, finnes for de mer avanserte. Kan det være en ide og gi et aktivitetsbånd til ansatte? Det kan motivere til bevegelse, men også en samlet og bedre kultur med fokus på god ergonomi på jobben.

Les også: Skap et godt arbeidsmiljø med ergonomiske kontormøbler 

Reduser støynivået

Lyd påvirker prestasjonsevnen vår. Et lite gjennomtenkt lydmiljø i kontorlandskapet ditt kan forårsake stress, hodepine og konsentrasjonsvansker. Lydergonomi er et ofte oversett område, som kan forbedre arbeidsmiljøet på kontoret ditt. 

All lyd er ikke støy, og følsomheten for lyd kan variere mellom personer, dager og arbeidsoppgaver. Forsøk å se nærmere på sammenhengen mellom arbeidsprosessene og miljøet på kontoret ditt. Da kan du finne ut om unødige forstyrrelser kan elimineres, og om du bør ta i bruk lydabsorbenter som bordskjermer, skjermvegger eller veggskinnesystemer. Kanskje holder det med naturlige lydabsorbenter som gardiner, tepper og møbler?

Les også: Vet du hvor ødeleggende dårlig støydemping er for arbeidsmiljøet? 

Tilrettelegg for trening og gode matvaner

Tilgang til treningsrom på jobben er høyt etterspurt blant kontoransatte. Trenden blant unge er å finne en arbeidsgiver med dette som fokus. Det er kanskje ikke realistisk i ditt kontorbygg, men hva med å skape en kultur som oppmuntrer til trening? Å ta initiativ til frivillige aktiviteter, kan være gode tiltak for å øke helsefordelene blant dine ansatte.

Det samme gjelder matvaner. Er det mye grønt på menyen i kantina på kontoret ditt? Vi er alle forskjellige, og har godt av forskjellig mat, men gode matvaner kan bidra til økt velvære og kanskje også redusert sykefravær. Har dere matordninger, velg en variert og sunn leverandør, bruk litt penger på frukt og inviter til en formiddagssamling der dere får litt sunt påfyll sammen med faglig innspill.

Aktivitetsbasert kontor

Arbeidsmiljøet påvirker humøret, trivselen og kvaliteten på arbeidet vi utfører. I følge en rapport fra Forskningsrådet, kan arbeidsmiljøet på en arbeidsplass også være en bidragsyter til utvikling av helseproblemer og nedsatt funksjon.

Et aktivitetsbasert kontor gir stort rom for personlig utformede innredninger der bevegelse står i fokus. Det personlige skrivebordet fjernes til fordel for flere ulike typer stedsuavhengige arbeidsrom.

Les også: Aktivitetsbasert arbeid er fremtiden

Faktisk økte en kjent IT-leverandør sin medarbeidertilfredshet fra 59 % til 91 % etter involvering av alle ansatte og overgang til et aktivitetsbasert arbeidsmiljø. Konsekvensen var et redusert sykefravær fra 5,1 % til 3,4 %. Eller for å si det på en annen måte: en nedgang på 2 244 sykedager.

Få flere tips om hvordan du kan skape det optimale kontoret, med e-boken «Next Office»: