Godt arbeidsmiljø for flere generasjoner på arbeidsplassen

Av:

Tomas Götesson

Tomas Götesson

For første gang er fire generasjoner samlet på arbeidsplassen. Er kontoret ditt tilrettelagt for et godt arbeidsmiljø på tvers av generasjonene? Hvis svaret er «nei», anbefaler jeg deg å lese videre.

Høyere levealder, utfordringer med fremtidige pensjonsforpliktelser og større evne til å stå i jobb ut over pensjonsalder, er blant årsakene til at arbeidslivets demografiske sammensetning har endret seg. Likevel er virksomheter med en definert strategi for å ivareta store aldersforskjeller blant medarbeiderne i mindretall.  

Her gir vi deg noen tips til hva du bør tenke på for å sikre et godt arbeidsmiljø på arbeidsplasser med ansatte i flere generasjoner.

Tenk helhetlig på arbeidsmiljøet

Ulike generasjoner kan ha svært ulike forventninger til hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø. En 70-åring har andre behov og utfordringer knyttet til arbeidshverdagen, enn en 40- eller 23-åring. Så, hvordan skal du klare å ta hensyn til alle de ulike behovene på arbeidsplassen din? Jo, du må tenke helhetlig på hvordan hele arbeidsmiljøet fungerer – hvordan ulike generasjoner tenker og oppfører seg.

Spør medarbeiderne dine og involver dem i planleggingen. En endringsprosess uten involvering av og eierskap blant alle ansatte, kan fort bli en dyr kjøpt feilinvestering.

Les også: Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

7 tips til innredning for ulike generasjoner

«The Multigenerational Workforce and its Impact on Workplace Design», et whitepaper skrevet av Joe Flynn, lister opp syv punkter du bør tenke på når du skal innrede kontoret for ulike generasjoner. Vi gjengir dem i korthet her:

  • Forlat ideen om et «universelt design»
Tidligere tenkte man gjerne på et «universelt design» når man innredet kontorer. I dag må arbeidsplassen tilpasses både arbeidsoppgavene som utføres, og de som utfører dem.
  • Design for fleksibilitet

De mest effektive arbeidsplassene er designet for rask omstilling for en rekke krav, som spontan kunnskapsdeling og samarbeid mellom teammedlemmer i alle aldre.

  • Respekter fortiden. Design for fremtiden

Dagens arbeidsplasser må være dynamiske nok til å tilfredsstille alle mulige aldre. Men selv om du designer for dagens behov, må du tilrettelegge for de betydelige endringene i fremtidens arbeidskraft.  

  • Fokuser på kultur, ikke trender

Forstå kulturen på arbeidsplassen din. Det finnes ingen løsning som passer for alle virksomheter. Tilpass innredningen etter dine medarbeideres arbeidsmønster.

  • Planlegg med teknologi

Ikke innred kontoret ditt og deretter forhør deg med IT-ansvarlig. Planlegg designet av arbeidslokalet med tanke på fremtidige endringer i teknologien. Da kan du skape et arbeidsmiljø som er passende for unge, digitale hoder, og eldre generasjoner som er vant til å jobbe analogt – uten at de ekskluderer hverandre.

  • Tenk ergonomisk

Aldring legger føringer for fysiske og psykologiske behov. Sørg for at innredningen er tilpasset alle de ulike stadiene i menneskets liv. Visste du for eksempel at en arbeidstaker på 40 år trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring? Og at de over 60 år trenger fem ganger så mye lys?

  • Design et helsebringende kontor

Tenk at innredningen din kan bidra til økt helse og velvære for medarbeiderne dine. For eksempel kan en strategisk plassering av fasiliteter bidra til mindre statisk sittestilling. Husk likevel på at eldre medarbeidere kanskje ikke bør pålegges å måtte forflytte seg mye rundt på arbeidsplassen. 

Nøkkelen til en godt alderstilpasset arbeidsplass er å ta hensyn til alles behov, uten å prioritere eller diskriminere. Da vil du kunne beholde erfarne, dyktige medarbeidere, og tiltrekke deg nye, unge medarbeidere.

Ønsker du å finne ut mer om hvordan du kan tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for alle medarbeiderne dine, kan du laste ned vår guide til hjelp for å skape et kontor alle dine ansatte vil elske her: