Hvordan tilrettelegge for introverte og ekstroverte på arbeidsplassen

Av:

Bo Sørensen

Bo Sørensen

Bo Sørensen jobber i dag med store prosjekt innenfor arbeidsmiljø. Han er også utdannet ergonom, og har god innsikt i hva som skal til for at du får en bedre dag på jobb. Bo jobber med innovativt design med fokus på ergonomi.

Vi ser et skifte i dynamikken introvert/ekstrovert. I dag defineres ikke lenger en god medarbeider som en klassisk ekstrovert. En økende etterspørsel etter mange ulike kompetanser har ført til at foretak innser at begge personlighetstypene trengs på en arbeidsplass. Her får du noen pekepinner på hva du kan gjøre for å tilrettelegge for dem begge.

Dagens kontorlandskap har en tendens til å favorisere ekstroverte personligheter. De vanlige gruppemiljøene favoriserer fremfor alt de mer høylytte og mer sosialt sikre, men en stadig mer idédrevet verden og en økende etterspørsel etter et bredt spektrum av kompetanse leder virksomheter til å forstå at begge personlighetstyper er nødvendig. Det skaper følger for kontordesignet. 

Den ekstroverte arbeidsplassen

Kontorer med åpne løsninger blir ofte sett på som selve kjennetegnet på det moderne arbeidsmiljøet. Det er ment å tilrettelegge for kommunikasjon og interaksjon mellom medarbeidere, samt øke trivsel, samarbeid og effektivitet. Undersøkelser viser imidlertid at åpne kontorlandskaper er mer forstyrrende på grunn av ukontrollerbar støy og tap av privatliv. I mange tilfeller er de åpne kontorlandskapene en kilde til økt stress og redusert produktivitet. Kanskje særlig gjelder det for introverte.

Faktisk har enkelte introverte uttalt at åpne kontorlandskaper ikke tar hensyn til deres personlighetstype. Det er en betydelig utfordring for arbeidsgivere: 42 prosent har sagt de vil bytte jobb for å få det nødvendige privatlivet på arbeidsplassen – et tydelig tegn på at tiden er moden for å begynne å designe på en smartere måte for de mange. 

Design for mangfold

Skiftet i dynamikken mellom introvert og ekstrovert er en del av et større skifte i måten vi tenker på design av arbeidsplassen. I kombinasjon med en mer global arbeidskraft, 4G-arbeidskraften og bevegelsen for designlikestilling, skaper dynamikken mellom introvert og ekstrovert behovet for et design som tar hensyn til mangfoldet. 

Et inkluderende design i kontorlandskapet ditt vil kunne løse mange av utfordringene som gjelder mangfold på arbeidsplassen. Denne designfilosofien tar hensyn til hele bredden av menneskelig mangfold når det gjelder evner, språk, kultur, kjønn, alder og andre typer menneskelige forskjeller. Den erkjenner at alle mennesker er forskjellige og utformer kontoret deretter. Dette muliggjør fleksible helhetsløsninger som alle ansatte kan trives i.

Skap et godt arbeidsmiljø i fellesskap

Et moderne kontor bør tilpasse seg de ulike målene og behovene som finnes i moderne grupper – ikke omvendt. For å gjennomføre dette må alle ansatte involveres i prosessen for å finne det ideelle kontoret. Et godt arbeidsmiljø skapes og utvikles tross alt i fellesskap. 

Ikke la én person diktere hvordan arbeidsplassen skal innredes og unngå brukergrupper som tar valget for alle på arbeidsplassen. Erfaring forteller oss at slike brukergrupper sjelden representerer behovene til introverte mennesker – og det er jo halvparten av oss. Med andre ord, ikke press løsningene på ansatte. Involver dem i prosessen og lytt til ønskene deres. Det lønner seg i lengden.

Tilrettelegger du arbeidsplassen din for både introverte og ekstroverte personer vil du tiltrekke deg den rette arbeidskraften og kompetansen, holde på dyktige medarbeidere og tilrettelegge for økt produktivitet og effektivitet blant dine ansatte. Vi har utarbeidet guiden «Skap et kontor de ansatte vil elske!» for å hjelpe deg å nå disse målene. Hvis det høres interessant ut for deg og din arbeidsplass, anbefaler jeg deg å laste den ned – helt gratis – under her.