Det utvidede designbegrepet: husk dette når du skal innrede kontoret

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Design omfatter mye mer enn det rent visuelle. Design skaper atmosfære. Et kontorlandskap med gjennomtenkt design, bidrar til økt produktivitet og en økt følelse av fellesskap sammen med dine ansatte. Ikke minst kan det bli et sted kollegaer er stolte av.

I en undersøkelse utført av Leesman svarte over 80 % av respondentene, uavhengig av aldersgruppe, at designet ved arbeidsplassen deres er viktig. Men hva kjennetegner et godt design, og hvordan påvirker det innredningen av kontorlandskapet ditt?

Inkluderende design

Et godt design er et inkluderende design – et kontordesign som tar høyde for at alle mennesker er forskjellige. Dette innebærer at kontormøblene er ergonomisk designet og at arbeidsplassen er utformet slik at det er tilpasset og tilrettelagt for ulike typer mennesker og behov.

I stedet for å basere alt på en standard, bør designet av arbeidsplassen din tilrettelegge for:

Kort fortalt må løsningene i kontorlandskapet ditt være tilpasset brukernes behov, ikke motsatt. Ha mennesket og deres behov i sentrum og som utgangspunkt for planleggingen din. Et inkluderende design tar hensyn til forskjellige krav, egenskaper og perspektiver slik at du får et design som er intuitivt, attraktivt, fleksibelt og langvarig.

Med ergonomisk riktige produkter, tilpasset ulike personer og arbeidsstasjoner, kan du skape et inkluderende arbeidsmiljø der de ansatte kan bevege seg mellom ulike miljøer som er inspirerende og effektive for ulike arbeidsoppgaver.                                              

Les også: Universell Utforming av arbeidsplassen, hva betyr det?

Bærekraftig design

Et godt kontordesign betyr ikke kun at det er bra for dine ansatte, det betyr også at det er bra for miljøet. Møblene dine bør være laget av miljøvennlige materialer og bestå av komponenter som er lette å bytte ut og resirkulere ved behov.

Du bør gå til anskaffelse av møbler bestående av rene materialer. Da vil du bidra til et sunnere inneklima og en god forvaltning av jordens ressurser. 

Les også: Bærekraftig: Bra materialer inn gir gode materialer ut

Det utvidede designbegrepet

Designbegrepet ditt bør omfatte ordene «inkluderende» og «bærekraftig». I tillegg bør selvfølgelig innredningen i kontoret ditt se bra ut. Heldigvis finnes det løsninger som tar høyde for alle tre faktorer. Går du for eksempel til anskaffelse av en møbelserie med ulike funksjoner og et felles formspråk, kan du skape et funksjonelt og enhetlig arbeidsmiljø. Møbelseriens ulike kombinasjonsmuligheter kan åpne for både variasjon og kreative uttrykk. 

Til slutt kan et tips være å ta utgangspunkt i merkevaren dere representerer. Er det noen farger, uttrykk, symboler eller verdier dere kan spille på i innredningen? Det skaper ofte en god kultur og stolthet.

Last ned vår gratis e-bok «Skap et kontor de ansatte vil elske» for å lære mer om hvordan du kan innrede kontoret ditt.

Denne artikkelen ble første gang publisert 28.02.2017, men har siden blitt oppdatert og revidert.