GUN AREMYR, FORFATTER OG VEILEDER

Gun Aremyr er en av Sveriges ledende eksperter innenfor demensområdet. Siden 1987 har hun møtt personer med demenssykdom, deres pårørende og personale i rollen som arbeidsterapeut, veileder, foreleser og pårørendekonsulent. Hun har også skrevet fem bøker om temaet.

Hvordan har vårt syn på pleie av eldre forandret seg gjennom tiden?

Tidligere hadde vi sykehjem der vi ga omsorg og pleie til syke mennesker som en gruppe. I dag har vi pleiehjem og eldreboliger der individer med sykdommer og aktivitetsnedsettelser får assistanse. På midten av 1900-tallet trodde vi at demens hørte sammen med aldring, og at det ikke var så mye å gjøre med det. Omsorgen var riktignok god, men pleierommene var store og alle pasientene hadde samme klær. De som satt oppe, ble plassert, noen ganger ved hjelp av et belte så de ikke skulle gli av, i lenestoler langs veggene i korridorer og oppholdsrom. I dag vet vi at demens er en kognitiv sykdom, og at individene som får den, er nettopp individer. Når man har behov for omsorg døgnet rundt, får man en egen leilighet som man møblerer med egne møbler. I fellesrom og kjøkken forsøker man å skape et miljø der man kan omgås.

Hvordan definerer du begrepet «helserom»?

Et helserom er et rom der jeg føler meg trygg, der jeg får stimulering, men også opplever ro og fred. Det er gjennom sansene vi opplever tilværelsen. Med en kognitiv funksjonsnedsetting er det vanlig at jeg har vanskelig for å konsentrere meg, og altfor urolige miljøer hindrer meg. I et helserom har man derfor tatt hensyn til alle sansene våre: syn, hørsel, følelse, smak, lukt, muskel- og leddsansen samt balansesansen. Innredningen i en omsorgsbolig skal skape trygghet og gi mulighet til både hvile og stimulering. Et vakkert, tiltalende miljø hedrer meg som person, mens slitne omgivelser av lav kvalitet kan tolkes som at jeg ikke betyr noe.

Hva er den største fremtidsutfordringen for eldre- og demenspleien?

Å skape et demensvennlig samfunn: Ettersom et demensvennlig samfunn er et samfunn som er bra for alle individer – uansett om man er syk eller frisk, gammel eller ung! Å sette ned tempoet der det trengs. i kassen, i butikken så vel som innen pleie og omsorg. Egentlig i alle situasjoner der den som har en demenssykdom, skal fatte en beslutning. At vi samtaler i stedet for å tilsnakke hverandre. Omgivelsene bør også gi tydelige signaler om hvor jeg befinner meg. Det kan være skilt i en butikk eller at toalettdørene har en farge som skiller seg ut, og en tekst eller et symbol som forteller meg at jeg har kommet til riktig sted.

Synes du at beslutningstakere har kunnskap om hvilke krav de bør stille til innredningen i pleiemiljøer?

Vi bør bli bedre til å engasjere flere faggrupper før restaurering og nybygging av omsorgsboliger. Vi må tenke på at hjelpepleiere, sykepleiere og rehab-personale har ulike innfallsvinkler til hva som kreves i miljøet. Høy kvalitet lønner seg i lengden, og det lønner seg å gjøre det riktig fra begynnelsen av.

«Tidligere hadde vi sykehjem der vi ga omsorg og pleie til syke mennesker som en gruppe. I dag har vi pleiehjem som pleier individer.»

Gun Aremyr, forfatter og veileder

Bli kjent med folkene i samtalen