Johan Franzén, Next Care Concept Manager, Kinnarps

Johan Franzén er konseptansvarlig for Next Care i Kinnarps, og har 20 års erfaring med utvikling av bedre pleiemiljøer. Han mener at det er mulig å skape fysiske miljøer som øker trivselen for alle som oppholder seg i dem, uansett om det er brukere, pårørende eller personale. Det er det vi i Kinnarps kaller «helserom».

Hvorfor har dere skapt Kinnarps Next Care®?

Pleie og omsorg er ett av våre viktigste samfunnsspørsmål. Nesten alle har vært i en situasjon der man selv eller en pårørende trenger pleie og støtte. Og nesten alle har en mening. Den kanskje største utfordringen er at helsevesenet noen ganger kan bli oppfattet som ulikt og urettferdig. Hvorfor skal tilgang til en bestemt type behandling eller muligheten til å oppholde seg eller bo i et godt utformet pleie- og omsorgsmiljø være et lotteri som avhenger av hvor man bor? Når det gjelder nettopp pleiemiljøene er vi i Kinnarps overbevist om at det ikke bare handler om økonomiske ressurser. Det handler om kunnskap. Med riktig utforming kan omsorgsmiljøet gi store samfunnsgevinster, siden det fysiske miljøet har stor betydning for hvordan vi har det. Individene som bor eller pleies i miljøet, kan oppleve bedre velvære og til og med bli friskere, samtidig som arbeidet blir lettere for personalet. Rett og slett et miljø der alle, både brukere, personale og pårørende, trives og føler samhørighet. Kinnarps Next Care® er en metode for å utforme slike «helserom». En metode som bygger på lang erfaring og konkret kunnskap, og som kan gjøre det lettere for beslutningstakere, bedriftsledere og personale å velge riktige møbler som faktisk gir dokumentert positive effekter – både for enkeltindividet og samfunnsøkonomisk.

Hvordan skaper man det optimale pleie- og omsorgsmiljøet?

Det er svært viktig for trivselen å få bo eller oppholde seg et sted der man trives og føler seg hjemme, et sted som skaper de beste forutsetningene for et rikt sosialt liv og meningsfulle aktiviteter. For å kunne skape denne typen «helserom» må det være enighet og en tydelig visjon i virksomheten, og alle berørte, ikke minst personalet, må inkluderes og engasjeres. Man må identifisere virksomhetens aktiviteter og behov ut fra visjonen, og velge innredning og møbler etter det. Det er svært viktig at pleiemiljøet og møblene kombinerer både harde og myke verdier. De harde verdiene kan for eksempel handle om at møblene ikke bare har riktige mål og funksjoner, men også er fleksible og lette å flytte, samt at de kan henges opp når det skal rengjøres. Det er også viktig med hygiene – blant annet at møblene har avtakbart og vaskbart trekk. De myke verdiene handler om sanseopplevelsene våre. Lyd, lys, duft og taktile kvaliteter. Innredningen skal støtte både brukere, personale og pårørende. En ny generasjon stiller helt andre krav til pleie- og omsorgsmiljøer, og derfor bør rommene innredes annerledes enn tidligere.

Hva er den viktigste trenden innen innredning for pleie og omsorg?

Individfokus! Dagens og fremtidens pleie fokuserer på individet, på mennesket bak pleiebehovet. «Pleiepakker» og storskalaløsninger der alle møtes på samme måte er tabubelagt, og det er naturligvis en utvikling vi skal være svært glade for! Men ambisjonen om å møte enkeltmenneskets ønsker og behov stiller også krav til økt fleksibilitet i pleiemiljøet – og her har møblene stor betydning.

Hva er fordelen med «riktige møbler til riktig plass»?

Bedre livskvalitet! Møbler som støtter og stimulerer individet i hverdagen, øker trivselen. Hvis møblene gjør det lettere å klare seg selv, øker tryggheten samtidig som risikoen for fallskader reduseres. Med fleksible løsninger som er smidige å ommøblere og flytte på, får man færre tunge løft, lettere rengjøring og hygienearbeid, og det blir mindre belastning og stress for personalet. Det høres kanskje litt krast ut – men egentlig handler det om å spare tid. Tid som kan brukes til å øke kvaliteten på pleien. I dag brukes utrolig mye tid og ressurser på å korrigere sittestillingen, hjelpe til manuelt for å støtte balansen eller å hjelpe brukeren opp etter et fall. Riktige møbler kan redusere behovet for slikt arbeid. Møbler i god design er ikke bare bærekraftige ut fra et kvalitetssynpunkt. De er en fremtidssikker investering i form av tidløse former og funksjoner som også oppfyller morgendagens behov. Møbler med god design gir dessuten pleiemiljøet en attraktiv identitet som er tiltalende for alle individer, både beboere, pårørende og personalet. Det skaper dessuten et positivt bilde ved rekruttering av både brukere og personale. Pleiemiljøet blir et sted der man føler seg hjemme og trives.

Hva er fremtidens utfordringer?

Vi lever stadig lenger og er stadig friskere. Dermed forventes det at vi skal klare oss hjemme stadig lenger. Det innebærer at når vi til slutt kommer til en pleiebolig, kommer vi til å ha større behov for hjelp enn tidligere generasjoner. Mye tyder dessverre også på at demenssykdommer kommer til å bli den nye folkesykdommen, og det er naturligvis noe miljøene må utformes for. Befolkningen blir stadig mer sammensatt, med for eksempel flere som er født i utlandet, både blant brukere og personale. Det kommer også til å påvirke hvordan vi utformer pleiemiljøene, siden det er flere kulturer som skal møtes.

«Individsentrert pleie stiller helt nye krav til pleie- og omsorgsmiljøene våre. Her har møblene en utrolig viktig funksjon.»

Johan Franzén, Next Care Concept Manager Kinnarps

Bli kjent med folkene i samtalen