Lisa Wänström, ARKITEKT SEMRÉN & MÅNSSON

Lisa Wänström er arkitekt spesialisert på pleiearkitektur, med 15 års erfaring. Sammen med kollegene sine på Semrén & Månssons pleiestudio skaper hun pleie- og omsorgsmiljøer som gir pasienter og beboere positiv distraksjon.

Hva er sannhetsbasert arkitektur?

Begrepet bygger på målbar kunnskap om arkitekturens betydning for et godt helsemiljø. Vi arbeider mye med det som kalles «positiv distraksjon». Forskningen viser at pleiemiljøer med visse egenskaper kan bidra til redusert stress, uro og smerteopplevelse. Dette kan fremskynde tilfriskningen og redusere behovet for smertestillende midler. Positiv distraksjon kan blant annet skapes ved å tilby utsikt, gjerne til natur eller med grønne vekster i rommet. Det er også viktig å tilby dagslys, ettersom det bidrar til å opprettholde døgnrytmen og en god søvn. God kunst er et annet eksempel på positiv distraksjon. Men utvalget er viktig – kunsten må ikke bidra til å vekke uro.

Hvordan arbeider du for å skape «helserom»?

Jeg arbeider mye med nettopp positiv distraksjon. Gode, pene og naturlige materialer som gir en følelse av velvære, er også viktige. Rommene skal stimulere til bevegelse, korridorer legges slik at man har fin utsikt innover, og trappene utformes slik at de blir pene og behagelige å bevege seg i.

Hvordan synes du pleie- og omsorgsmiljøer skal møbleres?

Denne typen miljøer er komplekse, ettersom mange tekniske krav, for eksempel når det gjelder brannvern og smittevern, påvirker rommets utforming og mulighet til møblering. Jo tidligere man inkluderer innredning og møbler i prosessen, desto bedre. Å møblere etterpå blir nødvendigvis ikke like bra. Noen ganger synes jeg også at man velger unødig klumpete møbler bare fordi det er et pleiemiljø. Slik trenger det ikke å være. Det finnes mange stødige, ergonomiske møbler i vakker og inkluderende design. Min erfaring er at entreer og korridorer ofte blir glemt. Her ligger det store muligheter til å gjøre pleiemiljøet mer inspirerende. Personalrommet er også veldig viktig. Her har man muligheten til å skape en pasientfri sone der man både kan koble av og jobbe administrativt. Man må heller ikke glemme grønne planter utenfor boligen. Altfor ofte skjer det at man henter inn en landskapsarkitekt til å jobbe med en tildelt overflate etter at alt er klart. La landskapsarkitekten være med fra begynnelsen av!

«Gode innredningsløsninger kan redusere uro og smerte.»

LISA WÄNSTRÖM, ARKITEKT SEMRÉN & MÅNSSON

Bli kjent med folkene i samtalen