HVORDAN KAN VI KOMBINERE HARDE OG MYKE VERDIER FOR Å SKAPE ET GODT HELSEBRINGENDE MILJØ?

 

 

 

 

 

?

Kinnarps Next Care® bygger på dialog og prestisjefritt samarbeid – vi samlet seks ulike eksperter til en inspirerende samtale om morgendagens omsorgsmiljøer.

VI SKAPER FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSMILJØER SAMMEN

Det fysiske miljøet har direkte innvirkning på den enkeltes trivsel. Når innredningen er basert på trivsel og velvære, legger det grunnlag for rom som kan være både avslappende og helsefremmende. Ved å identifisere virksomhetens aktiviteter og behov skapes det forutsetninger for en optimal, inspirerende og inkluderende innredningsløsning. I pleierom arbeider de myke og harde verdiene sammen. Opplevelser i form av syn, følelse, hørsel, lukt og smak i samspill med praktiske løsninger i form av riktig møbel på riktig sted. Møbler som er lette å forstå og bruke, som støtter individet og gir store samfunnsgevinster i form av for eksempel færre fallskader og mindre belastning av ryggen.

Det kan være så enkelt som at møblene er lette å flytte, passer sammen med stedet eller at de har avtakbare eller vaskbare materialer. Hev- og senkbare bord, sammenleggbare bord og stoler som kan stables er andre løsninger som gir fleksibilitet i hverdagen. Innredningen blir en fremtidssikret og god investering som kan endres etter behov.

Kinnarps Next Care® bygger på dialog og prestisjefritt samarbeid – vi samlet seks ulike eksperter til en inspirerende samtale om morgendagens omsorgsmiljøer.

Bli kjent med folkene i samtalen