La elevene være med og bestemme om innredningen

Å inkludere elevene i hva de ønsker, er en snarvei til et vellykket læringsmiljø. Ofte ser skolen svært annerledes ut fra elevenes synspunkt – arealer som vi kan se på som dårlige eller unødvendige, ser barna som gullkorn, og farge- og materialvalgene vi gjør for barnas skyld kan være stikk motsatt av de valgene barna selv tar, og så videre.

Og hvis barna har vært med og bestemme hvordan noe skal være og se ut, tar de ofte bedre vare på det.

Flere tips