Senk lydnivået med myke materialer

Støy er ubehagelig, både for elevene og for skolepersonalet. Bruk skjermvegger i tekstil, lydabsorbenter på veggene, polstrede møbler, lydabsorberende bordplater, ulike varianter av møbelknotter og andre tekstiler for å dempe lydnivået og redusere støy. Gulv-til-gulv-teppe er en annen god måte å holde lydvolumet nede på. 

Flere tips