Dele kunnskap

Hele skolen er et læringsmiljø, også arealer som kanskje tradisjonelt bare har vært oppfattet som transportstrekninger. Ved å møblere korridorer og andre fellesarealer med de riktige møblene, kan man skape arealer for spontane møter der man enkelt kan samarbeide og dele kunnskap. Klasserommet kan forlenges ut i korridoren, og skape mulighet for både individuelt arbeid og gruppearbeid.

Flere tips