Bruk spisesalen til mer enn å spise

Ofte er spisesalen et flott sted på skolen, men likevel et sted som bare brukes en begrenset del av dagen.

Med komfortable og fleksible møbler, skjermvegger, lydabsorbenter og teknologi kan spisesalen få flere funksjoner, f.eks. studieplasser, grupperom, presentasjonsmiljø eller det man har mest behov for.

Flere tips