5 måter kontoret kan utnyttes for å bekjempe ensomhet

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Lever vi i ensomhetens tidsalder? Mye tyder på det. Ensomhet har nærmest blitt et folkehelseproblem, og stadig flere kjenner på følelser av fremmedgjøring, ensomhet og isolasjon. Også på arbeidsplassen. Med få enkle grep kan du gjøre kontorlokale ditt til et våpen i kampen mot ensomheten. Denne artikkelen gir deg en pekepinn på hvordan. 

Flere enn hver femte av oss føler oss ensomme og nærmere 70 000 nordmenn har ingen nære eller fortrolige venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med. Særlig unge er spesielt utsatt. Ifølge professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Tilmann von Soest, er 20 prosent av ungdommer ensomme, og så øker tallet med årene til vi er rundt trettiårene.

Også på arbeidsplassen er ensomhet et problem. Ensomhet på ungdomsskolen, for eksempel, kan bety trøbbel i arbeidslivet senere, det kan være en årsak til utbrenthet og halvparten av daglige ledere føler seg ensomme i rollen sin. Arbeid er tross alt en sosial handling, og forskning forteller oss at ensomhet på jobben kan føre til både stress, helseproblemer, dårligere resultater, redusert kreativitet og begrenset beslutningsevne.

En positiv arbeidskultur, der sosialisering står i fokus, kan forbedre arbeidet medarbeiderne dine gjør. De blir mindre syke, de lærer raskere og de viser bedre mentale evner. Derfor bør du gjøre sosialisering til en strategisk prioritet i bedriften din, og kontoret ditt kan være en viktig bestanddel i denne strategien.

Jeg kom nylig over en artikkel som foreslår fem måter å bruke arbeidsplassen som et verktøy for å oppmuntre til sosialisering og for å bekjempe ensomhet. La meg dele disse med deg. 

1. Etabler sosiale rom

Tilby medarbeiderne dine et sted i kontorlokalene dine de både kan arbeide og omgås andre. Ved å skape slik rom – uformelle loungeområder, «touchdown»-områder eller veggmøbler man kan lene seg mot – kan medarbeiderne raskt skifte mellom formelle arbeidssamtaler og mer uformelle, sosiale samtaler. 

Les også: Hvordan tilrettelegge for introverte og ekstroverte på arbeidsplassen

2. Tilrettelegg for spontane sosiale sammenkomster

Innimellom er noen av de mest verdifulle samtalene og møtene vi har, de vi ikke har lagt inn i kalenderen vår. En effektiv utnyttelse av arealet i kontorlokalene dine kan tilrettelegge for slike spontane møter. Ved å bruke innredningen til å skape naturlige gangveier gjennom, eller møtepunkter i, lokalene dine øker du sjansen for at slike verdifulle møter finner sted. 

Les også: Hvordan redusere sykefraværet med enkle grep

3. Bruk kantinen din aktivt

Kantinen eller kafeteriaen er et sted for pauser, en kaffekopp eller en lunsjpause. Samtidig kan disse lokalene også brukes til større møter, presentasjoner eller samtaler i større grupper, samt til raske individuelle oppgaver. Gjør du kantinen eller kafeteriaen din om til et møtested for kontakt, samarbeid og fokus, kan lokalet bli et sted for både å spise, sosialisere seg, slappe av og engasjere seg. 

Les også: 3 steg til din bedrifts beste arbeidsmiljø

4. Bruk teknologi for å inkludere medarbeidere

Selv om teknologi ofte beskrives som en årsak til ensomhet i seg selv, kan teknologien brukes som en kur mot ensomhet. På arbeidsplassen kan for eksempel kameraer og videooverføringer brukes for å inkludere medarbeidere som jobber ved et annet kontor eller av andre årsaker ikke er tilstede i de samme lokalene som deg. Hva med å avslutte møtet et par minutter tidligere for å la personen i den andre enden dele noe mer personlig eller sette opp et videomøte kun for sosialiseringens skyld? Det kan lønne seg.

Les også: Fremtidens kontor: Menneske, rom og teknologi

5. Finn en balanse mellom sosialisering og egentid

Å bygge sterke relasjoner inkluderer å være bevisst på behovet for egentid og privatrom. Vi mennesker kan tross alt ikke være sosiale hele tiden. Vi trenger områder hvor vi kan fokusere, lade batteriene og ha private eller konfidensielle samtaler. En godt designet arbeidsplass inkluderer rom og muligheter for å ha privat tid, enten individuelt eller for et helt team. 

Les også: Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

Et kontor er mer enn bare et kontor. Det er sted vi møtes og et sted vi oppholder oss store deler av livet vårt. Tar du de riktige grepene kan også ditt kontorlokale bli en essensiell del av arbeidskulturen din, forbedre arbeidsmiljøet ditt og bli en positiv påvirkning i livene til medarbeiderne dine.

Ta gjerne en kikk på vår guide «Skap et kontor de ansatte vil elske!». Der får du de rådene og den hjelpen du trenger for å transformere ditt kontorlokale til medarbeiderne dine trives i.