Fremtidens kontor: Menneske, rom og teknologi

Av:

Tomas Götesson

Tomas Götesson

Den digitale revolusjonen har fullstendig endret spillereglene for et produktivt arbeidsmiljø. Vi har i dag mange gode designløsninger som fristilles fra teknologi. Trender i markedet kan være med å bestemme design, og for deg som ønsker å se hvilke muligheter ditt fremtidige kontor kan ha, kan følgende punkter være lurt å tenke gjennom.

Tenk på mennesket - skap et godt arbeidsmiljø

Ikke innred kontoret etter teknologiens behov. La designet drive teknologien. Du kan velge det du selv liker av interiørarkitektur, og ikke bare følge teknologiske krav:

  • Gi arbeidsplassarkitekturen større frihet: Slipp arbeidsplassen fri! Du er ikke lenger bundet av rigide kriterier som standardiserte størrelser på kontormøbler, belysningsnivåer, klimaanlegg eller datakabler. 
  • Skill datateknisk vare fra mennesket: Ikke la deg begrense av krav til maskiner og infrastruktur. Baser innredningen av kontoret ditt på arbeidet medarbeiderne dine gjør og hvordan de samhandler. Du kan for eksempel plassere kopi og printer i samme rom.
  • Tenk nytt når det gjelder teknologi: Gå vekk fra det klassiske kontoret med teknologi- og styringsstrukturer som pådrivende faktorer. Arbeidsmiljøet ditt kan heller ha et design som minner mer om hoteller, restauranter, barer og hjem. Skap et miljø folk trives i, deretter inkluder teknologi.

Les også: Moderne kontor: Slik kan arkitekturen spille på lag med teknologien 

Fremtidens møterom

Det klassiske møterommet er gjerne sentrert rundt et møtebord. Vanligvis med en projeksjonsskjerm i den ene enden, et bord i midten og et whiteboard i den andre enden. Dette tillater kun én presentasjon av gangen, hvor du må lytte til en enkelt person.

Den neste generasjonen møterom beveger seg vekk fra dette idealet. De vil gi større frihet til å bevege deg fra pekeskjerm til pekeskjerm og å samarbeide om hverandres arbeid, som overføres til den digitale samarbeidsplassen – fra samme rom, eller fra et helt annet rom.

Godt arbeidsmiljø ivaretar den enkelte

Arbeid er ikke noe du drar til. Det er det du gjør. I løpet av arbeidsdagen utfører du en rekke ulike oppgaver, og med dagens teknologi kan du utføre disse i ulike miljøer. Teknologi tillater medarbeiderne dine å jobbe mer fleksibelt. Kontoret har blitt et sted hvor medarbeiderne dine kan komme og gå som de vil.

Kontoret har alltid vært en viktig møteplass for mennesker. Det vil det også fortsette å være, hvis du innreder det riktig. Unngå en klinisk og maskinell innredning av kontoret ditt. Hvis medarbeiderne dine kan jobbe like effektivt hjemme, på en kafé eller et hotell oppnår dere ikke samhandling og interaksjon. Skap en kultur og en innredning medarbeiderne søker og ønsker å komme til.

Les også: Morgendagens moderne kontor må legge til rette for lagarbeid

Stimuler til at arbeidsplassen også blir en møteplass

Den økende digitaliseringen av hverdagen vår kan lett lede til «teknologitretthet». Popup-meldinger om ny epost, direktemeldinger, apper for smarttelefoner og sosiale medier er alle distraksjoner som hindrer oss fra å konsentrere oss om individuelle oppgaver.

Teknologitretthet er faktisk et reelt problem, og fremtidens kontor vil ha mindre synlig teknologi. Dette handler ikke om å fjerne det digitale til fordel for det analoge, men å skape en balanse som tar høyde for ulike typer tankeprosesser. Her får du noen tips: 

  • Teknologifrie soner hvor man kan møtes eller jobbe uten digitale forstyrrelser.
  • Oppmuntre til analoge aktiviteter som lesing og tegning eller skriving på papir.
  • Innred med materialer og former som kommuniserer både digitale og analoge funksjoner.

En høyteknologisk livsstil i et lavteknologisk miljø

Fremtidens kontorer er smartere. Teknologien blir mindre synlig og arbeidet blir mer fleksibelt. Dette kan være alt fra å redusere synlige kabler og støpsler til et minimum, til mer avanserte verktøy som digitale skjermer som fungerer som blanke lerreter klare til å ta i mot ideene dine og lagre dem i en skybasert løsning.

Den digitale revolusjonen har allerede skjedd. Skaper du en arbeidsplass som er tilpasset menneskene, ikke teknologien, har du funnet nøkkelen til morgendagens kontor.

Du kan få flere tips til hvordan du kan planlegge morgendagens kontor, ved å laste ned vår Trendrapport om alle de trendene som påvirker vårt arbeidsliv.