Gjør teknologien til en lagspiller med arkitekturen

Av:

Kenneth Tveito

Kenneth Tveito

Fremtidens kontor dreier seg først og fremst ikke om nye møbler, men er et endringsprosjekt og en ny arbeidsløsning. Kenneth Tveito har lang erfaring i å se på trender, samfunnsendringer og teknisk utvikling – og hvordan dette påvirker våre arbeidsliv. Kenneth Tveito jobber som Concept Manager hos Kinnarps AS.

Tidligere stilte teknologien dominerende krav til hvordan arbeidsplassen ble designet. Skrivebordene ble tilpasset skjermenes dybde, arkivrom og oppbevaring krevde stor plass og ansatte måtte grupperes etter funksjon for å tillate tilgang til lagring, harddisker og skrivere. Ny teknologi har gitt oss en helt ny frihet når vi skal innrede kontor. Frihet til å velge interiørløsninger basert på teknologidesign snarere enn teknologikrav.

Estetikk og teknologi i harmoni

Teknologien påvirker og endrer stadig kontordesignet. Mobil teknologi har revolusjonert arbeidspraksiser og arbeidsmetoder. Nye, innovative teknologiske og digitale løsninger skaper stadig nye behov og nye arbeidsplasser, noe som krever at bedrifter er fleksible og kan tilpasse kontordesignet raskt ettersom nye medarbeidere kommer til. Og, teknologien blir både mindre og smartere, og stiller krav til bedrifter om at de raskt kan skalere opp for økt vekst, slik at de ikke mister medarbeidere til de bedriftene som skaper banebrytende arbeidsplasser og kontorlokaler.  

Men, teknologien har også gitt interiørarkitekten større frihet ettersom de tekniske løsningene ikke lenger er til hinder for estetisk tiltalende løsninger. Dette åpner opp for spennende designmuligheter der estetikk og digitale verktøy fungerer i harmoni med hverandre.

Les også: Moderne kontortrender: Arkitektens guide til teknologi i kontorlokalet

Design for mennesket, ikke teknologien

Nøkkelen til fremtidens arbeidsmiljø er å designe for mennesket – ikke maskinvaren. På mange måter er det brukeren som er den nye IT-sjefen i dag. Ved å basere kontordesignet på arbeidet som utføres, og hvordan medarbeiderne jobber sammen, kan du skape et effektivt arbeidsmiljø. For interiørarkitekten betyr dette å være åpen for en rekke ulike arbeidsplassløsninger.

I praksis betyr det at interiørarkitekten bør skape ulike rom eller arbeidssoner som muliggjør både høy konsentrasjon, individuelt arbeid, lav konsentrasjon og kollektivt arbeid.

Les også: Fremtidens kontor: Menneske, rom og teknologi

La deg inspirere av hjemmemiljøet

Den klassiske «kontor-looken», som har hatt teknologi- og styringsstrukturer som drivende faktorer, er foreldet. Produkter som er beregnet for arbeidsmiljøet behøver ikke å ha en annen estetikk enn de som er designet for hoteller, restauranter, barer og hjem. Arbeidsplassen kan ha et mer hjemlig estetisk preg, noe som kan bidra til mer komfort og mindre stress blant de ansatte.

Les også: Er det forskjell på møbler for hjemmet og kontormøbler?

Til slutt vil jeg råde deg til å benytte disse nye mulighetene utviklingen har bragt med seg, og legge til rette for samspillet mellom teknologi og arkitektur.

I sammendraget av vår trendrapport kan du lese mer om fremtidens teknologiske trender.

Denne artikkelen ble første gang publisert 06.06.2016, og har siden blitt oppdatert og revidert.