Morgendagens moderne kontor må legge til rette for lagarbeid

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Samarbeid og samskaping blir stadig enklere og smidigere. Mengden individuelt arbeid går ned, mens vi stadig jobber mer i grupper. Dette gjør at vi må innrede morgendagens kontor annerledes. Vi må legge til rette for samarbeid.

Nye samarbeidsverktøy

Teknologien gjør det mulig for de ansatte å samarbeide i langt større grad enn tidligere. Enkel deling av digital informasjon, og visualisering ved bruk av smartvegger og datadelingsanlegg, blir stadig viktigere innen prosjektarbeid. Tid og rom er ikke lenger til hinder for samarbeid.

Les også: Gjør teknologien til en lagspiller med arkitekturen

Endrede arbeidsvaner

De nye mulighetene fører til en jevnere fordeling mellom individuelt arbeid og gruppearbeid. Den individuelle mengden arbeid går ned og den kollektive mengden øker. Vi må også ta hensyn til at ulike oppgaver krever ulik grad av konsentrasjon. Derfor er en godt gjennomtenkt kontorinnredning noe annet enn nye planløsninger, hyller, skap og møbler. Løsningen må ta hensyn til våre nye måter å jobbe og samarbeide på. 

Les også: Virksomhetstilpasset kontor: Hva det er, og hvorfor du bør ha det

Tips til kontordesign

Jeg vil råde deg som skal innrede et nytt kontor, til å skape en god blanding av miljøer. Helt overordnet anbefaler jeg deg å fokusere på funksjonell innredning som enkelt kan tilpasses etter nye behov. Egne prosjektsoner med rom for både samarbeid og spontane møter legger til rette for lagarbeid.

Ellers kan du ha følgende tips og råd i bakhodet når du innreder:

  • Forstå ulike arbeidsmønstre: Å blande fysisk og virtuell kommunikasjon i samme rom skaper nye designkriterier for interiørdesign, samhandling og produktdesign. Mulighetene ligger i å forstå skiftende mønstre for arbeid og å tilby miljøer som støtter dem.
  • Vær trygg og sikker: Ta hensyn til informasjons- og plass-sikkerhet. Det er en utfordring, men også en betydelig mulighet for dem som knekker koden for hvordan man hindrer andre i å knekke koder.
  • Skap kultur gjennom individtilpasning: Designutfordringen er å skape arbeidsplasser som deles av mange og samtidig innrømmer at kulturer skapes. Brukerne bør selv stå fritt til å bestemme hva som er den beste måten å nå arbeidsmålet på.
  • La den faktiske atferden lede oss: Det lønner seg å designe basert på innsikt i hvordan folk faktisk oppfører seg på arbeidsplassen. Bruk litt tid på å få en grundig forståelse av organisasjonskulturen og virksomhetstypen, og hvordan det kan innvirke på innredningsløsningene dine.
  • Ha ulike bruksområder i tankene: Design kan undergraves av enkeltpersoner. Produkter og rom kan designes åpent for å tillate dem å bli brukt på forskjellige måter. Husk at dette kan innebære en høy risiko, men til slutt også åpenbare fordeler hvis det gjøres på riktig måte.
  • Gjenbruksdesign: Akkurat som arkitekter endrer måten bygningene brukes på, bygger designere møbler og produkter av oppsamlede og gjenbrukte materialer. I en stadig mer bærekraftig verden, er dette verdt å ha i bakhodet når du innreder kontorlokalene dine. 

Les også: Hvordan planlegge ditt nye kontor? Her er 6 tips

Arbeidsmiljøet må støtte en samarbeidskultur

Design av en arbeidsplass handler selvfølgelig om interiørkonsepter, men det omfatter også mye mer. Det å bygge en moderne arbeidsplass er en omfattende prosess som må inkludere hele virksomheten. En samarbeidende organisasjon bygger man når arbeidsmiljøet fremmer en samarbeidskultur.

Jeg håper denne korte artikkelen har gitt deg noen gode råd på veien til ditt nye kontor, et kontor der samarbeid, samhandling og samskaping står i fokus. Om du trenger ytterligere veiledning, må du gjerne ta en kikk på vår Trendrapport, som tar opp flere viktige ting i skjæringspunktet mellom kontorinnredning og samhandling.