Nytt kontor? Still deg selv disse 5 spørsmålene

Av:

Tomas Götesson

Tomas Götesson

Utnytter du potensialet i kontoret ditt godt nok? Holder du på tradisjonelle innredningsmetoder? Er det kjente det tryggeste? Konsekvensen av å ikke tilpasse kontoret etter mennesker og arbeidsoppgaver, kan påvirke både effektiviteten til medarbeiderne dine og tallene på bunnlinjen din.

Teknologiske endringer og nye måter å løse oppgaver på, driver det tradisjonelle kontoret i retning av en ny type arbeidsplass, der arbeidsmiljøet tilpasses måten vi arbeider, møtes og lærer sammen på. Skal du ha et nytt kontor, bør du ta innover deg disse endringene. Bruk disse fem spørsmålene som hjelpemiddel: 

1 Verden forandres, men hvordan står det til med kontoret ditt?

Teknologien forandrer alt. Hvordan vi samler inn informasjon, hvordan vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi beveger oss. Har du tilrettelagt for disse endringene på arbeidsplassen din? 

Eldre teknologiske løsninger stilte spesifikke krav til hvordan arbeidsplassen ble utformet. Med nye teknologiske muligheter, kan du derimot designe kontoret ditt for menneskene som bruker det, ikke for maskinvaren.

Les også: Moderne kontor: Slik kan arkitekturen spille på lag med arbeidsplassen din 

2 Hva gjør medarbeiderne dine i løpet av arbeidsdagen?

Vet du hvilke arbeidsoppgaver medarbeiderne dine gjør i løpet av en arbeidsdag? Svarer de på mailer? Jobber med oppgaver som krever samarbeid? Er de i møter? Jobber de hjemmefra? Er det behov for stillerom for telefonsamtaler eller steder der de ansatte kan konsentrere seg?

Medarbeiderne dine er antakeligvis ikke låst til skrivebordet for å gjøre jobben sin. Faktisk bruker vi kun 32 % av tiden vår ved skrivebordet. Resten av tiden oppholder vi oss andre steder, gjerne i samarbeid med andre.

Det beste tipset er å analysere hva dine kollegaer bruker tiden på, og få den optimale innredningen for å løse oppgavene.

3 Hvordan støtter kontoret aktivitetene til medarbeiderne dine?

Er det noen mulighet for å heve arbeidsplassen til et nytt og forbedret nivå?  Det korte svaret er «ja». Ta utgangspunkt i medarbeiderne, og hva de gjør i løpet av dagen. En analyse avgir svar som skaper økt produktivitet, kreativitet og effektivitet.

Les også: Aktivitetsbasert arbeid er fremtiden

4 Hvordan påvirker arbeidsplassen bunnlinjen din?

Det å utnytte arealet optimalt kan være vanskelig. Det ligger unødvendige kostnader i arbeidsplasser som ikke brukes. Det er ikke sikkert dere trenger én plass til hver ansatt – dere kan vurdere om plassen noen pulter tar, kan gjøres om til områder for å løse andre arbeidsoppgaver. Nøkkelen ligger å gjøre om ubrukt plass.

Les også: Hvordan godt arbeidsmiljø har betydning for bunnlinjen 

5 Hvilken rolle skal kontoret ha i virksomheten din?

Ved å stille deg selv de fire foregående spørsmålene, vil du kunne komme frem til et svar på det siste essensielle spørsmålet: Hvilken rolle vil du at innredningen skal ha i virksomheten din?

Det er et ledende spørsmål, men de negative konsekvensene av å tviholde på tradisjonelle – og i mange tilfeller utdaterte – kontorløsninger, kan ha stor betydning for virksomheten din. 

Vil du vite mer om hvordan du kan fornye arbeidsplassen din på en effektiv måte? Last ned e-boken «Next Office» her, som gir svar på hva en god analyse av arbeidsplassen din kan gi: